Profiel

Om in aanmerking te komen voor de betrekking van departementaal directeur moet de kandida(a)t(e) op de uiterste inschrijvingsdatum:


 • 1° in het bezit zijn van een diploma van master of gelijkwaardig;
 • 2° over minimaal 7 jaar professionele werkervaring beschikken waarvan minimaal 2 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring;
 • voldoen aan de voorwaarden van artikel V 106 van de Codex Hoger Onderwijs.

Heb je een buitenlands diploma, met uitzondering van Nederland, voeg dan ook een gelijkwaardigheidsattest van NARIC
toe.Je beschikt over volgende competenties:


EhB-mindset – Vanuit een pluralistische houding draag je de waarden, visie en missie van de hogeschool uit en promoot je het EhB-gevoel binnen je departement. Je durft jezelf in vraag stellen, bent milieubewust en omarmt diversiteit. Je hart klopt voor Brussel en je werkt graag in en met de grootstedelijke context.


Onderwijsaffiniteit – Je hebt inzicht in en affiniteit met het (hoger) onderwijs in Vlaanderen en Brussel, zowel bestuurlijk als onderwijsmatig. Je bent vertrouwd met de Brusselse context, met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en het werkveld. Je hebt een basiskennis van de maatschappelijke en technologische evoluties die betrekking hebben op de opleidingen binnen GDT. Affiniteit met de functie als opleidingshoofd of relevante didactische en onderwijskundige ervaring zijn pluspunten.


Coachend leidinggeven - Als gedreven people manager ondersteun en begeleid je jouw team van professionele experts. Je creëert een groeikader waarbinnen studenten en medewerkers ten volle hun talenten ontwikkelen. Je inspireert en empowert op een warme, verbindende en empathische manier.


Bruggen bouwen - Je brengt mensen samen en bouwt duurzame relaties op met interne en externe stakeholders. Via intern overleg creëer je betrokkenheid bij je medewerkers. Je hebt aandacht voor diversiteit en je inclusief beleid weerspiegelt zich binnen het docententeam, ATP-team en de leidinggevenden.


Visie ontwikkelen – Je ontwikkelt een innovatieve langetermijnvisie op het onderwijs van de toekomst, geïnspireerd op de verwachtingen van het werkveld en een benchmarking van onderwijs in binnen- en buitenland. Je houdt hierbij rekening met de steeds wijzigende context en maatschappij (meertaligheid, blended learning, diversiteit, co-creatie, …). Je betrekt medewerkers en studenten bij het uitdenken en implementeren van je beleid. Via concrete actieplannen behalen jullie vlot de vooropgestelde doelstellingen en loods je GDT op een vooruitziende manier de toekomst in. Je brengt je boodschap helder, inspirerend en transparant.


Besluitvaardig – Vanuit je verantwoordelijkheidszin treed je kordaat en doortastend op. Ook in crisissituaties of onder stress neem je snel en professioneel de nodige beslissingen.


Flexibiliteit - Onverwachte wendingen zoals de coronacrisis scherpen je flexibiliteit en creatieve oplossingsgerichtheid aan. Je bent gemotiveerd om bij te leren en stimuleert deze houding ook bij anderen.


Je vindt meer informatie over de taakomschrijving en het profiel van een departementaal directeur in onze generieke functieomschrijving.

Organisatie

Erasmushogeschool Brussel

De graduaats-, bacheloropleidingen en navormingen van het departement Gezondheidszorg, Design & Technologie (GDT) omvatten een boeiende mix van de klassieke gezondheidszorgrichtingen enerzijds en allerhande IT-specialisaties anderzijds en – als kers op de taart – de bachelor Landschaps- & Tuinarchitectuur. Op de campussen in Anderlecht en Jette vind je meerdere labs en onderzoekscentra die instaan voor hoogstaand praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. Tijdens de voorbije maanden hebben zowel de zorg- als de IT-opleidingen van GDT zich van hun beste kant laten kennen: UZ Brussel kon rekenen op onze verpleegkundigen en op face-shields geprint door onze 3D-printers.

Aanbod

Voor interne kandidaten: je behoudt het ambt waarin je tewerkgesteld bent en krijgt een mandaatsvergoeding voor de komende vier jaar. De vergoeding bedraagt 20% van het salaris van een lector met dezelfde anciënniteit. Na deze vier jaar kan je bij een positieve evaluatie nogmaals vier jaar heraangesteld worden.


Voor externe kandidaten: dezelfde mandaatsvergoeding en een aanstelling in het ambt van lector, hoofdlector, docent, hoofddocent of hoogleraar al naar het geval en rekening houdend met je cv. Deze aanstelling is onlosmakelijk verbonden met het mandaat van directeur.


Je wordt steeds bezoldigd volgens je anciënniteit. Naast geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.


Je kan genieten van diverse voordelen:


 • Flexibele werktijden

 • Laptop en gsm

 • Terugbetaling openbaar vervoer en fietsvergoeding

 • Opleidingsmogelijkheden

 • Lerarenkaart

 • Gunstige vakantieregeling

 • Maaltijden in de studentenrestaurants

Je hebt een rol met invloed op strategisch niveau, waarbij je netwerkt in een breed veld en meebouwt aan het hoger onderwijs van de toekomst.

Functieomschrijving

Wil jij eindverantwoordelijke worden van dit fascinerende departement? Je neemt de operationele leiding op en zorgt voor een efficiënte organisatie, steeds rekening houdend met de decretale bepalingen, relevante wetgeving en interne protocollen.


Je implementeert de hogeschoolbrede missie, visie en strategische plannen binnen jouw departement en verzekert een correcte uitvoering van de beslissingen van de bestuursorganen. Je zet in op stakeholdersmanagement en werkt verbindend, vooruitziend en veranderingsgericht. Samen met je collega directeurs (departementale en administratieve) neem je wekelijks deel aan het directieteam, voorgezeten door de algemeen directeur. Je communiceert transparant de daar genomen beslissingen naar je medewerkers.


Als voorzitter van de departementsraad, bereid je deze samen met de secretaris voor, leid je de vergadering en ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen. Daarnaast overleg je regelmatig met je opleidingshoofden en leid je de personeelsvergadering.


Je motiveert en coacht het onderwijzend en administratief personeel. Samen met je opleidingshoofden en de departementaal coördinator zorg je voor de nodige ondersteuning en professionaliseringsmogelijkheden. Je coördineert de opmaak en uitvoering van de jaarlijkse begroting, wakend over een efficiënte aanwending van de personele en financiële middelen.


In overleg met je opleidingshoofden leg je de studieprogramma’s, onderwijsactiviteiten en het pedagogisch concept vast volgens de onderwijsvisie van EhB. Je staat in voor de opvolging van de onderzoeksprojecten, maatschappelijke dienstverlening, internationalisering en studentenbegeleiding. Je bent eindverantwoordelijke voor een goed verloop van visitaties en zorgt voor kwaliteitsbewaking.


Via jouw contacten in het werkveld zorg je dat de opleidingen steeds aangepast worden aan de noden van de arbeidsmarkt. Je onderhoudt een goede relatie met de associatiepartner VUB in het kader van gezondheidszorg en computerwetenschappen, met een divers studentenpubliek en met internationale partners.


We zijn zeer trots op onze band met Brussel. In een diverse en steeds veranderende grootstedelijke context wil EhB via Nederlandstalig onderwijs kansen scheppen voor onze jongeren. We staan daarbij garant voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek hoger onderwijs met sterke programma’s die in synergie zijn met onderzoek, kunstontwikkeling en maatschappelijke dienstverlening. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op diversiteit, kritisch (zelf)onderzoek en het verwerven van nieuwe maatschappelijke inzichten. Onze missie steunt op humanistische waarden en streeft naar individuele ontplooiing voor alle medewerkers en studenten, in vrijheid en wederzijds respect.

Solliciteren

Kandideren kan tot en met 21/05/2021 en enkel via onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Je maakt eerst een account aan waarbij je jouw gegevens invult en de nodige documenten oplaadt. Eens geregistreerd dien je ook effectief te solliciteren voor deze vacature. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail. Bij vragen of problemen mail je naar ses@ehb.be.

Je sollicitatiedossier bevat je motivatiebrief, je relevant diploma en je cv waarin je jouw affiniteit met het onderwijs in het algemeen of met het hoger onderwijs in het bijzonder aantoont. Je voegt ook een beknopte visietekst op de functie van directeur GDT toe.

De selectieprocedure verloopt als volgt:

 1. Je dossier wordt afgetoetst aan de toelatingsvoorwaarden door de selectiecommissie;
 2. De commissie maakt tevens een eerste selectie a.d.h.v. je motivatiebrief, cv en visietekst. Bij deze selectie wordt gekeken naar je competenties, ervaring, kennis en visie.
 3. Op basis van deze voorselectie worden weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie op 01/06/2021. De commissie beoordeelt hierin de kennis en competenties van de kandidaten en bepaalt welke kandidaten worden toegelaten tot het assessment.
 4. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment door een externe selectiepartner. Deze gaan door in de periode van 07/06 t.e.m. 11/06/2021.
 5. Indien nodig volgt een tweede selectiegesprek op 15/06/2021.
 6. De selectiecommissie bepaalt welke kandidaten geschikt zijn en geeft deze alfabetisch door aan de secretaris van de Departementsraden en de Raden van de Schools of Arts.
 7. De betrokken Raad brengt advies uit over elke kandidaat tegen 23/06/2021.
 8. Op basis van al deze elementen draagt de selectiecommissie de drie hoogst gerangschikte kandidaten voor aan het College van Bestuur, deze beslist op 06/07/2021 finaal over de aanstelling.

Als hogeschool in het superdiverse Brussel willen we een weerspiegeling zijn van de maatschappij. Zowel EhB als GDT hechten veel belang aan inclusiviteit. Aarzel niet om te solliciteren. De selecties gebeuren op grond van competenties ongeacht gender, origine, leeftijd of functiebeperking…

Reageren voor: 21/05/2021
Solliciteren

Kandideren kan tot en met 21/05/2021 en enkel via onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Je maakt eerst een account aan waarbij je jouw gegevens invult en de nodige documenten oplaadt. Eens geregistreerd dien je ook effectief te solliciteren voor deze vacature. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail. Bij vragen of problemen mail je naar ses@ehb.be.

Je sollicitatiedossier bevat je motivatiebrief, je relevant diploma en je cv waarin je jouw affiniteit met het onderwijs in het algemeen of met het hoger onderwijs in het bijzonder aantoont. Je voegt ook een beknopte visietekst op de functie van directeur GDT toe.

De selectieprocedure verloopt als volgt:

 1. Je dossier wordt afgetoetst aan de toelatingsvoorwaarden door de selectiecommissie;
 2. De commissie maakt tevens een eerste selectie a.d.h.v. je motivatiebrief, cv en visietekst. Bij deze selectie wordt gekeken naar je competenties, ervaring, kennis en visie.
 3. Op basis van deze voorselectie worden weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie op 01/06/2021. De commissie beoordeelt hierin de kennis en competenties van de kandidaten en bepaalt welke kandidaten worden toegelaten tot het assessment.
 4. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment door een externe selectiepartner. Deze gaan door in de periode van 07/06 t.e.m. 11/06/2021.
 5. Indien nodig volgt een tweede selectiegesprek op 15/06/2021.
 6. De selectiecommissie bepaalt welke kandidaten geschikt zijn en geeft deze alfabetisch door aan de secretaris van de Departementsraden en de Raden van de Schools of Arts.
 7. De betrokken Raad brengt advies uit over elke kandidaat tegen 23/06/2021.
 8. Op basis van al deze elementen draagt de selectiecommissie de drie hoogst gerangschikte kandidaten voor aan het College van Bestuur, deze beslist op 06/07/2021 finaal over de aanstelling.

Als hogeschool in het superdiverse Brussel willen we een weerspiegeling zijn van de maatschappij. Zowel EhB als GDT hechten veel belang aan inclusiviteit. Aarzel niet om te solliciteren. De selecties gebeuren op grond van competenties ongeacht gender, origine, leeftijd of functiebeperking…

Reageren voor: 21/05/2021
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest