Functieomschrijving

JES vzw is een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen/Brussel/Gent. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn.

FUNCTIE

JES Brussel start een nieuw project voor en door Brusselse jongeren tussen 16 en 30 jaar met als doel vooroordelen en stereotypen tegen te gaan en polarisatie tussen jongeren en tussen jongeren en maatschappelijke instellingen te bestrijden. Met het project 100clichés willen we jongeren van diverse pluimage samenbrengen in safer en brave spaces om in dialoog te gaan over voor hen belangrijke, maar gepolariseerde thema’s. Samen met partners willen we zo een fysieke en mentale ruimte creëren waar verbinding en ontmoeting centraal staan. Op die manier willen we tot meer wederzijds begrip komen.

Als projectverantwoordelijke sta je in voor de inhoudelijke en praktische voorbereiding, uitwerking, opvolging en evaluatie van het project. Je doet dit in nauwe samenwerking met JES-collega’s, partners en jongeren. Naast de organisatie van safer en brave spaces sta je onder meer ook in voor de afstemming rond beleidsgerichte en politiserende acties en communicatieve acties die voortvloeien uit het project.

Als projectverantwoordelijke kom je terecht in het jeugdwerkteam van JES Brussel. Het jeugdwerkteam ondersteunt Brusselse jongeren om een (hoofd)rol te spelen in hun stad. We doen dit door vormingen, participatietrajecten in de publieke ruimte, het multimedialabo, de organisatie van een jeugdcultuurfestival, de organisatie van beleidsparticipatie rond stedelijke uitdagingen, etc. Aangezien dit een JES-breed project is, werk je echter ook nauw samen met collega’s van het straathoekwerkteam en het team opleidingen, werk en onderwijs

Concreet omvat de functie volgende zaken:

 • Je staat in voor de dagelijkse opvolging van het project 100clichés. Je staat in voor de voorbereiding, uitwerking en begeleiding van de initiatieven binnen het project.
 • Je werkt een kader uit en zorgt voor de nodige informatie en afstemming met alle betrokken eerstelijnswerkers/medewerkers
 • Je staat in voor de inhoudelijke en logistieke organisatie van safer en brave spaces aangepast aan de noden van de jongeren
 • Je ondersteunt, samen met collega’s en partnerorganisaties, jongeren via participatieve methodieken om hen een stem te geven doorheen het project
 • Je werkt actief mee aan de promotie van het project. Je werkt communicatieplannen- en producten uit ism de communicatieverantwoordelijke
 • Je werkt samen met de signaalwerker (straathoekwerkteam) en de jeugdbeleidsmedewerker (jeugdwerkteam) de politiserende of beleidsgerichte acties uit.
 • Je vertegenwoordigt ism de coördinator het project in een netwerk van partners en bouwt een relatie op met de verschillende stakeholders.
 • Je sensibiliseert over de doelgroep en haar relevante thema’s op het politieke en publieke forum en draagt zo bij aan een genuanceerde beeldvorming over de jongeren
 • Je werkt mee aan het opstellen van inhoudelijke en/of beleidsmatige dossiers en de rapportage over het project aan het eigen bestuur en de subsidiërende overheden

Profiel

Kennis en ervaring

 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring in het jeugdwerk of maatschappelijk werk
 • Je hebt ervaring in het begeleiden van projecten en processen
 • Je hebt kennis van en inzicht in de leefwereld van Brusselse jongeren (in de kanaalzone)
 • Je bent creatief en sterk in het ontwikkelen van methoden en methodieken
 • Je hebt kennis van maatschappelijke kwetsbaarheid. Je algemene kennis van de deontologie van het sociaal werk en algemene theorieën rond sociale uitsluiting en emancipatorisch werken zijn een pluspunt.
 • We verwachten een goede kennis van het Frans en de eventuele bereidheid om de taal verder aan te leren

Vaardigheden

 • Je kan procesmatig werken: je kan doelen en prioriteiten bepalen en de benodigde acties, tijd en middelen aanwenden om deze doelen te realiseren
 • Je bent communicatief: je spreekt jongeren aan op een integrale, positieve en laagdrempelige manier, maar kan ook vlot communiceren met partners en beleid
 • Je kan een netwerk opbouwen en onderhouden
 • Je kan jongeren, medewerkers en partners enthousiasmeren en motiveren
 • Je organiseert en begeleidt graag activiteiten en processen
 • Je kan creatief en flexibel inhoud aanpassen aan de noden van een groep.
 • Je gaat op diplomatieke wijze om met belangentegenstellingen
 • Je ziet en signaleert problemen
 • Je werkt participatief

Houding en gedrag

 • Je bent discreet, integer en loyaal
 • Je vertrekt vanuit de positie, wensen, kansen en het kunnen van de jongeren
 • Je bent ondernemend en werkt zelfstandig, maar werkt ook graag samen met je collega’s aan een gezamenlijk resultaat
 • Je bent flexibel: je kan je bij veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen) gemakkelijk aanpassen
 • Je onderschrijft de visie en de waarden van JES en neemt deel aan activiteiten en projecten van de brede organisatie

Specifieke vereisten

• Je bent bereid tot (sporadisch) avond- en weekendwerk

Wat werken bij JES de moeite waard maakt

 • Je maakt deel uit van een unieke organisatie, actief in verschillende levensdomeinen van jongeren in stedelijke context en werkt mee aan maatschappelijk relevante acties en projecten
 • Als nieuwe medewerker nemen we je tijdens een JES-bad samen met andere starters mee in onze manier van werken. Vier dagen lang ontdek je JES en al onze werkingen en kom je alles te weten over onze deontologie, competentiegericht werken, missie en visie
 • Jaarlijks organiseren we twee JES-dagen waarbij vorming en verbinding centraal staan.
 • Eén keer per jaar gaan we tijdens de JES 3-daagse op verplaatsing met alle collega’s uit Antwerpen, Brussel en Gent. Drie dagen vol inspiratie, verdieping, drive en plezier
 • Op de werkvloer word je begeleid door je coördinator en opgevangen door je meter of peter en krijg je ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit

Aanbod

 • Contract van onbepaalde duur (80%)
 • Barema volgens PC 329 (B1c)
 • Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding
 • Gsm en laptop
 • Goede omkadering en begeleiding in een creatieve organisatie
 • Regelmatige opleidings- en vormingsmomenten om jezelf bij te scholen en te versterken
Solliciteren

Gelieve duidelijk in je brief aan te duiden voor welke functie je wenst te solliciteren.

Je motivatiebrief en CV stuur je ten laatste op 22 augustus 2024 naar:

JES vzw – Inge Van Brabant – directeur zakelijk beleid

Job.Brussel@jes.be

Meer info bij Merijn Van de Geuchte, coördinator jeugdwerk & vrije tijd merijn.vandegeuchte@jes.be of 0495 49 47 09.

Procedure

Je kan solliciteren tot 22 augustus 2024. Indien je geselecteerd wordt, contacteren we je voor een sollicitatiegesprek op 3 september 2024. Je krijgt op voorhand een voorbereidende opdracht die we tijdens het gesprek samen overlopen.

Kom je niet in aanmerking dan krijg je van ons hiervan een bericht via mail.Leer JES kennen

JES is een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn.

JES vertrekt vanuit een positieve kijk op stedelijkheid. We zoeken steeds naar nieuwe opportuniteiten en samenwerkingen en delen met plezier onze expertise. Kinderen en jongeren moeten zich thuis voelen in de stad. We ondersteunen hen via activiteiten en projecten in de zoektocht naar hun plaats in de stad en naar hun eigen competenties. JES geeft hen een duwtje, zodat ze zich gesterkt voelen en kunnen groeien: als individu, als groep en als volwaardige bewoner van de stad.

Met een eigenzinnige en constructieve blik op stedelijke uitdagingen maakt JES het verschil. We bouwen samen met kinderen, jongeren en partners aan de stad van morgen.

Want jongeren maken de stad!

JES staat voor:
VERTROUWEN: Binnen JES krijg en geef je de ruimte, vertrekkend vanuit geloof in elkaar en het positieve. Op deze manier werkt JES aan een veilige omgeving voor iedereen.
CONSTRUCTIVITEIT: Via samenwerking en dialoog benutten we wat goed is, investeren we in wat beter kan en bouwen we op met perspectief.
OPENHEID: Bij JES is iedereen, zonder vooroordelen, welkom. We communiceren open en met respect voor elkaar. We hebben een transparante en participatieve houding.
EIGENZINNIGHEID: We streven naar de durf, het lef en overtuigingskracht om onze doelen na te streven zonder aan authenticiteit te verliezen in een opgelegd kader.
VERSTERKING: We creëren een klimaat waar iedereen kan groeien en op zijn eigen tempo zijn kwaliteiten kan ontdekken.

Ontdek JES via www.jes.be. Neem een kijkje op onze stedelijke jongerenwebsites (www.jesantwerpen.be, www.jesbrussels.be, www.jesgent.be) of volg ons via sociale media

Reageren voor: 22/08/2024
Solliciteren

Gelieve duidelijk in je brief aan te duiden voor welke functie je wenst te solliciteren.

Je motivatiebrief en CV stuur je ten laatste op 22 augustus 2024 naar:

JES vzw – Inge Van Brabant – directeur zakelijk beleid

Job.Brussel@jes.be

Meer info bij Merijn Van de Geuchte, coördinator jeugdwerk & vrije tijd merijn.vandegeuchte@jes.be of 0495 49 47 09.

Procedure

Je kan solliciteren tot 22 augustus 2024. Indien je geselecteerd wordt, contacteren we je voor een sollicitatiegesprek op 3 september 2024. Je krijgt op voorhand een voorbereidende opdracht die we tijdens het gesprek samen overlopen.

Kom je niet in aanmerking dan krijg je van ons hiervan een bericht via mail.Leer JES kennen

JES is een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn.

JES vertrekt vanuit een positieve kijk op stedelijkheid. We zoeken steeds naar nieuwe opportuniteiten en samenwerkingen en delen met plezier onze expertise. Kinderen en jongeren moeten zich thuis voelen in de stad. We ondersteunen hen via activiteiten en projecten in de zoektocht naar hun plaats in de stad en naar hun eigen competenties. JES geeft hen een duwtje, zodat ze zich gesterkt voelen en kunnen groeien: als individu, als groep en als volwaardige bewoner van de stad.

Met een eigenzinnige en constructieve blik op stedelijke uitdagingen maakt JES het verschil. We bouwen samen met kinderen, jongeren en partners aan de stad van morgen.

Want jongeren maken de stad!

JES staat voor:
VERTROUWEN: Binnen JES krijg en geef je de ruimte, vertrekkend vanuit geloof in elkaar en het positieve. Op deze manier werkt JES aan een veilige omgeving voor iedereen.
CONSTRUCTIVITEIT: Via samenwerking en dialoog benutten we wat goed is, investeren we in wat beter kan en bouwen we op met perspectief.
OPENHEID: Bij JES is iedereen, zonder vooroordelen, welkom. We communiceren open en met respect voor elkaar. We hebben een transparante en participatieve houding.
EIGENZINNIGHEID: We streven naar de durf, het lef en overtuigingskracht om onze doelen na te streven zonder aan authenticiteit te verliezen in een opgelegd kader.
VERSTERKING: We creëren een klimaat waar iedereen kan groeien en op zijn eigen tempo zijn kwaliteiten kan ontdekken.

Ontdek JES via www.jes.be. Neem een kijkje op onze stedelijke jongerenwebsites (www.jesantwerpen.be, www.jesbrussels.be, www.jesgent.be) of volg ons via sociale media

Reageren voor: 22/08/2024
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest