Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is een overheidsinstelling opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989. Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de VGC bevoegd voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden materies.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in Brussel en voor diegenen die bij haar aansluiting zoeken. Vanuit Nederlandstalig perspectief geeft ze aan de grootstad en het gebruik van haar mogelijkheden vorm en inhoud. De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt deze missie waar vanuit haar institutionele positionering en haar bevoegdheden inzake cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid.

Door de ontwikkeling en ondersteuning van een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden, wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie de kwaliteit van het leven in de stad in de diverse levensdomeinen verhogen en nieuwe kansen bieden aan mensen.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie staat voor een assertieve, open en zelfverzekerde Vlaamse gemeenschap die evident aanwezig is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die de stad mee uitbouwt. Als overheid stelt ze zich fundamenteel communicatief, grootstedelijk geëngageerd, coöperatief, toekomstgericht, direct, ondersteunend, dienstverlenend en innoverend op.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft lokale en intermediaire taken, oefent provinciale bevoegdheden uit en vervult gemeentelijke opdrachten als een overkoepeling voor het gewest wenselijk is of als gemeenten hun taken niet ten volle waarmaken. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft structurele banden, van institutionele, financiële, politieke en/of inhoudelijke aard, met de Vlaamse Gemeenschap en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Functieomschrijving

Wat ga je doen?

Als elektricien maak je deel uit van een dynamisch team van 9 technici die elk hun eigen specialiteit hebben. Dankzij jullie deskundig technisch onderhoud zorgen jullie ervoor dat onze gebouwen optimaal blijven functioneren.

− Je zoekt naar oorzaken van elektriciteitsproblemen en voert herstellingen uit: je vervangt armaturen en schakelaars, je controleert en herstelt noodverlichting.

− Je plaatst elektrische aansluitingen en verlichting.

− Je ondersteunt collega’s sporadisch in loodgieterij, schrijnwerkerij, algemene bouwwerken en schilderwerken.

− Je begeleidt aannemers voor onderhoud en herstellingen.

− Je voert occasioneel logistieke opdrachten uit, bijvoorbeeld transport.

− Je onderhoudt de eigen werkplaats en werkgereedschap en houdt deze ordelijk.

Meer informatie over de functie vind je hier.

Profiel

Je hebt een diploma van het secundair onderwijs of van een bacheloropleiding.

− Of je hebt een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau C of B buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit).

− Of je hebt een buitenlands diploma dat gelijkgesteld werd door NARIC Vlaanderen (http://naricvlaanderen.be).

− Of je kan aantonen dat je laatstejaarsstudent 2023-2024 bent. Je kan dan in dienst treden vanaf de dag dat je het vereiste diploma of getuigschrift hebt voorgelegd.

Aanbod

De VGC biedt je een mensgerichte en leerrijke werkomgeving, waarin iedereen gelijk wordt behandeld en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Je leest hieronder wat de VGC nog meer te bieden heeft om elke dag het beste uit jezelf en uit Brussel te halen.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.

Salaris
Je salaris is gebaseerd op vastgelegde salarisschalen en je individuele situatie (bijvoorbeeld (on)gehuwd, aantal personen ten laste).
Zowel je overheidsanciënniteit als relevante werkervaring in de privésector en/of als zelfstandige tellen mee voor de berekening van je loon. In de onderstaande tabel zie je bijvoorbeeld de evolutie in het salaris voor iemand die alleenstaand is en geen personen ten laste heeft.

Aantrekkelijke extra’s
− Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.
− Je ontvangt een eindejaarstoelage.
− Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.
− Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kun je voordelig laten aansluiten.
− Je krijgt bovendien een verzekering gewaarborgd inkomen. Daardoor ontvang je een premie bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Solliciteren

Vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan tot en met maandag 19 augustus 2024.

Reageren voor: 19/08/2024
Solliciteren

Vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan tot en met maandag 19 augustus 2024.

Reageren voor: 19/08/2024
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest