Profiel

 • Belangstelling en ervaring hebben in het begeleiden van jongeren

 • In staat zijn groepsgesprekken, debatten, dialogen te begeleiden

 • Aanleg hebben voor teamwerk.

 • Interesse hebben voor het onderwerp (burgerschap, democratie, justitie, financiële educatie, geschiedenis, media).

 • Vaardig zijn in contact met kinderen en adolescenten van alle onderwijstypes (algemeen, technisch en beroepsonderwijs).

 • Creatief zijn en zin hebben voor initiatief.

 • Bereid zijn minimum 1x per jaar onbezoldigd naar een debriefing en brainstorming in Brussel te komen

Organisatie

Koning Boudewijnstichting

Het BELvue, museum over België en zijn geschiedenis en Centrum voor Democratie, is een project van de Koning Boudewijnstichting. De educatieve dienst van het BELvue biedt workshops en educatieve tools aan voor leerlingen van 10 tot 18 jaar rond burgerschap in de brede zin van het concept en historisch bewustzijn in het BELvue en doorheen België.

Aanbod

 • Minimum van 10 workshops per schooljaar, tenzij schooluitstappen verhinderd zijn omwille van externe omstandigheden (vb. pandemie, dreigingsniveau…)

 • Samenwerking verlengbaar

 • Vergoeding van de reiskosten indien de woonplaats buiten Brussel is, of indien de workshop buiten Brussel plaatsvindt

 • De animator ontvangt een bedrag van 250€/dag of 150€/halve dag. Hij/zij kan onder verschillende statuten werken (zelfstandige, zelfstandige in bijberoep, SMart, …)

Functieomschrijving

 • Workshops begeleiden over democratie, burgerschap, justitie, geschiedenis, kolonisatie/dekolonisatie, financiële educatie en media (principes, werking, waarden, instellingen) voor klassen vanaf het vijfde leerjaar tot het zevende middelbaar.

Solliciteren
Reageren voor: 28/05/2021
Solliciteren
Reageren voor: 28/05/2021
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Freelance
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest