Organisatie

Chirojeugd Vlaanderen

De Chiro is al ruim 80 jaar een jeugdbeweging. Ondertussen is ze omringd door drie andere organisaties: De Banier, de Chirohuizen en Pimento. Samen vormen ze één familie: de Groep Chiro. De Groep Chiro heeft meer dan 150 professionele medewerkers. Chirojeugd Vlaanderen is met meer dan 115 000 leden de grootste jeugdbeweging in Vlaanderen. Als overkoepelende organisatie zetten we ons in om bijna 900 Chirogroepen te ondersteunen in hun autonome wekelijkse werking.

Functieomschrijving

Chirojeugd-Vlaanderen vzw zoekt een deeltijds educatief medewerker (80%) die instaat voor de ondersteuning van de regionale vrijwilligersploeg van West-Vlaanderen (25%), de themagroep ‘samen spelen’ ondersteunt (20%), de link met de Banier verzorgt (15%) en ons netwerk Vrienden van de Chiro opvolgt (10%). Daarnaast voorzien we 10% bufferruimte voor nieuwe projecten en teammomenten. De aanwerving is voorzien vanaf half november 2022 (zo snel mogelijk).

De vaste standplaats is het nationaal Chirosecretariaat in Antwerpen (Kipdorp 30) in combinatie met gedeeltelijk thuiswerk. Daarnaast verwachten we je minstens 1 dag per week op het regionaal secretariaat van Roeselare (Delaerestraat 16 – 18). Beide locaties zijn bereikbaar met openbaar vervoer.

Ondersteuning regio West-Vlaanderen (25%)

Het team van regio West-Vlaanderen bestaat uit twee mensen. Samen met je collega ben jij verantwoordelijk voor alles wat regio West-Vlaanderen betreft, zoals de verbondelijke vrijwilligersploeg ondersteunen, vormingsploegen ondersteunen, evenementen promoten, groepen ondersteunen bij problemen, inhoudelijke methodieken uitwerken en zo meer. Taken kunnen onderling wisselen.

 • Je stuurt samen met de verbondsleiding en je collega de dagelijkse werking van het verbond aan.
 • Je ondersteunt en coacht de vrijwilligers van verbond West-Vlaanderen om hun groepen en gewesten te ondersteunen, vorming en evenementen te organiseren en om mee te bouwen aan de nationale structuur.
 • Je bereidt de verbondsvergaderingen mee voor en zorgt voor inhoudelijke achtergrond.
 • Je neemt taken op in het regionaal secretariaat van Roeselare.
 • Je werkt mee aan en overlegt met de nationale werking.

Samen spelen (20%)

Samen met drie collega ’s breng jij vrijwilligers samen rond de cluster ‘samen spelen’. Dit gaat o.a. over spelen, maar ook over ons breder aanbod van activiteiten naar Chirogroepen, zoals avontuurlijke, artistieke en internationale activiteiten. Samen met je collega ’s en de vrijwilligers bepalen jullie de prioriteiten en de werking van de themagroep.

 • Je ondersteunt samen de trekker(s) en de dagelijkse werking van de themagroep.
 • Je ondersteunt inhoudelijk werk (visieontwikkeling) en concrete projecten die onder het thema ‘samen spelen’ vallen.
 • Je detecteert hiaten in het aanbod.
 • Je bewaakt het proces, de planning van projecten met de trekker(s).
 • Je bent aanspreekpunt voor vrijwilligers en collega ‘s.

Bovenstaande taken kunnen per collega variëren. Met je teamgenoten en je vrijwilligers kom je tot een taakverdeling naar gelang ieders competenties.

Link met De Banier: assortimentscommissie (15%)

De Assortimentscommissie (Asco) heeft de opdracht de ontwikkeling, productie en

promotie van het Chiroartikel op te volgen. Daarnaast is ze de plaats bij uitstek voor

overleg en communicatie tussen De Banier en de Chiro. De Asco vertaalt het

pedagogisch project van de Chiro naar De Banier/Chirokleren en omgekeerd.

Jij ondersteunt de vrijwilligers van de commissie:

 • Je stuurt samen met de trekker(s) de werking van de commissie aan.
 • Je zetelt in de beheersgroep De Banier en je bent daar het aanspreekpunt voor de Chiro.
 • Je ondersteunt het traject waarbij jullie als Asco producten uitwerken. Je bewaakt het proces, de planning en de bekendmaking van producten met de trekker(s).
 • Je bent aanspreekpunt voor vragen over de Chiroartikelen in De Banier.
 • Je vertaalt de Chirovisie naar De Banier en omgekeerd.

Vrienden van de Chiro (10%)

Vrienden van de Chiro is een netwerk voor alle mensen met een hart voor Chiro, dat waar nodig de Chiro een duwtje in de rug geeft. We willen iedereen die van Chiro houdt samenbrengen, activeren en informeren over Chiroland. De werking hiervan wordt aangestuurd door een kerngroep, jij hebt de taak om die kerngroep te ondersteunen:

 • Je stuurt samen met de trekker(s) de dagelijkse werking van de kerngroep aan.
 • Je coördineert de projecten van de vrienden en verzorgt de communicatie naar de leden.
 • Je zoekt mee naar opportuniteiten om het netwerk in te zetten voor de ondersteuning van de Chiro en omgekeerd.

Heb je na het lezen van deze vacature nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met Michael Tubex (03-231 07 95 of michael.tubex@chiro.be). We geven dan graag een woordje uitleg.

Profiel

Algemeen

 • Je neemt gemakkelijk initiatief en kunt goed omgaan met stresssituaties.
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken en je planning te maken.
 • Je bent bereid tot frequent avond- en weekendwerk.
 • Je werkt ordelijk en stipt.
 • Je gelooft dat een jeugdbeweging zeer waardevol kan zijn voor kinderen en jongeren en wilt eraan meewerken om dat voor iedereen mogelijk te maken.
 • Je bent leergierig.
 • Je kunt vlot in teamverband werken en bent bereid daarin flexibel te werken.

Als en ondersteuner van vrijwilligersploegen

 • Je gelooft in de kracht van vrijwilligers en handelt daarnaar.
 • Je bent sociaal en legt vlot contacten.
 • Je kunt vrijwilligersploegen motiveren, coachen, enthousiasmeren en ondersteunen.
 • Je kunt vlot in teamverband werken.
 • Je kunt processen begeleiden en daarin het overzicht behouden.
 • Je kunt inhoud en doelstellingen omzetten in concrete acties.

Pluspunten (geen verwachtingen, wel mooi meegenomen)

 • Kennis van de jeugdsector
 • Een diploma hoger of universitair onderwijs
 • Thuis zijn in de nationale Chirowerking en -visie
 • Een rijbewijs

Aanbod

 • Een salaris volgens barema B1c (bruto: € 2 044 indien 0 jaar anciënniteit voor 80% tewerkstelling) – na een half jaar met positieve evaluatie stij2g je naar barema B1b (bruto: €2 300)
 • Maaltijdcheques t.w.v. € 4 per dag
 • Fietsvergoeding en volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer via openbaar vervoer
 • Een veelzijdige en creatieve job in een fantastisch team
 • Een job met een maatschappelijke meerwaarde
 • Veel mogelijkheden om vorming te volgen
 • Een laptop en vergoeding voor gsm-toestel
 • Een flexibel werkrooster met thuiswerkvergoeding
Solliciteren

We vragen je ten laatste op 23 oktober 2022 een gemotiveerde sollicitatiebrief, ‑video of andere voorstellingsvorm met cv te sturen naar Chirojeugd-Vlaanderen vzw, t.a.v. Patrick Cools, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, sollicitatie@chiro.be (vermeld ‘West-Vlaanderen – Samen spelen’ in het onderwerp!).

Als je geselecteerd wordt, nodigen we je uit voor een intakegesprek eind oktober 2022 en eventueel later voor een mondelinge proef. Voor inlichtingen over de functie neem je contact op met Michael Tubex (03-231 07 95 of michael.tubex@chiro.be).

De Chiro streeft ernaar dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de diversiteit in de samenleving.

Je cv en brief of mail worden hooguit vijf jaar bijgehouden door de personeelsdienst in functie van een werfreserve. De selectiecommissie krijgt inzage voor de duur van de aanwervingsprocedure. Daarna hebben enkel de personeelsdienst, directie en de betrokken diensthoofden nog toegang. Met vragen over die bewaartermijn of je privacy kun je terecht bij Bart Boone (03-231 07 95 of privacy@chiro.be).

Reageren voor: 23/10/2022
Solliciteren

We vragen je ten laatste op 23 oktober 2022 een gemotiveerde sollicitatiebrief, ‑video of andere voorstellingsvorm met cv te sturen naar Chirojeugd-Vlaanderen vzw, t.a.v. Patrick Cools, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, sollicitatie@chiro.be (vermeld ‘West-Vlaanderen – Samen spelen’ in het onderwerp!).

Als je geselecteerd wordt, nodigen we je uit voor een intakegesprek eind oktober 2022 en eventueel later voor een mondelinge proef. Voor inlichtingen over de functie neem je contact op met Michael Tubex (03-231 07 95 of michael.tubex@chiro.be).

De Chiro streeft ernaar dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de diversiteit in de samenleving.

Je cv en brief of mail worden hooguit vijf jaar bijgehouden door de personeelsdienst in functie van een werfreserve. De selectiecommissie krijgt inzage voor de duur van de aanwervingsprocedure. Daarna hebben enkel de personeelsdienst, directie en de betrokken diensthoofden nog toegang. Met vragen over die bewaartermijn of je privacy kun je terecht bij Bart Boone (03-231 07 95 of privacy@chiro.be).

Reageren voor: 23/10/2022
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen