Organisatie

Vlaamse Gemeenschapsommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een aanwervingsreserve samen voor de functie van deskundige - jongeren en bibliotheken (niveau B) bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport.

Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport bestaat uit verschillende deeldomeinen: algemeen cultuurbeleid, kunsten en erfgoed, sociaal-cultureel werk, bibliotheekbeleid, gemeenschapscentra, jeugd en sport.

De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport ontwikkelt en voert de beleidsmaatregelen uit voor deze verschillende sectoren. Daarnaast realiseert ze eigen projecten en is ze ook actief in de deeldomeinen. De algemene directie geeft verder nog advies aan het werkveld, verleent subsidies en biedt logistieke ondersteuning.

De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport betrekt ook de verschillende overheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de uitbouw van haar beleid. Er is overleg met de Vlaamse Gemeenschap, met de gemeenten en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in functie van de materie.

Als deskundige zorg je, in samenspraak met de (functioneel) leidinggevende, voor de operationele uitwerking van de beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen een beleidsdomein. Je wil van Brussel een kind- en jeugdvriendelijke stad maken en zet hierrond projecten op in samenwerking met anderen. Een grote focus ligt op jongeren in de Nederlandstalige Brusselse openbare bibliotheken. Je werkt rond en met jongeren, de bibliotheken en Muntpunt en legt verbanden waar mogelijk.

Concrete projecten en dossiers zijn bijvoorbeeld: - Je helpt de bibliotheekmedewerkers bij het zoeken naar methodieken om met jongeren aan de slag te gaan in de bibliotheek. Je faciliteert uitwisseling en brengt inspiratie aan. Je volgt ook de werkgroep Mediawijsheid op. - Je ondersteunt experimenten en trajecten rond leesbevordering in het kader van de Leeslijn (het gemeenschappelijk, geïntegreerd leesbevorderingsprogramma van de bibliotheken). - Je bent het aanspreekpunt voor de bibliotheken en de externe partners rond jongeren/leesbevordering. - Je ontwikkelt een beleid rond kind- en jeugdvriendelijkheid en zet hierrond eigen initiatieven op.

Opdrachten

Implementeren en opvolgen van beleidsbeslissingen:

• Je ondersteunt experimenten en trajecten rond (en met) jongeren, bibliotheken en leesbevordering in het kader van de Leeslijn.

• Je zet initiatieven op rond kind- en jeugdvriendelijkheid.

• Je werkt samen met de interne VGC-diensten en met externen i.f.v. deze projecten en trajecten.

Operationeel beheren van dossiers en projecten met betrekking tot het beleidsdomein (voorbereiden, analyseren en uitvoeren):

− Je communiceert over de verschillende activiteiten en houdt alle partners op de hoogte van de verschillende experimenten en trajecten die lopen.

− Je organiseert bijeenkomsten van de werkgroep Jongeren en de werkgroep Mediawijsheid.

− Je zet uitwisselings- en vormingsactiviteiten op.

− Je volgt en werkt zaken uit in kader van de Leeslijn.

Instaan voor interne en externe dienstverlening binnen het beleidsdomein:

− Je ontwikkelt en verspreidt expertise rond het werken met jongeren in bibliotheken en in kind- en jeugdvriendelijkheid.

− Je neemt deel aan vergaderingen, staat in voor het verslag en zorgt voor terugkoppeling.

− Je ontwikkelt en onderhoudt contacten met verschillende instanties, organisaties, steunpunten … met betrekking tot jongeren, bibliotheken en leesbevordering.

Ontwikkelen en optimaliseren van concepten, werkprocessen en procedures:

− Je werkt methodieken en projecten rond jongeren en bibliotheken uit. Je past bestaande materialen aan. Je experimenteert en zoekt naar manieren om jongeren hierbij actief te betrekken.

− Je legt linken tussen het OBiB-team (dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel) en de VGC-jeugddienst en doet hetzelfde tussen bibliotheken en jeugdpartners.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

− een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;

− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;

− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A of B buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit);

− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

Laatstejaarsstudenten 2021-2022 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.

3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als deskundige bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als deskundige (met salarisschaal B111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 16 760 EUR en 24 460 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 2.431,60 EUR en een netto maandwedde van 1.769,64 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.

− Je krijgt een MIVB-abonnement.

− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.

− Je ontvangt maaltijdcheques.

− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.

− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.

− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.

− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar https://www.jobsolutions.be/re... en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op zondag 29 mei 2022.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2021-2022 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 30/05/2022
Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar https://www.jobsolutions.be/re... en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op zondag 29 mei 2022.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2021-2022 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 30/05/2022
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest