Voltijds Vast


Organisatie
Luca School of Arts
LUCA School of Arts biedt ruimte - fysiek en virtueel - om artistiek, technisch en ontwerptalent te laten groeien en te stimuleren. Ze is een ontmoetingsplaats voor vele culturen en nationaliteiten, een labo waar regionale en internationale kunst ontsloten wordt. Daartoe biedt LUCA eigentijds artistiek & ontwerpmatig praktijkgericht onderwijs aan met aandacht voor onderzoek. LUCA vormt studenten met een kritische blik en breed inzetbare kwaliteiten. Reflectie en theoretische onderbouwing zijn hierbij belangrijk, net als de afstemming met het werkveld en de alumni. Er is een heel divers aanbod geprofileerd rond speerpunten op de 5 campussen. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, Film-TV-Video, Fotografie, Interieurvormgeving en Bouw.

LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut en campus C-Mine.
Functie
Opdracht

De opdracht van de docent bestaat uit het verstrekken van academisch kunstonderwijs, begeleidingsopdrachten, artistiek gericht wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Naast de academische taken zal de hogeschool de docent ook belasten met organisatorische, coördinerende of administratieve taken.

De onderwijsopdracht zal geheel of gedeeltelijk bestaan uit de begeleiding van studenten bij scripties of eindverhandelingen.


Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijke titularis binnen een opleidingsonderdeel of cluster van opleidingsonderdelen, meer specifiek
Artistiek atelier Animatiefilmvormgeving in de bacheloropleiding AVK – Animatiefilm
Artistiek atelier Stop Motion in de bacheloropleiding AVK – Animatiefilm
Cross-over workshops met andere afstudeerrichtingen binnen AVK en BK (Fotografie) op campus C-Mine
Begeleiden van studenten in het concipiëren van zowel het artistieke als het reflectieve luik van eindproeven en tussentijdse onderzoeksopdrachten
Begeleiding masterproeven Animatiefilm
Begeleiding portfolio masterstudenten Animatiefilm
Meewerken aan onderzoeksprojecten
Specifieke focus op campusspeerpunten rond Creatieve Technologie & Medium Exploratie en Toekomstscenario's & Ondernemingszin
Coördinerende rol in het masterjaar AVK – Animatiefilm en het organiseren en vormgeven van de afstudeertentoonstelling
Meewerken aan curriculumvernieuwingen binnen de opleiding en het evaluatiebeleid van de opleiding
Van de docent wordt verder verwacht dat hij/zij flexibel inzetbaar is binnen de opleiding Audiovisuele Kunsten

Profiel
Profiel

Houder van een doctoraat in de kunsten of een masterdiploma Audiovisuele Kunst - Animatiefilm (of gelijkgesteld diploma) aangevuld met 6 jaar nuttige artistieke beroepservaring buiten het onderwijs.
Actief zijn als kunstenaar met aantoonbare internationale ervaring
Artistieke en technische excellentie in Animatiefilm, Stopmotion, Pixiliation en Motion Control: van analoge tot digitale media. Daarnaast wordt ook tentoonstellingservaring verwacht en een duidelijke visie op en ervaring in ondernemerschap binnen de brede creatieve sector
Basiskennis fotografie
Ervaring in de audiovisuele sector meer bepaald: tv- programmas, series, formats, vormgeving, met als basis animatiefilm
Beschikken over sterke didactische vaardigheden
Aantoonbare relevante ervaring hebben in een lesopdracht in het hoger onderwijs in één of meerdere van de volgende domeinen Animatiefilm, Film
Communicatief in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het hoger onderwijs
Bereidheid om blijvend te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise
Collegiale ingesteldheid en goede teammedewerker
Loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool

Aanbod
anbod

Wij bieden een voltijdse aanstelling van onbepaalde duur (100%) in het vacant ambt van docent (barema 512) waarbij benoeming in een latere fase mogelijk is volgens de bestaande regels en procedures. Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be).

Solliciteren
Contactpersoon: eer informatie is te verkrijgen bij Bart Geerts, campusopleidingshoofd Audiovisuele Kunsten: bart.geerts@luca-arts.be.
Reageren voor: 27/05/2019

Solliciteren kan tot en met 26 mei 2019 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via CV Warehouse https://ourjobs.cvwarehouse.com/Company/Job/172453?companyGuid=ec577b0a-f087-478d-b0c5-6c0b3fb5556c&lang=nl-BE&tags%25255B%25255D=18