Organisatie

Museum DE MINDERE

'DE MINDERE is een ontmoetingsplaats waar iedereen, ongeacht zijn achtergrond, zich laat inspireren door de waarden van Franciscus van Assisi. Zijn gedachtegoed rond eenvoud, solidariteit, respect voor mens en natuur, vrede en verdraagzaamheid is actueler dan ooit en zit vervat in het (im)materieel erfgoed dat DE MINDERE wil behouden, borgen, onderzoeken en delen, samen met partners in heel Vlaanderen. DE MINDERE zet aan tot reflectie, ontroering, (re)actie en betrokkenheid en nodigt uit om dieper in te gaan op de historische en actuele betekenis van Franciscus en zijn volgelingen.' Museum DE MINDERE maakt deel uit van de minderbroedersite in Sint-Truiden en vertelt reeds 800 jaar het verhaal van de Vlaamse minderbroeders. Je kandidatuur omvat een uitgebreide motivatiebrief samen met een curriculum vitae. De jury zal een eerste selectie uitvoeren op basis van de motivatiebrieven en de cv's. Onvolledige kandidaturen worden zonder gevolg geklasseerd. De geselecteerde kandidaten worden in de week van 13 februari 2023 uitgenodigd voor een schriftelijke voorbereiding gevolgd door een uitgebreide mondelinge proef. Om als geslaagd te worden beschouwd moet je minstens 60% behalen. Het bestuursorgaan beslist op basis van het juryverslag. We selecteren op basis van talenten en competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, handicap.

Functieomschrijving

Als directeur ben je verantwoordelijk voor de algemene organisatie, de coördinatie en het dagelijks bestuur van het museum.

  • Je behartigt het strategisch beleidsplan samen met het beheersorgaan van het museum. Als eindverantwoordelijke realiseer je samen met het museumteam de doelstellingen op een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle wijze via de nodige operationele actieplannen.
  • Je bent een teamspeler én coach voor de hele organisatie. Zo zorg je voor een dynamische ontwikkeling waarbij de organisatie en al haar medewerkers collectief boven zichzelf uitstijgen.
  • Je bent een leider en bruggenbouwer die de positie van het museum versterkt door het verder lokaal te verankeren, Vlaams en euregionaal te positioneren.
  • Je ben eindverantwoordelijk voor de zakelijke, juridische, logistieke en administratieve werking van het museum.
  • Je verstevigt samen met het museumteam de rol van DE MINDERE als culturele en maatschappelijke actor in een breed lokaal en bovenlokaal netwerk.
  • Je verzorgt samen met het museumteam de marketing en beeldvorming van het museum.

Profiel

Als museumdirecteur moet je over leidinggevende kwaliteiten beschikken en weten wat er bij het runnen van een organisatie komt kijken. Daarnaast is het van groot belang dat je affiniteit hebt met cultuur en erfgoed. Een (cultuur)managementopleiding en ervaring in transitiemanagement vormen absolute pluspunten. Als manager ben je van vele markten thuis en heb je strategisch inzicht, ben je sterk in financieel en logistiek beheer en digitalisering op diverse vlakken. Je bent het aanspreekpunt voor het bestuursorgaan, de teamleden en de externe stakeholders. Je inspireert via uitmuntende sociale vaardigheden die passen in het Franciscaans gedachtengoed. Je beschikt over een functiegericht master-diploma (of daarmee gelijkgesteld) of een algemeen master-diploma gecombineerd met 2 jaar functierelevante ervaring.

Aanbod

Wij bieden je uitgebreide kansen tot persoonlijke ontwikkeling met mogelijkheid je stempel op de verdere evolutie van ons museum te drukken en waarbij je de kans krijgt om het cultuur- en erfgoedaanbod in onze stad en daarbuiten vorm te geven. Op jou wacht een boeiende organisatie in volle ontwikkeling waarbij je als directeur een team van bekwame en talentvolle medewerkers verder kan begeleiden in hun groei en ontwikkeling. Een passende verloning hoort daar vanzelfsprekend bij, startend vanuit een contract van bepaalde duur (één jaar) dat mits positieve evaluatie verdergezet wordt in een contract van onbepaalde duur.

Categorie
Directie en management
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Limburg