Profiel

De nieuwe collega die we zoeken ...

/ woont in Gent of omstreken
/ heeft een stevige theaterexpertise (door een diploma of gelijkgesteld door ervaring)
/ heeft ervaring in lesgeven aan groepen jongeren of volwassenen
/ is actief als kunstenaar en kent het theaterlandschap
/ past binnen het WISPER-team:

De mensen achter WISPER vormen een gedreven en geëngageerd team waar wederzijds vertrouwen leeft en dat graag zijn schouders onder artistieke en andere projecten zet. Om je draai te vinden in dat team, is het belangrijk dat je een beeld krijgt van onze dagelijkse werking en de manier waarop die door elke medewerker gedragen wordt, ongeacht zijn/haar functie:

/ elke medewerker heeft een grote interesse voor culturele/artistieke activiteiten en een drive voor kunsteducatie

/
elke medewerker maakt actief deel uit van het team via regelmatige uitwisseling en terugkoppeling met collega’s en de voortdurende zoektocht naar verbetering en vernieuwing

/ elke medewerker wordt op een democratische manier betrokken bij de praktische en strategische beslissingen over de werking van WISPER

/ elke medewerker pendelt af en toe
vanuit zijn vaste werkplek naar de andere steden waarin WISPER actief is (Antwerpen/Gent/Leuven) – om cursus te geven en/of deel te nemen aan teamoverleg

/ elke medewerker geeft zijn takenpakket deels mee vorm vanuit zijn eigen talenten en interesses

/ elke medewerker draagt bij aan de organisatorische taken op zijn/haar werkplek, zoals het openen en sluiten van cursussen, de op- en afbouw van presentatiedagen, communicatie over het aanbod via eigen (online en offline) kanalen …

Eerlijk duurt het langst: werk je graag nine-to-five en hou je van een afgelijnd takenpakket in een strak gestructureerde omgeving? Dan vormt WISPER niet de werkcontext die bij je past. Schrikt een veelzijdige werkomgeving met onregelmatige werktijden en team dat je uitdaagt je niet af? Dan kijken we uit naar je kandidatuur!


Organisatie

WISPER vzw

WISPER organiseert artistieke cursussen voor volwassenen vanaf 18 jaar. Ons aanbod bevat cursussen voor elk niveau, van absolute beginners tot eigenzinnig gevorderde amateurkunstenaars. Die gaan door in Gent, Leuven en Antwerpen, maar je komt ons ook regelmatig op andere plaatsen in Vlaanderen en Brussel tegen met cursussen in samenwerking met partners. In de zomer trekken we naar het buitenland.

Aanbod

Je krijgt een contract van onbepaalde duur (jobtime 80%) met een verloning volgens de barema’s vastgelegd in het paritair comité 329.01 (sector sociaal-cultureel werk, barema B1c)opgelet: de lonen in dit schema zijn brutolonen voor voltijdse tewerkstelling – we lichten dit toe tijdens de eerste gespreksronde).

Relevante anciënniteit in het onderwijs, sociaal-cultureel werk of jeugdwerk zal gewaardeerd worden. Heb je nood aan externe vorming voor bepaalde deelaspecten van je job, dan bekijken we samen hoe WISPER je daarin kan ondersteunen.

Functieomschrijving

Als educatief medewerker in onze organisatie:

/ programmeer je de theatercursussen in Gent. Je creëert cursustrajecten voor beginners en gevorderden in verschillende theater(sub)genres. Je stuurt een team van freelance theaterdocenten aan en ondersteunt hen.

/ geef je zelf een deel van de cursussen uit je programmatie: soms overdag, soms ’s avonds en/of in het weekend. In de zomer gaat het om weekcursussen in het buitenland.

/ ontwikkel je een visie op theater bij WISPER, waarbij je rekening houdt met wat er gebeurt in de samenleving én in de theaterwereld. Je onderhoudt ook een netwerk van partners.

Je werkt in tandem met onze educatieve medewerker theater in Leuven en wordt aangestuurd door onze algemene coördinator. Je vaste werkplek wordt ons kantoor op Dok Noord in Gent.

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Oost-Vlaanderen