Profiel

De Koer organiseert het komende seizoen opnieuw een residentieprogramma. Naast een collectief gedragen project vanuit het Koervolk, selecteren we via een open call 3 residentieprojecten van geëngageerde kunstenaars die voor een seizoen hun praktijk en netwerk aan de Koer willen verbinden. We zoeken residenten die zich vanuit hun artistieke praktijk willen verhouden tot de site, de gemeenschap, de buurt en/of de stedelijke context. De voorkeur gaat uit naar projecten die ingrijpen op het publieke domein, lokale netwerken activeren, (niet-normatieve) verbindingen aangaan met de maatschappelijke context en waar mogelijk de individuele kunstenaarspraktijk overstijgen.

Organisatie

de Koer

De Koer bouwt sinds 2016 aan een creatie- en ontmoetingsplek in het midden van de Brugse Poort te Gent; een concrete ruimte in de stad als beweeglijk speelveld voor artistieke en sociale projecten. We maken ruimte voor experiment en inspireren tot spel, reflectie en actie. De plek is collectief, duurzaam en voortdurend onaf. Vanaf het voorjaar staat er bovendien een spannende periode aan te komen: de middenbouw van de Koer wordt een werf! Deze verbouwing zal een grote verandering teweeg brengen, niet alleen in de ruimtes van de Koer, maar ook in de gebruiksmogelijkheden ervan. Het team dat de herontwikkeling in goede banen leidt, zal in overleg met de verschillende geselecteerde projecten op de Koer bekijken hoe het verbouwingstraject hierop kan inhaken en vice versa.

Aanbod

• Een uitnodigende en inspirerende plek om aan de slag te gaan.


• Een productionele en inhoudelijke opvolging en ondersteuning van de plannen en ideeën.


• Een vergoeding van 6000 euro bruto per project (betaald in drie schijven, gedurende en aan het einde van de residentieperiode, via SBK of factuur).


• Een productiebudget van maximum 2000 euro per project naargelang de concrete plannen (voor materiaal en diensten gelinkt aan het residentieproject voor bewezen uitgaven).

Functieomschrijving

Wie kan deelnemen?
• Zowel individuele kunstenaars, collectieven als organisaties die uitkijken naar een intensieve werkperiode.


• We ondersteunen artistieke projecten op het snijvlak van diverse media en disciplines. Zowel beeldend kunstenaars, theatermakers,muzikanten, filmmakers, performers,... komen in aanmerking.


Wat bieden we?
Een uitnodigende en inspirerende plek om aan de slag te gaan.
• Een productionele en inhoudelijke opvolging en ondersteuning van de plannen en ideeën.
• Een vergoeding van 6000 euro bruto per project (betaald in drie schijven, gedurende en aan het einde van de residentieperiode,
via SBK of factuur).
• Een productiebudget van maximum 2000 euro per project naargelang de concrete plannen (voor materiaal en diensten
gelinkt aan het residentieproject voor bewezen uitgaven).


Wat verwachten we?
Een engagement en regelmatige aanwezigheid doorheen het seizoen, van december 2020 t.e.m. september 2021.
• Een project dat bijdraagt aan de verbeelding van de site en dat inhaakt op de historische, architecturale en/of maatschappelijke
betekenissen van de plek en haar omgeving.
• Een project dat zich verhoudt tot de uitdagingen, toekomsten en aspiraties van de plek.
• Een bijdrage aan het publieke programma gekoppeld aan het residentieprogramma (toonmomenten, ‘Tot in de stad’ programma …).
• Aanwezigheid op de maandelijkse forums en het tweemaandelijkse residentie-overleg.

Solliciteren

Hoe selecteren we de residenten?

Uit de ingediende voorstellen wordt een selectie gemaakt door een jury bestaande uit:

Haider Al Timimi (theatermaker, danser en acteur verbonden aan Kloppend Hert, TransfoCollect, Jong Gewei en Theater Antigone), Bauke Lievens (circusmaakster, dramaturge, artistiek onderzoekster en docente aan KASK School of Arts), Mulanga Nkolo(communicatiemedewerker en ondersteuning artiesten WIPCOOP), Samira Saleh (spoken word/performance artist, presentator en co-organizer Mama’s Open Mic), Karolien Soete (buurtbewoner en beeldend kunstenaar), Clara Vankerschaver (ontwerpster, KASK School of Arts) & Lode Vranken (architect-kunstenaar, Dear pigs, De Bouwerij, Futurefarmers).

De jury streeft naar een diverse, complementaire en geëngageerde groep residenten.
Op woensdag 25 november maken we de selectie bekend.

Wil je meer weten?

• Een bezoek aan de plek en een rondleiding wordt aangeraden en kan op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november.

• Meer info over de werking van de Koer via www.dekoer.be

Hoe kan je je kandidaat stellen?
Stuur volgende documenten (.PDF) ten laatste zondag 14 november naar residentie@dekoer.be
• Een projectvoorstel van max. 2 pagina’s A4 waarin het idee, aanpak en motivatie duidelijk worden
• Een beknopt portfolio en cv van max. 4 pagina’s A4

Reageren voor: 14/11/2020
Solliciteren

Hoe selecteren we de residenten?

Uit de ingediende voorstellen wordt een selectie gemaakt door een jury bestaande uit:

Haider Al Timimi (theatermaker, danser en acteur verbonden aan Kloppend Hert, TransfoCollect, Jong Gewei en Theater Antigone), Bauke Lievens (circusmaakster, dramaturge, artistiek onderzoekster en docente aan KASK School of Arts), Mulanga Nkolo(communicatiemedewerker en ondersteuning artiesten WIPCOOP), Samira Saleh (spoken word/performance artist, presentator en co-organizer Mama’s Open Mic), Karolien Soete (buurtbewoner en beeldend kunstenaar), Clara Vankerschaver (ontwerpster, KASK School of Arts) & Lode Vranken (architect-kunstenaar, Dear pigs, De Bouwerij, Futurefarmers).

De jury streeft naar een diverse, complementaire en geëngageerde groep residenten.
Op woensdag 25 november maken we de selectie bekend.

Wil je meer weten?

• Een bezoek aan de plek en een rondleiding wordt aangeraden en kan op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november.

• Meer info over de werking van de Koer via www.dekoer.be

Hoe kan je je kandidaat stellen?
Stuur volgende documenten (.PDF) ten laatste zondag 14 november naar residentie@dekoer.be
• Een projectvoorstel van max. 2 pagina’s A4 waarin het idee, aanpak en motivatie duidelijk worden
• Een beknopt portfolio en cv van max. 4 pagina’s A4

Reageren voor: 14/11/2020
Categorie
Artistiek
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Oost-Vlaanderen