Profiel

Als medewerker van onze vzw draag je bij aan het bereiken van de missie en visie van onze organisatie. Je beschikt daarom over volgende vijf kerncompetenties:
• klantgerichtheid
• zin voor kwaliteit
• resultaatsgerichtheid
• openstaan voor verandering
• samenwerken

Als directeur beschik je bijkomend over de onderstaande specifieke gedragscompetenties:
• overtuigingskracht
• netwerken
• veranderingsbereidheid
• inlevingsvermogen
• visie
• flexibel gedrag
• richting geven
• besluitvaardigheid
• delegeren
• stressbestendigheid

Hiernaast beschik je over de volgende kenniscompetenties:
• Basiskennis van zowel Duits, Engels en Frans.
• Kennis van het openluchtrecreatieve en toeristische landschap.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten
• Je hebt minstens 4 jaar relevante leidinggevende beroepservaring, bij voorkeur in de openluchtrecreatieve en/of toeristische sector
• Geen diplomavereisten
In deze functie is echter een master denkniveau gewenst. Kandidaten die voldoen aan de ervaringsvereisten maar niet in het bezit zijn van minimum een geldig master diploma dienen deel te nemen aan een capaciteitsproef. Deze kandidaten nodigen we uit om een abstracte, verbale en numerieke redeneerproef af te leggen op master diploma niveau. Om te slagen moet een kandidaat een gemiddelde score van 4 halen op de afgelegde testen.

Organisatie

vzw De Lilse Bergen
Het Recreatiedomein De Lilse Bergen is een domein van ruim 60 ha, met alle faciliteiten voor dag- en verblijfsrecreatie. Tijdens het seizoen, van april tot september, bezoeken ongeveer 130.000 dagrecreanten en sportievelingen de recreatiezone, met zwemvijver, strand en ligweide, waterrecreatie en attracties en speeltuin. De horecazaken cafetaria De Specht, strandgebouw De Eekhoorn en de frituur zijn in concessie. De campingwinkel wordt in eigen exploitatie uitgebaat. Op het domein vinden jaarlijks ook een aantal evenementen plaats die gezamenlijk ongeveer 40.000 à 60.000 bezoekers genereren. Op het domein zijn uitgebreide verblijfsmogelijkheden, met een camping met kampeerplaatsen (245 jaarplaatsen, 223 toeristische plaatsen, 26 kampeerautoplaatsen) .en verhuureenheden (8 stacaravans, 5 kampeerhutten, 5 verhuurtenten, een boomhut en een foorwagen). Deze verblijfsaccommodatie is goed voor ongeveer 50.000 overnachtingen op jaarbasis. De jaarlijkse omzet van de vzw De Lilse Bergen schommelt tussen de 1.570.000 euro en 1.780.000 euro.

Aanbod

Je start in salarisschaal A5a: het bruto maandsalaris start op € 4039,66. Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring en anciënniteit je hebt opgebouwd. Alle voorafgaande prestaties worden meegeteld voor anciënniteit, indien ze bewezen kunnen worden.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Extralegale voordelen
• maaltijdcheques van 8,0 EUR
• fietsvergoeding
• 20 dagen jaarlijkse vakantie
• extra legaal pensioen
• glijdende flexibele werkuren

Functieomschrijving

Lange termijn

1. Beleidsmanagement
• Je detecteert en creëert interne en/of externe samenwerkingsverbanden om de noden en behoeften te bepalen en de doelstellingen te realiseren.
• Je voert de nodige benchmarking uit en detecteert trends om de Lilse Bergen actueel te houden.
• Je ontwikkelt een beleid en toekomstvisie voor het domein, afgetoetst met andere (interne en/of externe) spelers op de markt.
• Je geeft advies aan de voorzitter en de raad van bestuur rond de specifieke materie, de organisatiestructuur en processen.
• Je rapporteert aan de raad van bestuur en draagt bij aan de strategische planning en de opmaak van het meerjarenplan.
• Je evalueert dit meerjarenplan en stuurt bij waar nodig.

2. Financieel management
• Je levert de gevraagde input aan voor de opmaak van de financiële nota van het meerjarenplan.
• Je volgt de financiële middelen van de vzw nauwgezet op en evalueert deze op permanente basis.

Middellange en korte termijn

1. Beleidsmanagement
• Je stelt de operationele doelstellingen van de vzw op en ontwikkelt en implementeert een efficiënte dienststructuur, procedures en processen zodat deze doelstellingen en terugkerende taken zo efficiënt en kwaliteitsvol mogelijk uitgevoerd worden en een efficiënte dienstverlening, interne communicatie en de algemene veiligheid gegarandeerd worden.
• Je bouwt een intern en extern communicatiebeleid uit.
• Je evalueert en stuurt de interne processen en procedures bij waar nodig en zet de noodzakelijke stappen zodat de interne procedures, richtlijnen en codes, enz. correct uitgevoerd en gerespecteerd worden.
• Je ondersteunt zowel inhoudelijk als eventueel organisatorisch bij organisatie brede projecten.
• Je volgt het milieumanagementsysteem op.

2. Financieel management
• Je rapporteert en evalueert over het financieel management van de vzw.
• Je maakt de jaarrekening op.
• Je volgt de financiële cyclus op.

3. Personeelsmanagement
• Je bent verantwoordelijk voor het opmaken van het personeelsbehoefteplan dat in lijn is met de beleidsdoelstellingen.
• Je voert een globaal HRM-beleid, afgestemd op de noden van de vzw.
• Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en een correcte afhandeling van de verschillende HR-processen (werving, opvolging, evaluatie, …).

4. Belangenvertegenwoordiging
• Je vertegenwoordigt de vzw bij diverse toeristische organisaties en overheden.

5. Juridisch management
• Je zorgt voor de naleving van de wetgeving.

Specifieke taken

• Je ontwikkelt een doordacht profileringsbeleid voor een sterke marktpositie en vertaalt dit profileringsbeleid naar product, plaats, prijs en promotie.
• Je behandelt van complexe dossiers.
• Je maakt de jaarrekening en het jaarverslag op en verdedigd dit bij de raad van bestuur.
• Je zorgt voor de opmaak, de evaluatie en het bijsturen van het jaarprogramma/plan.
• Toezien op de opmaak van contracten en gebruiksovereenkomsten.
• Je anticipeert op nieuwe wetgeving.
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen