Organisatie

Departement Cultuur Jeugd en Media

Voor de visitaties van 2023 en de beoordelingsronde van 2025 zijn we op zoek naar personen met de nodige expertise in de zakelijke en inhoudelijke aspecten van het sociaal-cultureel (volwassenen)werk. Ook een bredere kennis rond werken met kansengroepen en zakelijk beheer van non-profitorganisaties is een pluspunt.

Voor visitatie en beoordeling

Met de nieuwe beleidsperiode in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk begint ook een nieuwe evaluatie- en beoordelingscyclus. Voor de huidige beleidsperiode (2021-2025) zijn er 2 belangrijke mijlpalen: een visitatieronde in 2023 en een beoordelingsronde in 2025. De eerste geldt als evaluatiemoment van de lopende werking, de tweede als beoordelingsmoment van de nieuwe beleidsplannen voor de volgende beleidsperiode (2026-2030).

Voor beide processen zijn de commissies met experten van groot belang. Zij gaan aan de slag met het beoordelingskader uit het decreet en leveren vanuit hun expertise en ervaring in de sociaal-culturele sector advies aan de organisaties en de minister van Cultuur. De commissies worden samengesteld uit een pool van externe experten, die door de minister benoemd worden.


Profiel

Kandidaten met expertise

We zijn dus op zoek naar geschikte kandidaten voor de pool van experten. Ze moeten de nodige ervaring en expertise hebben in allerlei inhoudelijke en zakelijke aspecten van het sociaal-cultureel werk.

Ook een bredere expertise is een pluspunt. We denken daarbij in het bijzonder aan werken met kansengroepen: mensen in armoede, mensen met een beperking, personen van vreemde herkomst en gedetineerden. Daarnaast is ook een brede kennis over zakelijke aspecten in de non-profitsector, zoals goed bestuur, management en financiën, zeer welkom.


Aanbod

Onverenigbaarheden

Het lidmaatschap van de pool van experten is onverenigbaar met:

  • een verkozen politiek mandaat;
  • een functie als medewerker van een parlementaire fractie of een kabinet;
  • een functie als personeelslid in dienst van een gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenenorganisatie;
  • een functie als personeelslid of lid van de raad van bestuur van het steunpunt;
  • een functie als personeelslid of lid van de raad van bestuur van de sectorfederatie;
  • een functie als personeelslid of lid van de sectorraad sociaal-cultureel werk van de SARC.

Het lidmaatschap van een visitatie- of beoordelingscommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Adviescommissie Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk.

De pool van externe deskundigen bestaat uit personen die participeren op grond van hun deskundigheid. Ze treden niet op als vertegenwoordiger van de organisatie waarin ze deel uitmaken van de bestuursorganen of waartoe ze behoren als werknemer of als vrijwilliger.

Solliciteren

Hoe kandideren

Wil je je engageren als expert? Meld je aan via KIOSK. Je kunt kandideren tot uiterlijk 31 augustus 2022.

In deze handleiding leggen we uit welke stappen je moet ondernemen.

Meer informatie

Op vrijdag 20 mei organiseerden we, samen met Socius en De Federatie, een webinar over deze oproep.

> Bekijk de opname van de infosessie.
> Download de presentatie.

> Raadpleeg het document met veelgestelde vragen.

Reageren voor: 31/08/2022
Solliciteren

Hoe kandideren

Wil je je engageren als expert? Meld je aan via KIOSK. Je kunt kandideren tot uiterlijk 31 augustus 2022.

In deze handleiding leggen we uit welke stappen je moet ondernemen.

Meer informatie

Op vrijdag 20 mei organiseerden we, samen met Socius en De Federatie, een webinar over deze oproep.

> Bekijk de opname van de infosessie.
> Download de presentatie.

> Raadpleeg het document met veelgestelde vragen.

Reageren voor: 31/08/2022
Categorie
Andere
Type
Vrijwilligerwerk
Tewerkstelling
Freelance
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest