Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Wie zijn we?

De Vlaamse Gemeenschapscommissie voert een beleid inzake welzijn, gezondheid en gezin met het oog op de uitbouw van een toegankelijk en gedifferentieerd netwerk van voorzieningen, het bevorderen van de gezondheid, van de levenskwaliteit van het jonge kind en zijn zorgomgeving, van samenleven in diversiteit en het scheppen van kansen om maatschappelijke achterstelling en (kans)armoede op te lossen of te voorkomen.

In dit beleid wil de VGC enerzijds Vlaamse beleidsopties implementeren in Brussel en anderzijds een aanvullend beleid voeren, afgestemd op de specifieke Brusselse situatie.

De algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin draagt bij tot de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie.

Functieomschrijving

Wat doe je?

Als projectmedewerker gezondheid onderneem je samen met je team acties die een positieve impact hebben op de gezondheid van Brusselaars. Jij werkt vooral rond de thema’s geestelijke gezondheid en tabak, alcohol en drugs. Concreet sta je in voor de praktische uitrol van een aanbod dat het mentaal welzijn jongeren uit de eerste graad van Brusselse secundaire scholen bevordert. Daarnaast zet je samen met terreinpartners acties en projecten op om te sensibiliseren en te informeren rond het gebruik van tabak, alcohol en drugs.

Opdrachten:

 • Je organiseert samenwerking op het vlak van gezondheidspromotie tussen organisaties actief in Brussel in diverse publieke sectoren rond de jou toegewezen gezondheidsthema’s.
 • Je creëert draagvlak bij lokale partners om te werken aan een gezondheidsbeleid, projecten en /of acties en ondersteunt hen hier actief bij.
 • Je maakt hierbij gebruik van de door het Vlaams beleid ontwikkelde methodieken en materialen. Indien nodig vertaal je deze methodieken en materialen naar een toepassing in de Brusselse grootstedelijke context en vul je deze aan met andere bruikbare materialen. Je besteedt hierbij steeds aandacht aan de bruikbaarheid ervan voor mensen in kwetsbare situaties.
 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor projecten rond één of meerdere thema’s van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen (tabak, alcohol en drugs, voeding en beweging, kankeropsporing, valpreventie, vaccinaties; geestelijk gezondheid).
 • Je bouwt een netwerk uit in het Brusselse werkveld en grijpt daarbij opportuniteiten om preventieve gezondheidsprojecten op te zetten.
 • Je bouwt projecten rond gezondheidsthema’s vanaf nul op volgens de principes van het projectmanagement. Daarbij heb je specifiek aandacht voor de grootstedelijke context.
 • Je evalueert binnen het projectmanagement de acties en projecten en rapporteert hierover o.a. in CIRRO (registratiesysteem).
 • Je volgt de evoluties binnen de sector van de gezondheidspromotie op zowel op Vlaams als Brussels niveau.

Profiel

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat, kandidatuur) of een diploma hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat). De VGC houdt rekening met elders verworven competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, dan kom je ook in aanmerking.

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • mondeling vaardig zijn
 • schriftelijk vaardig zijn
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen

Probleemoplossend gedrag

 • resultaatgericht werken
 • klantgericht handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • voeling hebben met en/of sterke interesse in de Brusselse context
 • kennis en/of ervaring hebben met modellen en processen van gedragsverandering bij individuen en groepen
 • kennis en/of ervaring hebben over gezondheidsbevordering en gezondheidspsychologie

Herken je jezelf in dit profiel? Stel je dan zeker kandidaat!

Aanbod

Wat krijg je in ruil?

 • Voltijds contract van bepaalde duur met ingang vanaf 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023.
 • Loonschaal B111 - deskundige.

Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime vormingsmogelijkheden

Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest