Voltijds Vast


Organisatie
Oxfam-Wereldwinkels VZW
Oxfam-Wereldwinkels vzw wil rechtvaardige regels voor de internationale handel. Want handel is een krachtige hefboom voor duurzame ontwikkeling. We maken mensen bewust van het onrecht in de wereldhandel via publiekscampagnes, acties met jongeren en scholen, en door te gaan praten met politici en bedrijven. En natuurlijk door onze 200 Oxfam-Wereldwinkels, speciaalzaken voor eerlijke handel. Met het brede assortiment kwaliteitsproducten van ons huismerk Oxfam Fair Trade tonen we hoe het anders kan.
6500 vrijwilligers verspreiden ons verhaal. Ze bemannen de Oxfam-Wereldwinkels, smeden banden met andere organisaties en laten mensen ontdekken wat eerlijke handel betekent. Op het hoofdkantoor van Oxfam-Wereldwinkels | Oxfam Fair Trade in Gent werken ongeveer tachtig mensen. Daarnaast zijn er nog zo’n dertig medewerkers verspreid over de wereldwinkels.
Functie
Oxfam-Wereldwinkels is een fairtradebeweging in transitie die innovatie en samenwerking als rode draad door zijn werking ziet. De Bewegingsdienst is de motor achter deze beweging. Ze ondersteunt lokale groepen bij hun winkelwerking, zorgt voor een goede regiowerking, stuurt experten op pad en neemt zelf initiatief om mensen bewust te maken dat rechtvaardige wereldhandel echt nodig is en dat we er nog lang niet zijn.

De Bewegingsdienst wordt aangestuurd door het “diensthoofd vrijwilligersbeweging” en bestaat uit 13 medewerkers die zowel een regio coachen als een experten rol uitvoeren rond 1 van de 4 pijlers van onze vrijwilligerswerking (educatie, actie, verkoop en beleid). Deze medewerkers zijn de spilfiguren op regioniveau en vormen de link tussen het Nationale Secretariaat en de vrijwilligers. Ze begeleiden en ondersteunen lokale groepen, houden de vinger aan de pols in de beweging en doen voorstellen om de werking verder te optimaliseren.

JE FUNCTIE

Samen met jouw team:
• zorg je voor maximale participatie van de vrijwilligers aan het beleid van Oxfam-Wereldwinkels.
• optimaliseer je voortdurend de dienstverlening en ondersteuning aan de vrijwilligers.
• help je de wereldwinkels om meer aansluiting te vinden bij andere (boven)lokale initiatieven die werken aan een transitie naar een meer duurzame samenleving.
• zorg je voor een goede tweerichtingscommunicatie via verschillende kanalen.
• organiseer je een coherent en eigentijds vrijwilligersbeleid waardoor elke vrijwilliger zich gewaardeerd en geënthousiasmeerd voelt.
• bouw je een vormingsbeleid uit op maat van de vrijwilliger.
• ondersteun je de regiowerking en lokale groepen op het vlak van actie, educatie, verkoop en vrijwilligersmanagement.

Je coacht een team van 13 mensen op het Nationaal Secretariaat in Gent:
• Samen met je team werk je een coherente, haalbare jaarplanning uit, stel je prioriteiten en volg je ze samen met het team op. Als diensthoofd bewaar jij het overzicht.
• Je coacht de medewerkers volgens inhoudelijke, meetbare en financiële doelstellingen in het kader van bovenstaande jaarplanning.
• Je faciliteert de teamvergaderingen en teamdagen.
• Je draagt samen met het directiecomité de operationele en budgettaire verantwoordelijkheid voor deze dienst.
• Je bent medeverantwoordelijk voor de opmaak en rapportering van subsidiedossiers van jouw dienst (DGD, SCW, DIV,…), zowel inhoudelijk als financieel. Je werkt daarvoor samen met andere diensten.
• Je rapporteert aan het directiecomité van Oxfam-Wereldwinkels.
• Je werkt nauw samen met de verantwoordelijken van andere diensten. Je geeft hen feedback over de verwachtingen van de beweging. Omgekeerd help je andere diensten bij de implementatie van beleidsbeslissingen.
• Je vertegenwoordigt de vrijwilligersbeweging van Oxfam-Wereldwinkels extern waar relevant en nodig, dit in samenspraak met je team.
Profiel
• Je bent een coach in hart en nieren die weet hoe je een team moet motiveren en aansturen.
• Je werkt vanuit principes van empowerment van je team, je gelooft in de sterkte van het team en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid als dienst.
• Je hebt ervaring in het faciliteren van teamvergaderingen.
• Je werkt volgens de principes transparantie en accountability.
• Je kan terugblikken op minstens 5 jaar leidinggevende ervaring aan een uitgebreid team. Delegeren en verantwoordelijkheid geven aan jouw team staat centraal.
• Je beschikt over een master diploma humane of sociale wetenschappen, pedagogische wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.
• Je hebt ervaring met changemanagement.
• Je hebt voeling met actuele vormen van engagement, van 4e pijlerinitiatieven tot sociaal ondernemerschap.
• Je erkent het belang van vrijwilligersparticipatie en –inspraak en je hebt uitgesproken voeling met grote sociale bewegingen en de dynamiek van vrijwilligers.
• Je hebt interesse voor de andere aspecten van onze werking, nl. politiek en lobbywerk, ondersteuning van partners in het Zuiden, het aansturen van een winkelnetwerk, marketing & communicatie, …
• Je hebt uitgesproken communicatieve vaardigheden.
• Je vindt dat frequent avond- en weekendwerk er bij horen.
• Je bent empathisch, stressbestendig en hebt een groot probleemoplossend vermogen.
• Je spreekt Nederlands, maar je drukt je ook vlot uit in het Frans en het Engels.
• Je beschikt over een rijbewijs B.
Aanbod
• Een professionele organisatie in volle transformatie. Je kan mee het vrijwilligersbeleid van Oxfam-Wereldwinkels uittekenen en sturen.
• Boeiende professionele uitdagingen in het samenspel van economische ontwikkelingssamenwerking en een sterk maatschappelijk verankerde, kritische sociale beweging.
• Snelle indiensttreding met een voltijdse tewerkstelling.
• Bediendecontract van onbepaalde duur.
• Bruto verloning volgens categorie tussen € 2807,90 en € 4445,41 afhankelijk van relevante anciënniteit (max 27j.).
• Terugbetaling woon-werkverkeer (o.a. volledige terugbetaling openbaar vervoer en fietsvergoeding), fietsleaseplan.
• Forfaitaire onkostenvergoeding, GSM abonnement.
• 12 dagen bovenop de wettelijk vastgelegde vakantiedagen.
• Hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen.
• Voor dienstverplaatsingen kan gebruik gemaakt worden van Cambio- en poolwagens.
• Aangename en informele werksfeer in een ecologisch gebouw (vlakbij station Gent Dampoort).
Solliciteren
Contactpersoon: Matthias Van Ruyskensvelde
Reageren voor: 05/05/2019

• Stuur je motivatiebrief en cv tegen uiterlijk 05/05/2019 via e-mail naar sollicitaties@oww.be, t.a.v. Matthias Van Ruyskensvelde, HR-afdeling. • Met vragen over de functie-inhoud kan je terecht bij Matthias Van Ruyskensvelde, op het nummer 09/218 88 76 of via e-mail: matthias.vanruyskensvelde@oft.be.