Organisatie

KANTL (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren)

OVER DE KANTL

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) is een culturele instelling die studie, reflectie en debat over de Nederlandse taal en letteren bevordert. Het kloppende hart van de KANTL is het ledengenootschap, dat in zijn werking wordt bijgestaan door een team van medewerkers. De Academie is een gangmaker voor het gebruik van het Nederlands en een pleitbezorger voor de Nederlandstalige literatuur van vroeger en nu. Voor meer info over de KANTL, zie www.kantl.be.

Om haar missie waar te maken organiseert de KANTL evenementen (in samenwerking met allerhande partners uit de culturele en de wetenschappelijke sector), verzorgt ze uitgaven, kent ze wetenschappelijke en literaire prijzen toe en beheert ze verschillende fondsen. Een bijzondere plek in haar werking wordt ingenomen door:

 • De zorg voor onze literaire canon, zie www.literairecanon.be. De KANTL stelt om de vijf jaar een dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur samen. Haar uitgebreide canonwerking richt zich zowel op het onderwijs als op het brede publiek.
 • Via het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) worden projectmatig databanken en bronnen ontsloten en ter beschikking gesteld van onderzoekers en het brede publiek. Zie ctb.kantl.be.

Het Leesfonds zal een belangrijke nieuwe focus uitmaken van de werking van de KANTL.


OVER HET LEESFONDS

Binnen het kader van het Leesoffensief heeft de Vlaamse Regering de KANTL het mandaat gegeven om als voortrekker/pionier op te treden bij de oprichting van een Leesfonds. Individuele burgers, geëngageerde bedrijven en verenigingen/organisaties zullen worden oproepen om donaties te doen of leesbevorderende projecten op te zetten (inzetten op kwaliteitsvolle leesomgevingen, stimuleren van een leesbeleid op school). Het Leesfonds wil een breed appel doen naar de maatschappij, vanuit de overtuiging dat de beheersing van een rijke Nederlandse taal in het algemeen en leesvaardigheid in het bijzonder essentieel is in functie van leerwinst en emancipatie.

Voor meer info over het Leesfonds, zie: https://kantl.be/nieuws/de-kantl-wil-met-leesfonds-de-ontlezing-tegengaan.

OVER DE UITBREIDING VAN HET EDUCATIEF AANBOD VAN DE KANTL (IN HET KADER VAN HET LEESOFFENSIEF)

Meer informatie over het Leesoffensief kun je hier terugvinden: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/secundair-onderwijs/leesoffensief.

In samenwerking met Literatuur Vlaanderen werkt de KANTL dynamische leermiddelen uit waarmee leerlingen op een frisse manier met literair erfgoed aan de slag kunnen in de klas. We ondersteunen leraren daarbij via vormingssessies of inspiratiedagen. We richten ons op leerlingen van de tweede en derde graad, met een focus op bso en tso. Door gebruik te maken van leermiddelen die vertrekken van de leefwereld van adolescenten, worden leerlingen warm gemaakt voor literatuur.

Functieomschrijving

Projectmedewerker Leesfonds (40% = 2 dagen per week)


Je werkt actief mee aan de uitbouw van het Leesfonds. Daarbij ligt jouw inhoudelijke focus op onderwijs.


 • Gebruik makend van jouw educatieve expertise lever je een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de uitbouw van het Leesfonds.
 • Je smeedt partnerschappen met diverse onderwijsinstellingen (lerarenopleidingen, secundaire scholen en basisscholen)
 • Je werkt een strategie uit rond fondsenwerving en projectwerking gericht op universiteiten en hogescholen.
 • Je staat in voor de organisatie en realisatie van een pilootproject.
 • Je werkt nauw samen met de projectcoördinator / fondsenwerver van het Leesfonds.

Uitbreiding educatief aanbod in het kader van het Leesoffensief (30% = 1,5 dagen per week)


Je bent verantwoordelijk voor de uitbreiding van het educatief aanbod van de KANTL rond literair erfgoed / de literaire canon, met een focus op BSO en TSO. De KANTL werkt daarvoor samen met Literatuur Vlaanderen.


 • Je werkt aan de uitbouw van een geïntegreerd, toonaangevend educatief portaal m.b.t. literatuuronderwijs, gelinkt aan de website www.literairecanon.be.
  • Je brengt de noden van het veld in kaart door in gesprek te gaan met experten, ervaringsdeskundigen en (partner)organisaties, en werkt een strategisch plan van aanpak uit.
  • Je stimuleert, coördineert en superviseert de aanmaak van leermiddelen. Daartoe ga je gerichte samenwerkingsverbanden aan met diverse partners en met freelance experts. Je stroomlijnt het educatief aanbod en bewaakt de kwaliteit.
  • Je stoffeert het educatief portaal met digitale leermiddelen. Je onderhoudt nauwe contacten met de websitebouwer.
 • De KANTL organiseert tweejaarlijks een succesvolle inspiratiedag voor het onderwijs rond literair erfgoed. Vanaf 2022 zetten we in op schaalvergroting door de organisatie van een ‘tournee’ (Ons programma wordt herhaald in andere provincies en is te gast bij lerarenopleidingen). Jij zorgt voor de ‘matchmaking’ en de praktische afspraken met partners en ontvangende instellingen.
 • Je onderhoudt nauwe contacten met educatieve partners (via koepels, directies, educatieve platformen, organisaties, uitgeverijen…)

Profiel

 • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma taal- en letterkunde, bij voorkeur met Nederlands als een van de twee talen (of gelijkwaardig door ervaring).

 • Je hebt een pedagogisch-didactische achtergrond. Je kent het veld door en door. Je hebt inzicht in de actuele lespraktijk. (Praktijkervaring als leerkracht Nederlands in het onderwijs is een pluspunt).

 • Je beschikt over uitstekende digitale competenties. Je hebt kennis van de belangrijkste digitale tools en leermiddelen die in het onderwijs gebruikt worden.

 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels. Je bent zeer sterk in zowel mondelinge als schriftelijke communicatie.

 • Je kunt zelfstandig werken, in nauw contact met een klein maar fijn team.

 • Je levert kwaliteitsvol werk af en respecteert deadlines.

 • Je hebt interesse in het werkdomein van de KANTL. Je hebt affiniteit met taal, letteren en leesbevordering.

Aanbod

 • Een boeiende en gevarieerde job.
 • Een contractuele aanstelling van 70% voor een termijn van 12 maanden, met kans op verlenging indien de subsidie wordt voortgezet.

 • Een verloning volgens de barema’s van PC 329.01 (socio-culturele sector)

 • Een werkplek in een van de mooiste gebouwen van Gent.

 • De invulling van de deeltijdse betrekking (spreiding van de arbeidstijd) gebeurt in onderling overleg. Gedeeltelijk thuiswerk is mogelijk.

 • Je maakt deel uit van een klein en hecht team.

Aanvangsdatum: 1 maart 2021 of volgens beschikbaarheid (zo snel mogelijk)


Plaats van tewerkstelling: KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Oost-Vlaanderen