Voltijds Vast


Organisatie
Gemeente Elsene
De Dienst Cultuur van de gemeente heeft als missie om de cultuur te promoten bij de burgers, door ontmoetingen met bestaand en nieuw publiek en door het respecteren van de vooropgestelde pijlers.
Deze pijlers zijn met name de steun aan de jonge creatie, de bewoners en het jonge publiek. Deze missie wordt gerealiseerd dankzij een eigen programmatie
maar ook in het kader van partnerships met andere culture actoren, door de uitwisseling tussen culturele en gemeentelijke instanties te stimuleren.

De dienst beschikt over meerdere locaties, namelijk spektakel zalen, alsook
gebruiken zij de publieke ruimte zodat het cultuur een zo breed mogelijk publiek kan aanspreken. De medewerking van de bewoners wordt heel sterk aangemoedigd zodat cultuur ook zorgt voor een sociale link.
Functie
Beheer van culturele projecten

· Je beheert de projecten van A tot Z (analyse van de behoeften en opportuniteiten, haalbaarheidsstudies, planning opstellen, budgetraming, opvolging van de dossiers, logistieke kader in orde brengen):

o Creatie en het opzetten van culturele projecten : bijvoorbeeld een artiestenparcours met als doel om de Elsense creaties van de verschillende wijken in de kijker te zetten. Dit brengt een kandidatenoproep en het opzet hiervan met zich mee.
o Versterking van de culturele aanwezigheid in de publieke ruimte om zo het wijkleven nieuw leven in te blazen en cultuur op het straatbeeld te brengen en zo dichter bij de burgers.
o Opzetten en opvolgen van de artistieke ateliers, prioriteiten zullen gegeven worden aan 7 ateliers en 1 expositieruimte voor een totale oppervlakte van ongeveer 900m² voorzien in de lente van 2020 Wiertzstraat.
o Zoektocht naar subsidies en/of sponsors om de projecten mee te ondersteunen.

· Je bouwt een netwerk uit met verschillende partners en mobiliseert indien nodig een team en partners rond een cultureel project.
· Je bereidt de dossiers voor die je voorlegt aan het college, de gemeenteraad of nog aan de voogdij of de subsidiërende overheden en volgt deze ook op.
· Je stelt administratieve documenten op (overheidsopdrachten, verslagen, deliberaties, verslag van vergaderingen.)

Beheer van de algemene communicatie gelinkt aan de projecten

· Je draagt actief bij tot een communicatieplan en het opzetten hiervan en dit in samenwerking met de collega’s van de dienst cultuur en de dienst informatie. Deze communicatie dient gericht te zijn naar de specifieke doelgroepen voor de activiteiten en met een daartoe correct gebruiken van oa
beide landstalen en andere.
Profiel
- Je bent houder van een Master diploma, dat werd erkend door NARIC Vlaanderen;
- Je bent houder van een taalattest voor de tweede landstaal (geschreven en mondeling) uitgereikt door SELOR of bent bereid dit te behalen;
- Je bent perfect tweetalig (Frans, Nederlands) maar je drukt je ook vlot uit in het Engels;
- Je hebt een goede kennis van de Brusselse cultuursector;
- Je hebt ervaring met het opzetten van culturele projecten;
- Je bent vertrouwd met de nieuwe technologieën zowel op informatie als op communicatievlak;
- Je voelt je comfortabel in een grootstedelijke context en bij de verschillende culturele identiteiten die daarbij horen;
- Je denkt en handelt proactief, analytisch, strategisch en kunt gemakkelijk de prioriteiten vastleggen;
- Je bent creatief, dynamisch en neemt vlot initiatief;
- Je bent diplomatisch ingesteld, communicatief en luisterbereid, je probeert problemen zelf op te lossen, je bent resultaatgericht en je communiceert zorgvuldig en constructief met collega’s en partners;
- Je bent flexibel en mobiel en werkt regelmatig ‘s avonds en tijdens het weekend;
- Je bent erg sociaal en houdt van netwerken.
Aanbod
Je wordt aangeworven in de hoedanigheid van Bestuurssecretaris (Niveau A1.1);
· Je zal werken in het Departement Onderwijs, Cultuur en Sport, bij de dienst Cultuur, bij een dienst bestaande uit 10 mensen en meer specifiek vooral in team van 4 personen die zich bezighouden met cultuur en communicatieprojecten.
· Het betreft een voltijds contract (37h30/week) van onbepaalde duur;

Loon

Minimum aanvangswedde, A1.1, salaristrap 0 (zonder anciënniteit): 3.057,39 EUR (maandelijks bruto salaris, aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Hier kan een valorisatie van maximum 6 jaar anciënniteit van de privé worden toegevoegd (A1.1 salaristrap 6): 3.391,90 EUR (maandelijks bruto salaris), of meer indien de anciënniteit een professionele werkervaring in de publieke sector betreft.

Voordelen

· Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (232,71 Euro bruto/maand).
· Minstens 31 dagen vakantie.
· Tussenkomst van de werkgever bij woon-werkverkeer (gratis metro abonnement, tussenkomst van 80% voor het trein abonnement en mogelijkheid van terugbetaling van 20 cent per kilometer voor het traject per fiets)
· Bedrijfsrestaurant dat democratische prijzen hanteert;
· Continue opleiding van minstens 5 dagen / jaar (cf het sociaal charter van 28 april 1994)
Solliciteren
Contactpersoon: Nathalie Reubens
Reageren voor: 16/06/2019

Heb jij een hart voor cultuur? Ben je ontzettend sociaal en heb jij zin om het cultuurbeleid voor Elsene mee vorm te geven? Ben jij perfect tweetalig (Nederlands en Frans)? Stuur mij dan vandaag nog jouw kandidatuur (motivatiebrief en CV en jouw equivalent indien van toepassing) via Nathalie Reubens, Personeelsdienst, Elsensesteenweg 168 te 1050 Elsene of via email naar nathalie.reubens at elsene.brussels en dit ten laatste op 16 juni 2019.