Organisatie

Lokaal bestuur Rumst
Je standplaats is het kantoor van Toerisme Rupelstreek en Erfgoed Rupelstreek gelegen in de Hoogstraat 27 te 2850 Boom. Je wordt echter ook regelmatig verwacht in de Rupelgemeenten waar een flexwerkplek voor je voorzien wordt in het gemeentehuis of administratief centrum. Je wordt door het gemeentebestuur van Rumst gedetacheerd voor je functie bij de Intergemeentelijke projectvereniging/IOED Erfgoed Rupelstreek die je ook zal aansturen.

Functieomschrijving

Wat doe je als erfgoedcoördinator?

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de besturen en de erfgoedactoren van de Rupelstreek m.b.t. het regionale erfgoed.
 • De Rupelstreek omvat vijf gemeenten nl. Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle.
 • Je staat in voor de dagelijkse werking van de IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst) Erfgoed Rupelstreek.
 • Je staat in voor de implementatie en de uitvoering van het intergemeentelijk onroerend erfgoedbeleidsplan met respect voor de visie van de betrokken besturen.
 • Je coördineert gemeentelijke acties rond bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed in de Rupelstreek.
 • Je verleent advies omtrent het aanwezige onroerend erfgoed in de Rupelstreek.
 • Je werkt nauw samen met de IOED Zuidrand.
 • Je staat in voor de coördinatie van de erfgoedwerking in de Rupelstreek die je ook mee realiseert samen met de partners (Regionaal Landschap Rivierenland en Toerisme Rupelstreek), de besturen en de erfgoedactoren.
 • Je stelt jaaractieplannen op, implementeert ze en rapporteert hieromtrent.
 • Je zoekt naar een maximale afstemming van het erfgoedbeleid met aanverwante beleidsdomeinen (toerisme, ruimtelijke ordening, natuur …).

Profiel

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent op de hoogte van de laatste (beleidsmatige) ontwikkelingen in de erfgoedsector.
 • Je bent ondernemend, je neemt je verantwoordelijkheid op en neemt initiatief.
 • Je bent zowel mondeling als schriftelijk een open en nauwgezette communicator.
 • Enthousiasmeren, overtuigen en argumenteren zijn enkele van je sterktes.
 • Je bent bedreven in de begeleiding van de vrijwilligerswerking.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je bent vertrouwd met de werking van lokale en bovenlokale overheden.
 • Je bent vertrouwd met het (industriële) erfgoed van de Rupelstreek.
 • Je hebt ervaring met het adviseren bij erfgoeddossiers.
 • Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.
 • Je bent houder van een rijbewijs B en beschikt over een wagen.
 • Je beschikt over een masterdiploma of een diploma daarmee gelijkgesteld in één van de volgende richtingen of een gelijkaardige richting, aangevuld met aantoonbare relevante ervaring/expertise rond (bouwkundig) erfgoed: Erfgoedstudies, Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Ingenieurswetenschappen (Architectuur of Bouwkunde), Architectuur, Monumenten- en Landschapszorg of Geschiedenis.

Aanbod

Wat mag jij van ons verwachten?

 • Een voltijdse (38/38) job in contractueel verband van onbepaalde duur.
 • Een boeiende en afwisselende functie in een dynamische omgeving.
 • Een marktconform salaris volgens schaal A1a-A3a (minimum bruto maandwedde: €3500,01). Maximum 10 jaar relevante ervaring wordt bij de anciënniteitsberekening in rekening gebracht.
 • Het salaris wordt aangevuld met een pakket van extralegale voordelen.
 • Diverse opleidingsmogelijkheden.
 • Een flexibel glijdend uurrooster.
 • Telewerk is mogelijk. Alle personeelsleden die regelmatig en structureel aan tele- en thuiswerk doen, krijgen een forfaitaire onkostenvergoeding van 65 euro per maand.
Solliciteren

Heb je interesse?

Solliciteren kan via het digitaal loket van de gemeente en dat ten laatste op 10 oktober 2022. Hier zal je jouw gegevens, CV, motivatiebrief, diploma, kopie rijbewijs en een recent uittreksel van het strafregister kunnen doorgeven. Je ontvangt een automatische ontvangstbevestiging.

https://www.rumst.be/eloketdet...

Reageren voor: 10/10/2022
Solliciteren

Heb je interesse?

Solliciteren kan via het digitaal loket van de gemeente en dat ten laatste op 10 oktober 2022. Hier zal je jouw gegevens, CV, motivatiebrief, diploma, kopie rijbewijs en een recent uittreksel van het strafregister kunnen doorgeven. Je ontvangt een automatische ontvangstbevestiging.

https://www.rumst.be/eloketdet...

Reageren voor: 10/10/2022
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen