ProfielToelatingsvoorwaardenOm in aanmerking te komen voor de betrekking van departementaal directeur moet de kandida(a)t(e) op de uiterste inschrijvingsdatum:


 • in het bezit zijn van een diploma van master of gelijkwaardig;
 • over minimaal 7 jaar professionele werkervaring beschikken waarvan minimaal 2 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring;
 • 3° voldoen aan de voorwaarden van artikel V 106 van de Codex Hoger Onderwijs.

Heb je een buitenlands diploma, met uitzondering van Nederland, voeg dan ook een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toe.

Jouw profielJe beschikt over volgende competenties:


 • EhB-mindset – Vanuit een pluralistische houding draag je de waarden, visie en missie van de hogeschool uit en promoot je het EhB-gevoel binnen je School of Arts. Je durft jezelf in vraag stellen en bent milieubewust. Je omarmt diversiteit en zorgt voor een inclusief beleid op niveau van personeel, studenten en curriculum. Je hart klopt voor Brussel en je werkt graag in en met de grootstedelijke context.
 • Coachend leidinggeven - Als gedreven people manager ondersteun en begeleid je jouw team van professionele experts. Als directeur van een departement met internationale docenten ben je cultuursensitief. Je creëert een groeikader waarbinnen studenten en medewerkers ten volle hun talenten ontwikkelen. Je combineert een inhoudelijke visie met goede management skills. Je kan bemiddelen en constructieve inbreng verzekeren bij conflictsituaties. Je modereert objectief het artistiek, pedagogisch en administratief debat.
 • Bruggen bouwen - Je brengt mensen samen en bouwt duurzame relaties op met interne en externe stakeholders. Via intern overleg creëer je betrokkenheid bij je medewerkers. Je stimuleert een goede verstandhouding en samenwerking tussen de opleidingen binnen het KCB, met het RITCS en met andere opleidingen binnen EhB. Je draagt zorg voor een constructieve relatie tussen KCB en EhB. Je kan terugvallen op een breed netwerk binnen het hoger kunstonderwijs nationaal en internationaal. Het KCB werkt vaak samen met Brusselse en internationale partners, je drukt je dus ook vlot uit in het Engels en Frans.
 • Visie ontwikkelen – Je toont een duidelijke toekomstgerichte visie op de specificiteit van het hoger kunstonderwijs en artistieke onderzoek. Je weet de artistieke en organisatorische noden goed op elkaar af te stemmen. Je stimuleert onderwijsvernieuwing en volgt deze op. Als echte teamspeler ontwikkel je een future proof beleidsplan in nauwe samenwerking met alle stakeholders. Je betrekt opleidingshoofden, medewerkers en docenten in het implementeren via concrete actieplannen zodat jullie vlot de vooropgestelde doelstellingen halen.
 • Artistiek onderwijs & onderzoek – Je hebt inzicht in en affiniteit met het (hoger) onderwijs in binnen- en buitenland, op bestuurlijk en onderwijsmatig vlak maar ook inzake wetenschappelijk onderzoek. Je hebt een grote ervaring in het lesgeven of onderzoek in een artistieke context. Je bent vertrouwd met de Brusselse context en hebt een uitgesproken affiniteit met alle KCB-opleidingen.
 • Besluitvaardig – Vanuit je verantwoordelijkheidszin treed je kordaat en doortastend op. Ook in crisissituaties of onder stress neem je snel en professioneel de nodige beslissingen.
 • Flexibiliteit - Onverwachte wendingen zoals de coronacrisis scherpen je flexibiliteit en creatieve oplossingsgerichtheid aan. Je bent gemotiveerd om bij te leren en stimuleert deze houding ook bij anderen.

Je vindt meer informatie over de taakomschrijving en het profiel van een departementaal directeur in onze generieke functieomschrijving.

Organisatie

Erasmushogeschool Brussel

Het Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB), School of Arts van de Erasmushogeschool Brussel (EhB), staat voor 180 jaar artistieke excellentie en muziekopleidingen met internationale renommee. Momenteel bieden we volgende opleidingen aan: Academische Bachelor, Master en Postgraduaat Muziek (Historisch, klassiek, Jazz), Professionele Bachelor Musical en een Educatieve Master. Vanaf 2022-2023 start ook de nieuwe master Musical.

Ons docententeam geniet wereldwijd respect en garandeert een hoogwaardige artistieke en pedagogische uitstraling. We zetten sterk in op individuele aandacht voor elke student in de ontwikkeling van artistieke persoonlijkheid, expertise, reflectie en praktijk. KCB is een gastvrij artistiek huis dat zijn muzikale deuren en ramen opent naar de samenleving en haar diversiteit. We vullen niet alleen onze historische traditie aan, we vernieuwen en verjongen ook voortdurend.

Aanbod

Voor interne kandidaten: je behoudt het ambt waarin je tewerkgesteld bent en krijgt een mandaatsvergoeding voor de komende vier jaar. De vergoeding bedraagt 20% van het salaris van een lector met dezelfde anciënniteit. Na deze vier jaar kan je bij een positieve evaluatie nogmaals vier jaar heraangesteld worden.


Voor externe kandidaten: dezelfde mandaatsvergoeding en een aanstelling in het ambt van lector, hoofdlector, docent, hoofddocent of hoogleraar al naar het geval en rekening houdend met je cv. Deze aanstelling is onlosmakelijk verbonden met het mandaat van directeur.


Je wordt steeds bezoldigd volgens je anciënniteit. Naast geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.


Je kan genieten van diverse voordelen:


 • Flexibele werktijden

 • Laptop en gsm

 • Terugbetaling openbaar vervoer en fietsvergoeding

 • Opleidingsmogelijkheden

 • Lerarenkaart

 • Gunstige vakantieregeling

 • Maaltijden in de studentenrestaurants

Je hebt een rol met invloed op strategisch niveau, waarbij je netwerkt in een breed veld. Je bouwt mee aan het hoger onderwijs van de toekomst met een maatschappelijke impact.

Functieomschrijving

Ben jij ook gepassioneerd door het kunstonderwijs en artistiek onderzoek? Gefascineerd door de ontwikkeling en beoefening van de kunsten? Grijp je kans om directeur te worden van dit toonaangevend instituut.


Je neemt de operationele leiding op en zorgt voor een efficiënte organisatie, steeds rekening houdend met de decretale bepalingen, relevante wetgeving en interne protocollen. Je implementeert de hogeschoolbrede missie, visie en strategische plannen binnen KCB en verzekert een correcte uitvoering van de beslissingen van de bestuursorganen. Je zet in op stakeholdersmanagement en werkt verbindend, vooruitziend en veranderingsgericht. Samen met je collega directeurs (departementale en administratieve) neem je wekelijks deel aan het directieteam, voorgezeten door de algemeen directeur. Je communiceert transparant de daar genomen beslissingen naar je medewerkers.


Als voorzitter van de Raad van de School of Arts, bereid je deze voor samen met de secretaris, leid je de vergadering en ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen. Daarnaast overleg je regelmatig met je opleidingshoofden en leid je de personeelsvergadering.


Je motiveert en coacht het onderwijzend en administratief personeel. Samen met je opleidingshoofden en de departementaal coördinator zorg je voor de nodige ondersteuning en professionaliseringsmogelijkheden. Je coördineert de opmaak en uitvoering van de jaarlijkse begroting, wakend over een efficiënte aanwending van de personele en financiële middelen. Je draagt ook de verantwoordelijkheid voor het behoud van en de zorg voor het (im)materieel artistiek patrimonium van het Conservatorium.


In overleg met je opleidingshoofden leg je de studieprogramma’s, onderwijsactiviteiten en het pedagogisch concept vast volgens de onderwijsvisie van EhB. Je staat in voor de opvolging van de onderzoeksprojecten, maatschappelijke dienstverlening, internationalisering en studentenbegeleiding. Als directeur bevorder je de ontplooiing van het artistiek/wetenschappelijk onderzoek en de artistieke creatie intra en extra muros. Je bent eindverantwoordelijke voor een goed verloop van visitaties en zal de kwaliteit van het geboden onderwijs opvolgen, bevorderen en waarborgen.


De departementaal directeur is een nationale/internationale artistiek-pedagogische autoriteit binnen het domein muziek en/of musical. Via je brede netwerk binnen het nationale en/of internationale artistieke werkveld zorg je dat de opleidingen steeds afgestemd zijn op de noden van de sector.


We zijn zeer trots op onze band met Brussel. Onze veelal internationale studenten genieten van alle mogelijkheden van de hoofdstad van Europa. In een diverse en steeds veranderende grootstedelijke context wil het KCB via hoogwaardig onderwijs de expertise en professionaliteit van onze studenten maximaliseren. We staan daarbij garant voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek hoger onderwijs met sterke programma’s die in synergie zijn met onderzoek, kunstontwikkeling en maatschappelijke dienstverlening. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op diversiteit, kritisch (zelf)onderzoek en het verwerven van nieuwe maatschappelijke inzichten. Onze missie steunt op humanistische waarden en streeft naar individuele ontplooiing voor alle medewerkers en studenten, in vrijheid en wederzijds respect.

Solliciteren

Kandideren kan tot en met 21/05/2021 en enkel via onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Je maakt eerst een account aan waarbij je jouw gegevens invult en de nodige documenten oplaadt. Eens geregistreerd dien je ook effectief te solliciteren voor deze vacature. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail. Bij vragen of problemen mail je naar ses@ehb.be.

Je sollicitatiedossier bevat je motivatiebrief, je relevant diploma en je cv waarin je jouw affiniteit met het onderwijs in het algemeen of met het hoger onderwijs in het bijzonder aantoont. Je voegt ook een beknopte visietekst op de functie van directeur van het Koninklijk Conservatorium Brussel toe.

De selectieprocedure verloopt als volgt:

 1. Je dossier wordt afgetoetst aan de toelatingsvoorwaarden door de selectiecommissie;
 2. De commissie maakt tevens een eerste selectie a.d.h.v. je motivatiebrief, cv en visietekst. Bij deze selectie wordt gekeken naar je competenties, ervaring, kennis en visie.
 3. Op basis van deze voorselectie worden weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie op 01/06/2021. De commissie beoordeelt hierin de kennis en competenties van de kandidaten en bepaalt welke kandidaten worden toegelaten tot het assessment.
 4. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment door een externe selectiepartner. Deze gaan door in de periode van 07/06 t.e.m. 11/06/2021.
 5. Indien nodig volgt een tweede selectiegesprek op 15/06/2021.
 6. De selectiecommissie bepaalt welke kandidaten geschikt zijn en geeft deze alfabetisch door aan de secretaris van de Departementsraden en de Raden van de Schools of Arts.
 7. De betrokken Raad brengt advies uit over elke kandidaat tegen 23/06/2021.
 8. Op basis van al deze elementen draagt de selectiecommissie de drie hoogst gerangschikte kandidaten voor aan het College van Bestuur, deze beslist op 06/07/2021 finaal over de aanstelling.

Als hogeschool in het superdiverse Brussel willen we een weerspiegeling zijn van de maatschappij. Zowel EhB als KCB hechten veel belang aan inclusiviteit. Aarzel niet om te solliciteren. De selecties gebeuren op grond van competenties ongeacht gender, origine, leeftijd of functiebeperking…

Reageren voor: 21/05/2021
Solliciteren

Kandideren kan tot en met 21/05/2021 en enkel via onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Je maakt eerst een account aan waarbij je jouw gegevens invult en de nodige documenten oplaadt. Eens geregistreerd dien je ook effectief te solliciteren voor deze vacature. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail. Bij vragen of problemen mail je naar ses@ehb.be.

Je sollicitatiedossier bevat je motivatiebrief, je relevant diploma en je cv waarin je jouw affiniteit met het onderwijs in het algemeen of met het hoger onderwijs in het bijzonder aantoont. Je voegt ook een beknopte visietekst op de functie van directeur van het Koninklijk Conservatorium Brussel toe.

De selectieprocedure verloopt als volgt:

 1. Je dossier wordt afgetoetst aan de toelatingsvoorwaarden door de selectiecommissie;
 2. De commissie maakt tevens een eerste selectie a.d.h.v. je motivatiebrief, cv en visietekst. Bij deze selectie wordt gekeken naar je competenties, ervaring, kennis en visie.
 3. Op basis van deze voorselectie worden weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie op 01/06/2021. De commissie beoordeelt hierin de kennis en competenties van de kandidaten en bepaalt welke kandidaten worden toegelaten tot het assessment.
 4. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment door een externe selectiepartner. Deze gaan door in de periode van 07/06 t.e.m. 11/06/2021.
 5. Indien nodig volgt een tweede selectiegesprek op 15/06/2021.
 6. De selectiecommissie bepaalt welke kandidaten geschikt zijn en geeft deze alfabetisch door aan de secretaris van de Departementsraden en de Raden van de Schools of Arts.
 7. De betrokken Raad brengt advies uit over elke kandidaat tegen 23/06/2021.
 8. Op basis van al deze elementen draagt de selectiecommissie de drie hoogst gerangschikte kandidaten voor aan het College van Bestuur, deze beslist op 06/07/2021 finaal over de aanstelling.

Als hogeschool in het superdiverse Brussel willen we een weerspiegeling zijn van de maatschappij. Zowel EhB als KCB hechten veel belang aan inclusiviteit. Aarzel niet om te solliciteren. De selecties gebeuren op grond van competenties ongeacht gender, origine, leeftijd of functiebeperking…

Reageren voor: 21/05/2021
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest