Voltijds Tijdelijk


Organisatie
Brusselse gemeenschapscentra.

Verspreid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen 22 gemeenschapscentra die samen N22 vormen. De gemeenschapscentra hebben een uitgebreid artistiek, sociaal, cultureel en educatief aanbod. Van heel lokale activiteiten (zoals een wekelijkse danscursus, een quiz van een lokale ouderenvereniging en een theatervoorstelling voor kinderen) tot projecten en samenwerkingen met een gewestbrede impact en uitstraling (zoals de festivals Vrouwenlente of Bewogen). Neem zeker een kijkje op www.n22.brussels, de koepelsite van de centra.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de inrichtende macht van de gemeenschapscentra.
Ze vallen onder de entiteit gemeenschapscentra van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport (CJS), die de 22 centra centraal ondersteunt. Andere deeldomeinen daarvan zijn algemeen cultuurbeleid, kunsten en erfgoed, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel werk, bibliotheekwerk, jeugdwerk en sport.
Functie
Als deskundige-theatertechnicus sta je in voor de (theater)technische uitvoering (klank/licht/podiumtechniek) en coördinatie van voorstellingen en allerhande activiteiten in meerdere gemeenschapscentra, in functie van de inhoudelijke programmatie.
Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijken van de betrokken centra.
Concreet werk je 60% van je tijd voor GC De kroon (Sint-Agatha-Berchem), 20% voor GC De Maalbeek (Etterbeek) en 20% voor GC De Platoo (Koekelberg).

Je opdrachten op vlak van (theater)technische ondersteuning:
− Je ondersteunt podiumactiviteiten op technisch/logistiek/organisatorisch vlak;
− Je coördineert de opbouw van (theater)technische installaties, decors en tentoonstellingen;
− Je bestudeert, bespreekt en bereidt de technische uitvoering van de voorstelling voor (zowel op het vlak van licht, geluid en decor) aan de hand van technische fiches;
− Je bouwt de voorstelling op (technisch vlak) en breekt deze nadien af;
− Je staat in voor de technische uitvoering van de voorstelling;
− Je bedient de theatermechanica en geluids- of lichttafels tijdens (podium)activiteiten;
− Je volgt een opleiding ‘werken met een hoogtewerker’ als je hiervoor nog geen attest hebt;
− Je ontvangt en ondersteunt op technisch vlak receptieve organisaties, je volgt de technische fiches op van deze gezelschappen;
− Je begeleidt gezelschappen die in residentie zijn maar ook locatieprojecten en festivals;

- Je werkt goed samen met collega-podiumtechnici, decorbouwers, acteurs en regisseurs van (amateur)gezelschappen;
− Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en de opvolging van de geldende veiligheidsprocedures;
− Je volgt de nieuwste ontwikkelingen en evoluties binnen je vakgebied en adviseert de leidinggevende bij de aankoop van duurzame nieuwe materialen;
− Je leidt collega’s in de betrokken centra op (werken met geluids- en andere technische installaties);
− Je stuurt collega’s in de betrokken centra aan om de theatertechnische planning rond te krijgen. Waar nodig zet je externe techniekers in;
− Je beheert, controleert en onderhoudt het theatertechnisch en theatermechanisch (zaal- en laadplan) materiaal;
− Je organiseert, voert onderhoud en herstellingen uit en zorgt voor de opslag van het materiaal met een focus op orde en duurzaam gebruik;
− Je verzorgt de transporten van (theater)technisch en logistiek materiaal.
Inschakeling in de brede werking van de gemeenschapscentra:
− Je helpt bij activiteiten van het centrum (bv. overlegmomenten, evenementen,…);
− Je verricht geregeld avond- of weekendwerk.
Profiel
Je hebt een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat, kandidatuur) of een diploma van het hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat). De VGC houdt rekening met elders verworven competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, dan kom je ook in aanmerking.
− Je hebt praktijkervaring met en kennis van podiumtechniek (licht en geluid);
− Je bent stressbestendig en kan werken onder tijdsdruk;
− Je kan veilig werken;
− Je kan omgaan met diversiteit;
− Je kent de basis van elektronica;
− Je kent het vakjargon en de technische aspecten van het theater;
− Je hebt een rijbewijs B.
Aanbod
- Een voltijds contract van bepaalde duur met ingang vanaf 1 september 2019 tot en met 31 december 2019 (met mogelijkheid tot verlenging).
- Loonschaal B111 – Deskundige
- Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis,
maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime
vormingsmogelijkheden.
Solliciteren
Contactpersoon: jobs.vgc@vgc.be
Reageren voor: 31/07/2019

Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief en een kopie van je hoogst behaalde diploma/EVC-attest, ten laatste op 31/07/2019. Dat kan: - per post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Wendy Vandervelde, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel - of via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘deskundige theatertechnicus’ De selectiegesprekken zijn gepland midden augustus in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.