Profiel

1 vacante betrekking.


Vereist :


- Houder zijn van een diploma hoger onderwijs van het korte type (een kopie van het diploma en de eventuele gelijkwaardigheid van diploma moeten uiterlijk op de datum van de afsluiting van de kandidaturen overgemaakt zijn);


- Goede kennis van SQL ;


- Goede kennis van het Engels (ten minste niveau B1).


Alleen sollicitaties die voldoen aan de in de vacature gestelde voorwaarden (diploma's, ervaring, bijzondere vaardigheden,...) worden in aanmerking genomen met het oog op een eventuele uitnodiging voor een interview.

Organisatie

Iriscare

Aanbod

Je wordt aangeworven als niveau B (weddenschaal B101) met een aanvangswedde van 28.667,31 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index).


Voordelen :


- mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen


- talrijke mogelijkheden voor opleidingen tijdens de werkuren


- hospitalisatieverzekering


- maaltijdcheques


- gratis openbaar woonwerkvervoer


- gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer


- mogelijkheid om een premie te krijgen voor verplaatsingen per fiets


- flexibele uurregeling van 38 uur per week


- 35 verlofdagen per jaar en 5 flexdagen (voltijds)


- telewerk


- eindjaarpremie


- vakantiegeld

Functieomschrijving

1. Als analist : ontwerpen en integreren van geïnformatiseerde toepassingen teneinde de reglementering te informatiseren en gebruiksvriendelijk te kunnen aanbieden aan de gebruikers.Voorbeelden van taken:


- analyseren, in overleg met scrummaster en gebruikers, van de wijzigingen in de bestaande reglementering en de business processen en hun invloed op de bestaande informaticatoepassingen;


- vertalen van de behoeften naar een business analyse zodat ICT de nodige programma’s kan ontwikkelen;


- formuleren van concrete voorstellen om bestaande programma’s te verbeteren, rekening houdend met de noden van de gebruikers en dit binnen de grenzen van de reglementering en techniek;


- zorgen voor afstemming met bestaande processen en procedures;


- opvolgen van de uitvoering van de toepassingen in exploitatie;


- actualiseren van de documentatie.2. Als integratie- en implementatie expert: uittesten en verbeteren van ontwikkelde toepassingen en processen op basis van de vooropgestelde criteria teneinde te verzekeren dat deze voldoen aan de kwaliteitsnormen.Voorbeelden van taken:


- uitwerken van de testcases die deel uitmaken van de storys;


- uitvoeren van de validatie en sanity testen;


- analyse en opvolging van de vastgestelde bugs.


3. Als facilitator van de Agile Methodologie: correct toepassen van de standaard development methodologie van Iriscare (Agile).


Voorbeelden van taken:


- bewaken van de basisprincipes en concepten vastgelegd voor de informaticaprojecten van de instelling;


- voorbereiden en presenteren van demo meeting voor de gebruikers;


- deelnemer en facilitator van de tweewekelijkse retromeetings.


4. Als contactpersoon: opvolgen en verbeteren van het gebruik van de toepassingen en processen en informatie verstrekken aan de gebruikers ervan teneinde ervoor te zorgen dat de ze optimaal gebruik kunnen maken van de toepassingen.Voorbeelden van taken:


- analyseren en evalueren van fouten en correcties en verbeteringen voorstellen met het oog op de correcte toepassing van de reglementering en/of het gebruiksgemak voor de gebruikers (intern en extern);


- bieden van een antwoord op vragen of klachten van gebruikers.Meer informatie over de functie?


Philip Ringoir - directeur ICT


Tel : 02/435 62 11

Solliciteren

Solliciteren tot en met 21 oktober 2020 (CV + motivatiebrief + kopie van het diploma + eventuele gelijkwaardigheid van diploma) :

Directie HR & Adminsal

E-mail: vorming-formation.hrm@iriscare.brussels

De selectieproef neemt de vorm van een mondeling interview voor een jury, voor een gemiddelde duur van 60 minuten. Het mondelinge interview is ontworpen om je vaardigheden te beoordelen ten opzichte van de vereisten van de functie (kennis van SQL, kennis van het Engels, generieke vaardigheden), net zoals je motivatie, je belangen en je affiniteit met het vakgebied.
De selectieproef zal plaatsvinden: Belliardstraat 71 bus 2 - 1040 Brussel.Reageren voor: 21/10/2020
Solliciteren

Solliciteren tot en met 21 oktober 2020 (CV + motivatiebrief + kopie van het diploma + eventuele gelijkwaardigheid van diploma) :

Directie HR & Adminsal

E-mail: vorming-formation.hrm@iriscare.brussels

De selectieproef neemt de vorm van een mondeling interview voor een jury, voor een gemiddelde duur van 60 minuten. Het mondelinge interview is ontworpen om je vaardigheden te beoordelen ten opzichte van de vereisten van de functie (kennis van SQL, kennis van het Engels, generieke vaardigheden), net zoals je motivatie, je belangen en je affiniteit met het vakgebied.
De selectieproef zal plaatsvinden: Belliardstraat 71 bus 2 - 1040 Brussel.Reageren voor: 21/10/2020
Categorie
ICT & internet
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest