Functieomschrijving

Wij bieden jou een aantrekkelijke, uitdagende en veelzijdige job aan als ‘diensthoofd kinderopvang baby’s en peuters’.

Je hebt de leiding over een team van 6 teamverantwoordelijken groepsopvang en één teamcoördinator gezinsopvang:

 • De 6 teamverantwoordelijken hebben de dagelijkse coördinatie over de vier groepsopvangen van de stad (zie ook functiebeschrijving).
 • De teamcoördinator leidt het team gezinsopvang (2 deskundigen), die onthaalouders begeleiden.

Je stuurt dit team aan vanuit een visie en werkt vanuit concrete doelstellingen. Je coacht en begeleidt je teamleden, zodat ze de kwalitatieve, pedagogische doelstellingen kunnen behalen en zich gesterkt voelen om op hun beurt met hun teams aan de slag kunnen gaan. Je zorgt voor een uitgebreid netwerk (VVSG, Agentschap Opgroeien, andere lokale besturen, andere diensten binnen Sint-Niklaas,…) en legt op een verbindende manier de link met je eigen dienst kinderopvang.

Je overlegt met het team en organiseert ook een pedagogisch overleg. Je legt voorstellen voor aan het stadsbestuur en je gaat met je collega-diensthoofden binnen de cluster welzijn in gesprek over inhoudelijke en beleidsthema’s.

Een job dus met veel inhoud, waarin je vernieuwingen en uitdagingen kan blijven vinden, een cluster met fijne, sterke collega’s en een stedelijke organisatie die jou ondersteunt en zich inzet voor jouw welzijn. Wil jij de kinderopvang mee op de kaart zetten als een kwalitatieve dienst die zich inzet voor alle gezinnen, schrijf je dan nu meteen in voor deze vacature!

Neem een kijkje op onze website voor de uitgebreide infobundel.

Profiel

Op woensdag 18 mei 2022 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je bent in het bezit van een master diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs of je slaagt voor de capaciteitstest niveau master. Sterke voorkeur voor diploma’s gelinkt aan de welzijnssector.
 • je slaagt voor de selectieproeven.

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma als volgt

 1. een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;
 2. praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools). Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Aanbod

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 12 maanden. Na deze 12 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding,hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit worden meegenomen.
 • minimum maandloon:
  • met 0 jaar anciënniteit: 3.170,07 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 4.142,13 EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve (voltijdse/deeltijdse statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

EXAMENPROGRAMMA

Je slaagt voor selectieproeven met volgend programma:

- Deel 1 bestaat uit verkennende gesprekken die doorgaan op maandag 30 mei 2022 of donderdag 2 juni 2022 (reservedag) in de voormiddag

- Deel 2 bestaat uit een assessment. Deze gaan door op woensdag 15 juni 2022, tijdens de kantooruren. Concrete informatie volgt later.

- Het laatste deel is het interview met schriftelijke voorbereiding, dit gaat door op dinsdag 21 juni 2022, tijdens de kantooruren. Concrete informatie volgt later.

- Capaciteitstesten voor kandidaten zonder masterdiploma gaan door tussen 25 mei en 27 mei 2022.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen