Profiel

Diploma en ervaring: Minimum een bachelordiploma met minstens 3 jaar ervaring in een coördinerende of leidinggevende rol.


Kennis en vaardigheden:


 • Ervaring in beleidsondersteunend werk, netwerking en lobbying.
 • Je weet hoe je personeels- en vrijwilligersploegen moet motiveren, enthousiasmeren en ondersteunen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met vrijwilligersmanagement.
 • Je kunt strategie en doelstellingen omzetten in concrete acties: m.a.w. je kunt de AFS-missie en -strategie vertalen in concrete (nationale/lokale/regionale) projecten.
 • Je hebt ervaring met programma-rapportering en weet hoe je de implementatie van een beleidsplan opvolgt.
 • Je weet hoe je in een snel veranderende, chaotische en creatieve realiteit toch het overzicht houdt en het doel bewaakt.
 • Je bent een ster in actief luisteren, conflictbemiddeling en omgaan met weerstand.
 • Je hebt ervaring met het opvolgen van personeelsleden binnen een evaluatiecyclus.
 • Je weet hoe je processen moet uittekenen en opvolgen en hoe je een goede back-planning opstelt en uitrolt.
 • Je bent je bewust van culturele verschillen in communicatie en relatie en weet hoe ermee om te gaan.
 • Goede kennis van het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, sterk in zakelijke, wervende en doelgerichte communicatie.
 • Goede kennis van het Engels, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Grondige kennis van de courante MS-office toepassingen.
 • Vertrouwd met de meest courante sociale mediakanalen en mediabeleid. Ervaring met een sociale mediacontentplan, sociale mediaprofielen, intranet, … is een extra troef.

Gedragscompetenties:


 • Je bent sociaal vaardig, legt vlot contacten en kunt je aanpassen aan verschillende soorten mensen en groepen.
 • Je neemt gemakkelijk initiatief en weet hoe om te gaan met stresssituaties.
 • Je bent ondernemingsgezind en niet bang voor verandering en innovatie: je ziet eerder de kansen dan de problemen.
 • Je werkt vlot in teamverband en kan ook zelfstandig je plan trekken.
 • Je bent sterk in je eigen timemanagement en in zelfzorg.
 • Je bent collegiaal en flexibel als de goede (samen)werking dit vereist.
 • Je bent in staat een werkelijkheid vanuit verschillende perspectieven te bekijken en te benaderen.
 • Je bent leergierig.
 • Je bent feedbackgericht.
 • Je bent oplossingsgericht.
 • Je gelooft in de kracht van vrijwilligers en handelt daarnaar.
 • Je bent sterk in contact leggen, netwerken uitbouwen en in het duurzaam uitwerken van relaties, co-creaties en projecten om via samenwerking met andere organisaties de efficiëntie en impact van AFS te verhogen.
 • Je weet hoe je te bewegen op de smalle lijn tussen het werken met ‘klanten’ in een professionele setting en tegelijkertijd met ‘vrijwilligers’ in een leer-, experimenteer- en amuseer-omgeving.

Organisatie

AFS Interculturele Programma's vzw

AFS Interculturele Programma’s vzw is een vrijwilligersorganisatie die deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk dat jongeren en gezinnen via interculturele leerervaringen een open blik op een multiculturele samenleving en geglobaliseerde wereld wil bieden.
AFS wil alle mensen - ongeacht hun achtergrond, religie, financiële mogelijkheden of opleidingsniveau - de kans geven tot intercultureel leren en zichzelf ontwikkelen als actieve wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige wereld.
AFS ontwikkelt hiervoor initiatieven binnen 4 domeinen: boeiend vrijwilligerswerk, internationale uitwisselingen, educatieve diensten en producten en advocacy-projecten.
In Vlaanderen en Nederland zetten meer dan 1000 vrijwilligers, ondersteund door een professionele staf, zich in om dit doel te bereiken.

Aanbod

 • Een 100% job in een dynamische en internationale werkomgeving.
 • Een gevarieerde job met veel kans tot eigenaarschap en verantwoordelijkheid.
 • De kans om in een internationale context zowel dichtbij (Benelux) als veraf (het hele internationale AFS netwerk) mee te werken aan een relevante missie.
 • Deel uitmaken van een professioneel team in Vlaanderen en Nederland dat elkaar steunt, versterkt en uitdaagt.
 • De kans om internationaal te leren en deel uit te maken van een wereldwijd netwerk van collega’s in dezelfde functie.
 • Een creatieve vrijwilligersomgeving waar je met veel kans tot eigen initiatief vrijwilligers kan doen leren en excelleren.
 • Een flexibele arbeidsduurregeling en een rechtvaardige regeling inzake vakantie en overuren.
 • Een eerlijke verloning met een rechtvaardige compensatie voor thuiswerk en werk gerelateerde verplaatsingen. Een contract van onbepaalde duur volgens PC 329.01, maaltijdcheques ter waarde van € 7/dag, maximaal eco-, cultuur en sportcheques, een groepsverzekering en een hospitalisatieverzekering.

Functieomschrijving

De Directeur Organisatieontwikkeling ondersteunt en implementeert het beleid op de domeinen Organisatieontwikkeling, Interne Communicatie, Vrijwilligersmanagement en Diversiteit en Toegankelijkheid. Die stuurt het team van drie regionale vrijwilligerscoördinatoren in Vlaanderen en Nederland aan en werkt nauw samen met de algemeen directeur, de marketing en communicatiemedewerker, de internationale AFS-koepel en tal van sleutelpartners in het Vlaamse Jeugd- (welzijns)werk. Je bent de rechterhand van de Algemeen Directeur en fungeert als back up tijdens haar afwezigheid.


De Directeur Organisatieontwikkeling heeft 5 kerntaken:


 1. Interne Communicatie: Instaan in voor het ontwikkelen en onderhouden van een optimale interne communicatie (inclusief intranet, nieuwsbrieven, sociale media, het viermaandelijks AFS-tijdschrift). Onderhouden van de interne AFS-kalender en de vrijwilligerswebsite en hiervoor de nodige initiatieven nemen qua planning. De directeur zorgt ervoor dat het nationale en internationale AFS-beleid op een toegankelijke manier naar de juiste stakeholders wordt vertaald. En diegene staat in voor het reactiveren en verder opvolgen van een actieve alumniwerking onder meer via het ondersteunen van de AFS EVA-groepen en de AFS Stichting.
 2. Teamleider Regionale Vrijwilligerscoördinatoren: Aansturen van het team van de regionale vrijwilligerscoördinatoren (RVC’s) aan. Hiervoor volgt de directeur de projecten en communicatie rond organisatieontwikkeling en vrijwilligersmanagement van de internationale AFS koepel goed op en implementeert deze beleidslijnen en projecten in een Vlaamse/Nederlandse context. Met betrekking tot vrijwilligersmanagement is die het eerste aanspreekpunt voor AFS Internationaal in Vlaanderen en Nederland. Bovendien is de directeur ook de evaluator van de drie RVC’s en volgt die de Europese vrijwilliger (ESC) Communicatie op.
 3. Opvolgen Beleidsnota-Implementatie Nationaal Erkend Jeugdwerk: Ervoor zorgen dat de doelen en acties uit de Beleidsnota voor Jeugd in Vlaanderen goed worden opgevolgd, zowel door de betrokken stafleden als door de andere actoren (bestuur, vrijwilligers). Hiervoor zorgt die jaarlijks voor een 'JaarActiePlan' en de opvolging hiervan. De directeur geeft de aanzet voor het jaarlijkse werkingsverslag voor het Departement Jeugd, Cultuur en Media in Vlaanderen.
 4. Coördinator gastgezinprogramma AFS in Vlaanderen en Nederland: Coördineren van het jaarlijkse gastgezinprogramma. De verantwoordelijkheid om te zorgen voor een strakke projectlijn en vlotte communicatie met alle betrokkenen zodat de vrijwillige en professionele betrokkenen weten wat er van hen verwacht wordt.
 5. Verantwoordelijke diversiteit en toegankelijkheid - Coördinator ST-ECS programma voor kansengroepen: Coördineren van het Europees gesubsidieerd programma met jeugdwerkpartner Tumult vzw en met de verschillende partners uit de Jeugdwelzijn-sector en Bijzondere Jeugdzorg. De directeur zorgt dat dit project en de daarmee samenlopende partnerschappen leiden tot een meer toegankelijke en diverse AFS-organisatie.
Solliciteren

Richt je CV en motivatiebrief uiterlijk op 13 augustus 2021 aan Caroline Steyaert via roeland.de.meulenaere@afs.org. De eerste selectieronde bestaat uit een schriftelijke proef en kort online gesprek op 20 of 23 augustus. De tweede ronde bestaat uit een opdracht en interview op 30 of 31 augustus. Indiensttreding is voorzien zo snel als mogelijk.

Reageren voor: 14/08/2021
Solliciteren

Richt je CV en motivatiebrief uiterlijk op 13 augustus 2021 aan Caroline Steyaert via roeland.de.meulenaere@afs.org. De eerste selectieronde bestaat uit een schriftelijke proef en kort online gesprek op 20 of 23 augustus. De tweede ronde bestaat uit een opdracht en interview op 30 of 31 augustus. Indiensttreding is voorzien zo snel als mogelijk.

Reageren voor: 14/08/2021
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen