Deeltijds Tijdelijk


Organisatie
LUCA School of Arts
LUCA School of Arts (LUCA) is een onderwijs- en onderzoekomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. Zij bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. Zij ontplooit een breed palet aan opleidingen met een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden en specialisaties. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouwkunde.
LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut, campus C-Mine.
Functie
LUCA zoekt voor de opleiding Muziek een

Docent Productiebureau (10%)

Opdracht

• Je staat in voor de strategische ontwikkeling en operationele coördinatie van een productiebureau dat op de campus in het algemeen en binnen de opleiding Muziek in het bijzonder afstemming nastreeft met enerzijds de onderwijsvisie van de opleiding en anderzijds de artistieke werking van een lokaal verankerd maar tegelijk inhoudelijk ambitieus uit te bouwen kunstencentrum.
• Je werkt nauw samen met het dagelijkse beleid van de opleiding teneinde je strategische en operationele acties af te kunnen stemmen op de bakens en doelstellingen die daar worden uitgezet en geformuleerd.
• Je kan collega’s medewerkers binnen een productiebureau zowel in team als individueel motiverend en gericht aansturen. Je bent in staat om de intermediaire rol tussen de opleiding en het werkveld op een vruchtbare manier waar te maken.
• Je werkt nauw samen met de onderwijsondersteunende diensten.
• Je geeft vanuit de invalshoek van je coördinatietaak mee vorm aan een toekomstgerichte opleiding Muziek en doet dit in nauw overleg met én als lid van een hecht opleidingsteam. Je bent lid van de permanente onderwijscommissie Muziek.
Profiel
• Je bent meester of master in de muziek, hebt een gelijkwaardig diploma of beschikt over een portfolio waaruit je artistieke reputatie en nuttige ervaring van ten minste 10 jaar als gerenommeerd, professioneel musicus buiten het onderwijs blijken.
• Je hebt een aantoonbare werkervaring als docent in het hoger muziekonderwijs.
• Je beschikt over een uitmuntende ervaring als uitvoerend musicus op diverse prestigieuze en internationale podia.
• Je hebt een duidelijke toekomstgerichte visie over de positie en de concrete uitvoeringsmogelijkheden van de klassieke muziek in de samenleving van morgen.
• Je hebt een passie voor thema's binnen het domein van de uitvoerende muziek in het algemeen en de relatie tussen kunstproductie en publiek in het bijzonder.
• Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool;
• Naast het beschikken over de gevraagde kennis, ben je bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise.
• Verder zoeken we kandidaten die bereid zijn samen te werken, communicatief vaardig zijn, constructief ingesteld en respectvol omgaan met anderen.
• Je bent als docent begeleider van vormings- en ontwikkelingsprocessen en toont initiatief en verantwoordelijkheid.
Aanbod
• Statutaire aanstelling als docent van de LUCA School of Arts ten belope van 10% voor een periode van 1 jaar (15.09.2018 -14.09.2019).
• Barema 512. Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs.
Solliciteren
Contactpersoon: Thomas De Baets
Reageren voor: 10/08/2018

Selectieprocedure • Een eerste selectie gebeurt op basis van het ingezonden dossier; • De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview op 16 augustus 2018 afgenomen door een selectiecommissie; • Aanstelling via beslissing van het Directiecomité rekening houdend met het advies van de selectiecommissie; • Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Thomas De Baets, opleidingshoofd Muziek, thomas.debaets@luca-arts.be. Solliciteren We verwachten jouw schriftelijke kandidatuur vóór 10 augustus 2018 per post: LUCA School of Arts, Personeelsdienst, Lemmensberg 3, 3000 Leuven of per e-mail naar personeelsdienst@luca-arts.be. Je kandidaatstelling bevat een motivatiebrief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma, en indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Enkel volledige kandidatuurstellingen worden aanvaard.