Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

Als deskundige bij de dienst aankoop, verzekeringen en contractbeheer sta je o.m. in voor de procedurele opvolging van en ondersteuning bij het aankoopbeheer alsook voor het beheer van de contracten die de VGC met derden heeft afgesloten.


Als deskundige aankoop ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:
− Opbouwen en up-to-date houden van kennis inzake de wetgeving overheidsopdrachten.
− Voeren van aankoopprocedures.
− Opstellen van opdrachtdocumenten en offertevragen voor diensten en leveringen, in
samenwerking met interne klanten.
− Verifiëren en controleren van administratieve documenten op vormvereisten, procedures
en regelgeving.
− Beheren van aankoopdossiers.
− Bewaken en opvolgen van gegunde aankoopdossiers.
− Opvolgen van interne procedures voor besluitvorming, contractbeheer …
− Ondersteuning bieden aan interne klanten bij grote en kleine aankoopdossiers.
− Interne en externe klanten informeren over aankoopprocedures, toepassen wetgeving
overheidsopdrachten.
Je draagt bij aan een efficiënte werking van de dienst door:
− actief bij te dragen tot een positieve en collegiale werksfeer.
− actief mee te werken aan een goede werkorganisatie van de dienst.
− actief en constructief deel te nemen aan het werkoverleg.
− afspraken en taakverdelingen correct op te volgen.
− initiatief te nemen.
− actief mee te werken aan een ‘zichzelf verbeterende dienst’ door:
o concepten, werkprocessen en procedures te ontwikkelen en optimaliseren.
o informatie en kennis te ontwikkelen, te benutten en uit te wisselen met collega’s
Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:


1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten


toe te voegen aan je sollicitatie:


− een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;


− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;


− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A of B


buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit);


− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt


door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.


Laatstejaarsstudenten 2021-2022 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden


vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of


getuigschrift hebben voorgelegd.


2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het


moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.


Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.


3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als deskundige bij de directie Financiën, Begroting en Aankoop kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.
Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie – directie Financiën, Begroting en Aankoop – is centraal gelegen in de hoofdstad en zeer vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. We bieden je een boeiende functie aan met ruimte voor initiatief in een informele werksfeer. Je kan rekenen op een contract van onbepaalde duur, een degelijk salaris en aantrekkelijke doorgroeimogelijkheden, aangevuld met diverse extralegale voordelen en regelmatige opleidingsmogelijkheden (intern en extern) en coaching op de werkvloer


Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest