Voltijds Vast


Organisatie
Vzw De Lilse Bergen
Het Recreatiedomein De Lilse Bergen is een domein van ruim 60 ha, met alle faciliteiten voor dag- en verblijfsrecreatie.
Tijdens het seizoen, van april tot september, bezoeken in een normale zomer ongeveer 130.000 dagrecreanten en sportievelingen de recreatiezone, met zwemvijver, strand en ligweide, waterrecreatie en attracties en speeltuin.
De horecazaken cafetaria De Specht, strandgebouw De Eekhoorn en de frituur zijn in concessie. De campingwinkel wordt in eigen exploitatie uitgebaat.
Op het domein vinden jaarlijks ook een aantal evenementen plaats die gezamenlijk ongeveer 40.000 à 60.000 bezoekers genereren.

Op het domein zijn uitgebreide verblijfsmogelijkheden, met een camping met kampeerplaatsen (245 jaarplaatsen, 223 toeristische plaatsen, 26 kampeerautoplaatsen) en verhuureenheden (8 stacaravans, 5 kampeerhutten, 5 verhuurtenten, een boomhut en een foorwagen).
Deze verblijfsaccommodatie is goed voor ongeveer 50.000 overnachtingen op jaarbasis.

De jaarlijkse omzet van de vzw De Lilse Bergen schommelt tussen de 1.570.000 euro en 1.780.000 euro.
Functie
Lange termijn

1. Beleidsmanagement
 Detecteren, creëren en aansturen van interne en/of externe samenwerkingsverbanden om de noden en behoeften te bepalen en de doelstellingen te realiseren.
 Uitvoeren van de nodige benchmarking en om een actueel zicht te behouden en trends te detecteren.
 Ontwikkelen van een beleid en toekomstvisie voor het domein.
 Aftoetsen van de haalbaarheid van de toekomstvisie met andere (interne en/of externe) spelers op de markt.
 Adviseren aan de voorzitter en de raad van bestuur inzake de specifieke materie, de organisatiestructuur en processen.
 Rapportage aan en voorstellen formuleren aan de raad van bestuur
 Bijdragen tot de strategische planning en de opmaak van het meerjarenplan.
 Evalueren en bijsturen van het meerjarenplan.

2. Financieel management
 Aanleveren van de input voor de opmaak van de financiële nota van het meerjarenplan.
 Opvolgen, aansturen en evalueren van de financiële middelen van de vzw.

Middellange en korte termijn

1. Beleidsmanagement
 Opstellen van de operationele doelstellingen van de vzw.
 Uitbouwen van een intern en extern communicatiebeleid.
 Ontwikkelen en implementeren van een efficiënte dienststructuur, procedures en processen opdat de operationele doelstellingen en terugkerende taken zo efficiënt en kwaliteitsvol mogelijk uitgevoerd worden waarbij een efficiënte dienstverlening, interne communicatie en de algemene veiligheid gegarandeerd worden.
 Evalueren en bijsturen van de interne processen en procedures.
 Zetten van de noodzakelijke stappen opdat de interne procedures, richtlijnen en codes, enz. correct uitgevoerd en gerespecteerd worden.
 Inhoudelijk en eventueel organisatorisch ondersteunen bij organisatie brede projecten.
 Opvolgen van het milieumanagementsysteem

2. Financieel management
 Rapporteren en evalueren over het financieel management van de vzw.
 Opmaken van de jaarlijkrekening.
 Opvolgen van de financiële cyclus.

3. Personeelsmanagement
 Opmaken van het personeelsbehoefteplan in lijn met de beleidsdoelstellingen.
 Doorvoeren van het globaal HRM-beleid, afgestemd op de noden van de vzw.
 Opvolgen en instaan voor een correcte afhandeling van de verschillende HR-processen (werving, opvolging, evaluatie, …).

4. Belangenvertegenwoordiging
 Vertegenwoordiging van de vzw bij diverse toeristische organisaties en overheden.

5. Juridisch management
 Toezien op de naleving van de wetgeving.

Specifieke taken

 Ontwikkelen van een doordacht profileringsbeleid voor een sterke marktpositie.
 Behandelen van complexe dossiers.
 Opmaak en verdediging van de jaarrekening en het jaarverslag.
 Opmaken, evalueren en bijsturen van het jaarprogramma/plan.
 Opnemen van budgethouderschap.
 Toezien op de opmaak van contracten en gebruiksovereenkomsten.
 Anticiperen op de nieuwe regelgeving.
 Vertalen van het profileringsbeleid naar product, plaats, prijs en promotie toe.
Profiel
Als medewerker van onze vzw draag je bij aan het bereiken van de missie en visie van onze organisatie. Je beschikt daarom over volgende vijf kerncompetenties:
 klantgerichtheid
 zin voor kwaliteit
 resultaatsgerichtheid
 openstaan voor verandering
 samenwerken

Als directeur beschik je bijkomend over de onderstaande specifieke gedragscompetenties:
 overtuigingskracht
 netwerken
 veranderingsbereidheid
 inlevingsvermogen
 visie
 flexibel gedrag
 richting geven
 besluitvaardigheid
 delegeren
 stressbestendigheid

Hiernaast beschik je over de volgende kenniscompetenties:
 Kennis van moderne informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook).
 Basiskennis van zowel Duits, Engels en Frans.
 Kennis van het openluchtrecreatieve en toeristische landschap.
Aanbod
Je start in salarisschaal A5a: het bruto maandsalaris start op 3.882,74 EUR. Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring en anciënniteit je hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris met een maximum van zes jaar.

Extralegale voordelen
 maaltijdcheques van 8,0 EUR
 fietsvergoeding
 20 dagen jaarlijkse vakantie
 extra legaal pensioen
 glijdende flexibele werkuren
Solliciteren
Contactpersoon: Els Van Migerode
Reageren voor: 31/08/2019

Surf naar www.provincieantwerpen.be, selecteer deze functie en dien je kandidatuur online in tot en met 31 augustus 2019 (motivatiebrief en cv opladen in één document). Ben je als persoon met een handicap erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur. Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij Els Van Migerode, consulent werving & selectie (tel. 03 240 26 24 of email els.vanmigerode@provincieantwerpen.be).