Profiel

Wat verwachten we van jou?


 • Wij zoeken een enthousiaste en dynamische medewerk(st)er die:
  • kan leiding nemen en geven; medewerkers kan ondersteunen en inspireren
  • kan luisteren en constructief denken en werken
  • efficiënt en flexibel is
  • taalvaardig is en over goede communicatievermogens beschikt
  • beslissingen durft te nemen
  • zichzelf kan organiseren
  • verantwoordelijkheid opneemt
  • inzicht heeft in het proces van beleidsvorming en uitvoering
  • de nodige tact en diplomatie aan de dag legt
  • zich engageert inzake resultaatgericht denken en werken
  • voeling heeft met de jeugdsector
  • in staat is een goed en efficiënt budgetmanagement te voeren
 • Je bent in staat om samen met de vakschepen en je directeur strategische doelen uit te zetten
 • Je hebt minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring
 • Je hebt een universitair (master of licentiaat) of gelijkgesteld diploma (basisdiploma van tweede cyclus), diploma van het hoger onderwijs van het lange type
 • Of je voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
  • Je hebt minstens 3 jaar relevante beroepservaring en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest
  • Of je beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs uitgereikt in overeenstemming met de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid
  • Of je beschikt over een op de functie afgestemd attest van een door de Vlaamse regering erkende instelling voor beroepsopleiding.

Organisatie

Stad Mechelen

Als coördinator-diensthoofd neem je de directe leiding over het team van de jeugddienst. De stedelijke jeugddienst is één van de drie sterkhouders van de afdeling Sport en Jeugd binnen de Directie Vrije Tijd.

Aanbod

Wat mag jij verwachten?


 • Een voltijds contract van onbepaalde op niveau A1a – A3a.
 • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximumperiode van 10 jaar.
 • Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit €3.170,07 per maand.
 • Bruto loon met 10 jaar anciënniteit in de privésector € 4.250,94 per maand.
 • Extra’s: een interessante verlofregeling & opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling abonnement woon- werkverkeer, fietsvergoeding, mogelijkheid tot thuiswerk
 • Lees ook de 5 redenen om voor Mechelen te werken en de verhalen van onze collega’s.

Functieomschrijving

Wat doe je als Diensthoofd Jeugd?


 • Je coördineert de dagelijkse werking en stuurt de medewerkers aan.
 • Je bent op de hoogte van de meest recente evoluties binnen het domein jeugd en je levert inhoudelijke input voor de ontwikkeling van een jeugd- en kinderbeleid, een vrijwilligersbeleid en organisatie van een stedelijk vrijetijdsaanbod.
 • Je bent in staat de trends in het vakgebied te onderkennen en te vertalen in beleidsaanbevelingen, projectvoorstellen en subsidiemogelijkheden.
 • Je bouwt interne en externe samenwerkingen uit rond jeugd, jeugdwerk en kind vriendelijkheid.
 • Je vertegenwoordigt de jeugddienst van Mechelen op lokale, regionale en Vlaamse platformen en samenwerkingsverbanden.
 • In samenwerking met Marcom zet je een gepaste communicatiestrategie voor de doelgroep van kinderen en jongeren op.
 • Je neemt deel aan directie- en stafoverleg van de directie Vrije Tijd
 • Je neemt deel aan dienst overschrijdend overleg en aan activiteiten binnen en buiten de directie Vrije Tijd
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen