Functieomschrijving

WIE ZIJN WIJ?

Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) investeert in een levend landschap. We versterken natuur en erfgoed en verbinden ze met mensen. We bouwen bruggen tussen partners en sectoren. We laten tradities en nieuwe gebruiken elkaar inspireren.

Meer info vind je op onze website www.rllk.be of in de algemene animatievideo over de Regionale Landschappen https://www.youtube.com/watch?v=biEmobY-o48

De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Lage Kempen (IOED) is volledig ingebed in de werking van het RLLK en werkt voor 10 van haar gemeenten: Beringen, Bocholt, Halen, Ham, Hamont-Achel, Heusden-Zolder, Houthalen- Helchteren, Leopoldsburg, Lummen en Zonhoven.

Als lokaal expertisecentrum is de IOED het eerste aanspreekpunt voor bouwkundig erfgoed, historische landschappen en archeologie. Onze brede werking is gericht op het delen van kennis, ondersteunen van erfgoedprojecten en uitbouwen van een draagvlak voor het onroerend erfgoed.

Binnen RLLK draagt het erfgoedteam, bestaande uit de coördinator, de inhoudelijk medewerker voor de IOED en de landschapscoördinator van het Regionaal Landschap zorg voor het onroerend erfgoed in de gemeenten. Andere collega’s van het RLLK ondersteunen de IOED-werking op vlak van administratie, financiën, communicatie, participatie, projectwerking…

WAT DOET DE IOED LAGE KEMPEN

Onze IOED ondersteunt de gemeentebesturen in hun onroerend erfgoedbeleid met de

focus op het bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed. Met kennis van zaken

wensen we het lokale erfgoed te behouden, te ontwikkelen en te ontsluiten. In dialoog met

bewoners, belanghebbenden en deskundige partners brengen we het erfgoed onder de

aandacht. Zo creëren we een groot draagvlak voor onroerend erfgoed en stellen we het veilig voor de toekomst. Meer info op Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst | Regionaal Landschap Lage Kempen (rllk.be)

JOBOMSCHRIJVING

Je coördineert binnen het erfgoedteam (inter)gemeentelijke acties rond bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed en ondersteunt de gemeenten inhoudelijk in de uitwerking en implementatie van een onroerend erfgoedbeleid. Je hebt bij voorkeur een expertise in bouwkundig erfgoed.

TAKENPAKKET

Als coördinator van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) Lage Kempen:

 • ● Ben je hét aanspreekpunt voor onroerend erfgoed. Je verleent advies aan de gemeenten, organisaties en particulieren m.b.t. onroerend erfgoed en het bestaande erfgoed-instrumentarium. Bij advies ligt de focus op bouwkundig erfgoed (bij vergunningsaanvragen, opmaak van RUP’s en beheersplannen, …)
 • ● Organiseer je de dagdagelijkse werking en stuur je de werking zowel financieel als inhoudelijk. Je organiseert het overleg met de raad van bestuur en zorgt voor een goede informatiedoorstroming naar alle betrokkenen.
 • Stimuleer je nieuwe initiatieven en/of projecten rond onroerend erfgoed en zoek je hierbij naar bijbehorende financiering i.s.m. RLLK.
 • Ondersteun je gemeenten bij de ontwikkeling van een visie voor een lokaal onroerend erfgoedbeleid en heb je daarbij oog voor integratie van onroerend erfgoed in andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus. Je ondersteunt en adviseert de gemeenten bij het implementeren in de praktijk.
 • ● Help je de gemeenten de zichtbaarheid van hun onroerend erfgoed te vergroten en verhoog je het lokaal draagvlak voor het erfgoed bij bewoners en bezoekers via publiekswerking, educatie, communicatie en sensibilisering.
 • ● Bouw je het erfgoednetwerk verder uit en breng je alle actoren samen rond gezamenlijke acties en projecten.
 • ● Ben je verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de erkenningsvoorwaarden en de samenwerkingsovereenkomst. Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van het jaaractieplan en de verantwoording daarvan. Je vertaalt de strategische doelstellingen van het beleidsplan in concrete acties. Je volgt het Vlaams beleid op en neemt deel aan het koepeloverleg.

Profiel

JE COMPETENTIES

 • Je beschikt over een universitair diploma of gelijkwaardig door ervaring in één van de volgende richtingen of een gelijkaardige richting, aangevuld met relevante ervaring/expertise rond bouwkundig onroerend erfgoed zoals stedenbouw en ruimtelijke planning, architectuur, bouwkunde, erfgoedstudies, monumenten- en landschapszorg, archeologie, kunstwetenschappen...
 • Je bent vertrouwd met de zorg voor en de ontsluiting van bouwkundig onroerend erfgoed en hebt kennis van de wet en regelgeving rond onroerend erfgoed
 • Je bent een vlotte prater, legt makkelijk contacten, bent enthousiast en spontaan
 • Je werkt vlot samen met collega’s, verschillende partners en betrokkenen; je kunt mensen motiveren tot samenwerking
 • Je bent een doener die flexibel en zelfstandig kan werken en graag initiatief neemt
 • Je kunt een visie ontwikkelen en deze vertalen naar concrete acties en projecten
 • ● Je kunt een project op poten zetten en de doelstellingen en voortgang bewaken
 • ● Een plus is vertrouwdheid met het werkingsgebied van de IOED
 • Af en toe avond- en/of weekendwerk is geen knelpunt voor jou
 • Je hebt een goede kennis van PC-toepassingen, GIS-kennis is een pluspunt
 • Je hebt een rijbewijs B

Aanbod

WIJ BIEDEN

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur vanaf 1/1/2023, 4/5e is bespreekbaar.
 • Goede verlofregeling, glijdende werkuren, maaltijdcheques, fietsvergoeding, mogelijkheid tot thuiswerk, laptop, GSM en GSM-abonnement
 • Verloning volgens PC 329.01 B1b (met eventueel opname relevante anciënniteit)
 • Afwisselende en maatschappelijk relevante job met ruimte voor eigen inbreng in een leuke teamsfeer. Je krijgt een vaste werkplek in het kantoor van het Regionaal landschap, Grote Baan 176, 3530 Houthalen-Helchteren
Solliciteren

Kandidaten sturen een uitgebreide motivatiebrief en CV ten laatste op 13 december 2022 naar directeur ilse.ideler@rllk.be (0473/ 96 95 32). Na een selectie op basis van cv en motivatiebrief ontvangen de kandidaten een uitnodiging voor een gesprek met proeven. Dit gaat door op woensdag 21 december. Kandidaten worden verzocht zich deze dag vrij te houden.

Je kunt rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Reageren voor: 13/12/2022
Solliciteren

Kandidaten sturen een uitgebreide motivatiebrief en CV ten laatste op 13 december 2022 naar directeur ilse.ideler@rllk.be (0473/ 96 95 32). Na een selectie op basis van cv en motivatiebrief ontvangen de kandidaten een uitnodiging voor een gesprek met proeven. Dit gaat door op woensdag 21 december. Kandidaten worden verzocht zich deze dag vrij te houden.

Je kunt rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Reageren voor: 13/12/2022
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Limburg