Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie
De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een aanwervingsreserve samen


voor de functie van deskundige Brusselse bibliotheken en sociaalculturele praktijken (niveau B) bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport.Implementeren en opvolgen van beleidsbeslissingen:


− Je ondersteunt (via communicatie) experimenten en trajecten die synergieën tussen


sociaal-culturele praktijken en de werking van bibliotheken bevorderen. Je ondersteunt


bibliotheken in de concretisering van het concept van ‘Community librarian.’ Je werkt


ook samen met gemeenschapscentra.


− Je zet in op de zichtbaarheid van initiatieven van de lokale Nederlandstalige bibliotheken en sociaal-culturele verenigingen en praktijken.Instaan voor interne en externe dienstverlening binnen een beleidsdomein:


− Je ontwikkelt en verspreidt expertise over communicatie en het verhogen van de


zichtbaarheid van de Nederlandstalige bibliotheken en het sociaal-cultureel werk en


praktijken.


− Je neemt deel aan vergaderingen, staat in voor het verslag en zorgt voor terugkoppeling.


De selectieprocedure voor deskundige Brusselse bibliotheken en sociaal-culturele praktijken (niveau B)
Ontwikkelen en optimaliseren van concepten, werkprocessen en procedures:


− Je zet (in samenwerking met de inhoudelijke collega’s) netwerk- en vormingsactiviteiten op en organiseert de bijeenkomsten van het netwerk van de Nederlandstalige bibliotheken of voor het sociaal-cultureel werk.
− Je communiceert over de verschillende activiteiten en houdt alle partners op de hoogte van de verschillende experimenten en trajecten die lopen.Monitoren en feedback geven van de beleidsuitvoering aan het beleid:


− Je evalueert mee de communicatieprocessen en producten, in overleg met de


betrokkenen, op basis van sectorspecifieke noden en transversale uitdagingen.


− Je evalueert mee processen die participatie, co-creatie en mede-eigenaarschap van


verenigingen, burgerinitiatieven en individuen aan de werking van bibliotheken


bevorderen.


Operationeel beheren van dossiers en projecten met betrekking tot een beleidsdomein


(voorbereiden, analyseren en uitvoeren):


− Je zet een communicatievisie en -plan op en voert het uit.


− Je creëert content voor de externe communicatie van de VGC, het netwerk van de


Nederlandstalige bibliotheken (i.s.m. Muntpunt) en het sociaal-cultureel werk en


praktijken (websites en sociale media, de gedrukte publicaties, de advertenties … ).


− Je bent verantwoordelijk voor concept, uitwerking en realisatie van externe


communicatieproducten en –acties (i.s.m. Muntpunt, andere stakeholders en partners en


collega’s). Je voert ook acties en deelaspecten

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:


1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:− een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;


− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;


− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A of B


buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit);


− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt


door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.


Laatstejaarsstudenten 2021-2022 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden


vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of


getuigschrift hebben voorgelegd.


2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.


3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als deskundige bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.
Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket


Als deskundige (met salarisschaal B111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 16 760 EUR en 24 460 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 2431,60 EUR en een netto maandwedde van 1769,64 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:


− Je ontvangt een eindejaarstoelage.


− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.− Je krijgt een MIVB-abonnement.


− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je


voordelig laten aansluiten.


− Je ontvangt maaltijdcheques.


− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.


− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.


− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.


− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en


telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.


− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede


pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een


premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/8851 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op woensdag 29 september 2021.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2021-2022 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 29/09/2021
Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/8851 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op woensdag 29 september 2021.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2021-2022 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 29/09/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest