Profiel

  • U hebt de gedrevenheid, skills én visie om de artistiek-pedagogische leiding over de afdeling ‘beeldende en audiovisuele kunsten’ succesvol in handen te nemen.
  • U bent houder van het vereiste of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs vastgesteld voor dit specifieke bevorderingsambt.
  • U voldoet aan de algemene wervingsvoorwaarden zoals geformuleerd in deze infobundel en art. 19 van het decreet rechtspositieregeling van 27 maart 1991

Organisatie

dé Academie - Stad Ieper

Dé Academie biedt een gevarieerde reeks opleidingen in beeldende en audiovisuele kunst, muziek en woordkunst aan mensen van zeer uiteenlopende leeftijden en achtergronden. We bieden een ruime blik op het kunst- en cultuurgebeuren van vroeger en nu, en leren onze leerlingen daar ook actief aan te participeren. Nieuwsgierigheid en kritische (zelf)reflectie zijn belangrijke waarden in onze school. We werken met professionele leraar-kunstenaars/muzikanten/acteurs die het als een belangrijke uitdaging in hun carrière zien om hun kennis door te geven aan kinderen, jongeren en volwassenen. In dé Academie komen mensen om zich te ontspannen, om te ontmoeten, te leren, te kijken, luisteren en communiceren, kortom om bewuster en intenser te leven.

In onze academie reis je in een nieuw landschap zonder grenzen, met oneindige mogelijkheden en boeiende uitdagingen. Onze begeleiding staat garant voor een succesvolle tocht.

Aanbod

U komt terecht in een uitdagende en gezinsvriendelijke organisatie met een maatschappelijk relevante opdracht. Een voltijdse tijdelijke aanstelling (20/20) die op termijn kan uitmonden in een vaste benoeming. Een boeiende en uitdagende functie met verloning conform de geldende barema’s (Ministerie van Onderwijs).

Functieomschrijving

U neemt de artistieke en pedagogische leiding van de studierichting beeldende en audiovisuele kunsten binnen dé Academie in handen. Conform het artistiek-pedagogisch project, de leerplannen en het schoolwerkplan van dé Academie, staat u in voor de optimale werking van de afdeling. U geeft er leiding aan de personeelsleden, bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en neemt er – in dialoog met de beleidsverantwoordelijken – de interne en externe communicatie in handen. U adviseert het schoolbestuur bij het voeren van een doeltreffend beleid qua onderwijs in beeldende en audiovisuele kunsten. Zowel voor het hoofdgebouw als de vestigingsplaatsen in de deelgemeenten voert u een doorgedreven welzijns- en preventiebeleid, waarbij u o.a. infrastructurele noden ondervangt. Uw taken voert u uit in nauw overleg met uw collega directeur uit de richtingen muziek en woord.

Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
West-Vlaanderen