Deeltijds Tijdelijk


Organisatie
Cultureel Centrum Baarle
Wat is het CCB?
Het CCB ligt in de unieke enclavegemeentes Baarle-Hertog (België) en Baarle-Nassau (Nederland). Zoals op veel plaatsen in Baarle loopt de landsgrens een aantal keren door het gebouw. Veel plaatselijke verenigingen en stichtingen organiseren hun activiteiten hier. In het gebouw zijn ook de bibliotheek en de Academie voor Muziek en Woord gehuisvest.
Het CCB kent vier kerntaken: ontmoeting, sociaal-maatschappelijke activiteiten, educatie en cultuur.

Toekomst van het CCB
Het CCB staat voor een ingrijpende vernieuwing zowel inhoudelijk als in de huisvesting. De gemeenteraden hebben, in principe, besloten tot nieuwbouw. Het bestuur wil de inhoudelijke koers aanvullen met meer eigen programmering van activiteiten.
Functie
Het Cultureel Centrum Baarle zoekt een: inspirerende, ondernemende en maatschappelijk betrokken directeur met bij voorkeur een achtergrond of kennis van de culturele sector.
Voor de functie is een HBO+/academisch niveau vereist.
Profiel
Specifieke taken van de directeur in de komende tijd naast algemene directeurstaken:
- Een actieve inbreng bij de inrichting van het nieuwe gebouw samen met gemeentes, vaste en incidentele gebruikers, beheer en bestuur;
- In de nieuwe situatie wordt op cultureel gebied ook een eigen programmering voorzien. Van de directeur wordt verwacht dat deze hier initiatieven in neemt en inwoners van Baarle stimuleert om hierin mee te denken en te doen.
- Initiatieven nemen op sociaal-maatschappelijke thema’s.
- Een plan opstellen hoe de ontmoetingsruimte in de nieuwbouw daadwerkelijk een ontmoetingsplek wordt.
- Actief meedenken in het vrijwilligersbeleid.
- Beheerpersoneel voorbereiden op nieuwe rol in de nieuwbouw.
- Jaarplan met meetbare doelen opstellen.
- Communicatiebeleid opstellen en uitvoeren.
Aanbod
Arbeidsvoorwaarden
De aanstelling voor 24 uur per week vindt in eerste instantie plaats voor één jaar met de optie van verlenging. De Nederlandse CAO Sociaal Werk is van toepassing (https://www.fcb.nl/cao-sociaalwerk). Inschaling is in schaal 11 van deze cao (met een maximum van € 4.902,- op 01-07-2018 bij een volledig dienstverband van 36 uur per week). Cultureel Centrum Baarle is een Nederlandse stichting.

Meer weten of vragen?
Op de website van het CCB is meer informatie te vinden: http://ccbaarle.org/index.php/vacature. Mocht u andere vragen hebben: stuur een email met uw vraag en uw gegevens (in ieder geval emailadres en telefoonnummer) naar Leon Langenberg (huidig directeur): leon.langenberg@ccbaarle.org.

Solliciteren
Contactpersoon: Leon Langenberg
Reageren voor: 28/03/2018

Solliciteren? Belangstellenden kunnen tot 28 maart 2018 hun belangstelling kenbaar maken door het sturen van een motivatiebrief en CV naar: leon.langenberg@ccbaarle.org. Brieven binnengekomen na 28 maart worden niet meer in behandeling genomen. De selectiegesprekken worden in april gehouden. Een assessment is onderdeel van de procedure