Organisatie

LUCA School of Arts

Docent narrativiteit & graphic storytelling

100% onbepaalde duur (40% onderzoek, 60% onderwijs)

hoofdlocatie Brussel: www.luca-arts.be/campus-brussel-sint-lukas

Voorstelling

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, Sint-Lucas en Lemmens). Het artistiek onderzoek van LUCA is ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven. Met meer dan 700 personeelsleden en 3.800 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.500 kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, onderzoekers…

Respect en integriteit definiëren onze basishouding, duurzaamheid en diversiteit zien we als een troef, kwaliteit is onze drijfveer. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk.

LUCA wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, nationaliteit of functiebeperking. Daarom verwelkomen we alle talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie.

#weArt

Functieomschrijving

Opdracht

De opdracht van docent bestaat uit artistiek onderzoek, het geven van hoger kunstonderwijs, begeleidingsopdrachten en maatschappelijke dienstverlening. Naast de academische taken neemt een docent ook organisatorische, coördinerende of administratieve taken op.

Verantwoordelijkheden

 • Uitbouwen van artistiek onderzoek, meer specifiek binnen het domein van beeldverhaal, gekaderd binnen de speerpunten van de onderzoekseenheid (luca-arts.be/nl/onderzoekseenheid-intermedia).
 • Aantrekken van externe onderzoeksfinanciering.
 • Begeleiden van doctorandi en postdoctoraal onderzoekers.
 • Ontwerpen van onderwijsactiviteiten, studiebegeleiding en onderwijsconcepten om onderwijs op maat van het studentenpubliek te kunnen aanbieden.
 • Begeleiden van studenten in het concipiëren van zowel het artistieke als het reflectieve luik van eindproeven en tussentijdse onderzoeksopdrachten.
 • Titularis zijn van een opleidingsonderdeel en coördinator van een groep opleidingsonderdelen.
 • Aansturen van assistenten binnen een opleidingsonderdeel of een cluster van opleidingsonderdelen.
 • Opnemen van praktijkgerichte onderwijsopdrachten in het domein beeldverhaal: atelier, tekenen, schrijven, individuele- en groepsbegeleiding van bachelor- en masterstudenten.

Profiel

Profiel

 • In het bezit zijn van een doctoraat in de kunsten of binnen een verwant domein. Het beschikken over postdoctorale ervaring is een pluspunt.
 • Beschikken over een sterk onderzoeksdossier dat aansluit bij een of meerdere van de speerpunten van de onderzoekseenheid Intermedia. Internationale onderzoekservaring is een pluspunt.
 • Actief zijn als kunstenaar met artistieke excellentie in het domein van de beeldende kunsten. Beschikken over een internationaal netwerk binnen het kunstenveld is een belangrijk pluspunt.
 • Beschikken over leiderschapscompetenties en organisatorische vaardigheden.
 • Beschikken over sterke didactische vaardigheden. Relevante ervaring hebben in een lesopdracht in het hoger onderwijs.
 • Bereid zijn om te blijven werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise.
 • Collegiaal ingesteld zijn en goed kunnen samenwerken. Bereid zijn om op termijn een coördinerende of leidende rol op te nemen.
 • Loyaal zijn ten aanzien van de opdracht, missie, visie en het beleid van LUCA School of Arts.

Aanbod

Aanbod en voorwaarden

LUCA biedt een voltijdse aanstelling van onbepaalde duur in het vacant ambt van docent (barema 528) waarbij een vaste benoeming in een latere fase mogelijk is volgens de bestaande regels en procedures. Meer informatie over de salarisschalen is te vinden op de website van de Vlaamse overheid (www.ond.vlaanderen.be)

De voorkeur gaat uit naar een opdracht van 100%. Indien de kandidaat een grote artistieke praktijk buiten LUCA wil behouden, is een lager opdrachtpercentage bespreekbaar.

Op het vlak van artistiek onderzoek werkt LUCA intensief samen met KU Leuven. De onderzoekseenheden zijn ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten. Van een docent met onderzoeksopdracht wordt verwacht om vanaf het derde jaar na aanstelling het statuut van bijzonder gastdocent in de kunsten te verwerven, met het oog op onder meer het begeleiden van doctoraten (meer info: www.luca-arts.be/nl/doctoraat-in-de-kunsten#promotoren). Een nieuwe docent krijgt de mogelijkheid om tweemaal een dossier in te dienen bij de bijzondere beoordelingscommissie van de geassocieerde faculteit. Indien de kandidaat er in niet slaagt het statuut te verwerven, dan wordt de aanstelling terug ontbonden.

Kennis van het Nederlands en Engels zijn vereist, in regel met de decretale voorwaarden voor het hoger onderwijs in Vlaanderen, of ten minste de bereidheid om deze talen op korte termijn te leren.

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest