Organisatie

De Fietsambassade Gent vzw

Ben jij de geknipte persoon om ons boekhoudkundig team te versterken? Hou je van een uitdagende complexe boekhouding met een mix van gesubsidieerde en commerciële activiteiten?

De Fietsambassade Gent faciliteert het gebruik van de fiets als duurzaam vervoersmiddel in Gent via een herkenbare, kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke dienstverlening. Samen met onze partners bouwen we Gent verder uit tot toonaangevende fietsstad. Dit doen we door elke dag, met 80 medewerkers, in te zetten op fietsverhuur, fietsherstel en fietsparken in Gent, mét sociale tewerkstelling.

De Fietsambassade Gent vzw is een EVA (extern verzelfstandigd agentschap) van de Stad Gent, mede opgericht door Gentse Hoger Onderwijsinstellingen: Universiteit Gent, Artevelde Hogeschool, Luca School of Arts, Odisee en HoGent.

Jouw team

Je werkt samen in het ondersteunde team administratie en financiën. Omwille van de verdere professionalisering van boekhouding, financiële planning en rapportage is er nood

aan bijkomende expertise van een opgeleid boekhouder én aan extra werkkracht. Je werkt in eerste plaats samen met je collega die mee op de boekhouding werkt en met de strategisch coördinator administratie. Je werkt in een klein team en werkt dus nauw samen op alle aspecten van de boekhouding en financiën.

De Fietsambassade werkt daarnaast samen met een extern boekhoudkantoor voor de eindcontrole, de jaarafsluiting en de jaarlijkse audit door de bedrijfsrevisoren.

Functieomschrijving

Jouw taken


Je werkt proactief mee aan de verdere professionalisering van de administratie en boekhouding. Je ziet potentiële efficiëntiewinsten, je ontwerp nieuwe werkwijzen en je werk samen met je collega’s aan de implementatie ervan.


Je voert i.s.m. met de medewerker boekhouding de boekhouding van A tot Z


 • Aankoopfacturen: controleren en verwerken via OCR module, rappels, betalingen
 • Verkoopfacturen: opmaak, opvolging betalingen, aanmaningen
 • Loonboekingen
 • Financiële verrichtingen bank: toewijzen van de niet-toegewezen bedragen op CODA-wachtrekening
 • Financiële verrichtingen kas (3 softwaresystemen, 2 webshops, 5 fietspunten): beheren, controleren, opvolgen, boeken
 • Andere: opvolgen wachtrekeningen, opstellen interne procedures en boekhoudkundige ondersteuning voor de diverse teams binnen de Fietsambassade

Je waakt over de fiscale en aanverwante verplichtingen i.s.m. extern boekhoudkantoor (eindcontrole)


 • Controleren, opmaken en indienen Btw-aangifte en Btw-listing
 • Controleren, opmaken en indienen patrimoniumtaks en belastingaangifte

Je bereidt de jaarafsluiting voor i.s.m. extern boekhoudkantoor


 • Controleren op de volledigheid van de boekingen
 • Uitvoeren van de nodige afsluitverrichtingen

Je assisteert de strategisch coördinator administratie met de financiële rapportage e.a.


Je bent het eerste aanspreekpunt voor de bedrijfsrevisor


 • Voorbereiden en aanleveren gegevens
 • Administratieve taken met betrekking tot de boekhouding

Profiel

Jouw profiel en competenties


Kennis & ervaringsniveau:


 • Je beschikt over een Bachelor (of Master) diploma accountancy (of je kunt deze kennis/ervaring op een andere manier voorleggen)
 • Je hebt bij voorkeur reeds 2 à 3 jaar werkervaring als boekhouder

Profiel:


 • Je kunt zowel zelfstandig als in team werken, je neemt initiatief en hebt een groot probleemoplossend vermogen
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en/of ervaring met:
  • Exact online en Blue10
  • het voeren van een analytische boekhouding
  • subsidies: werkingstoelagen, investeringssubsidies, projectsubsidies
  • bijzondere verhoudingsgetallen inzake btw
 • Je werkt gestructureerd & planmatig
 • Je bent punctueel, ordelijk en gestructureerd van aard
 • Je kunt je snel inwerken in nieuwe systemen en werkwijzen
 • Je bent analytisch en conceptueel sterk
 • Je leest makkelijk het verhaal achter de cijfers
 • Je bewaart makkelijk het overzicht en kan goed prioriteiten stellen
 • Voeling of affiniteit met duurzame mobiliteit in het algemeen of met de fietsbranche in het bijzonder is een pluspunt
 • Beschikbaar zijn voor snelle indiensttreding is een pluspunt

Aanbod

Loon- en arbeidsvoorwaarden


 • Voltijds contract (38u) voor onbepaalde duur
 • Loon volgens barema B1-3. We houden rekening met relevante ervaring (vb: bruto maandloon bij 3j ervaring: €2708,10)
 • Maaltijdcheques, fietsvergoeding of woon-werkfiets, groeps- en hospitalisatieverzekering, 15 bijkomende verlofdagen
Solliciteren

Solliciteren: stuur je motivatie en CV door naar sollicitatie.defietsambassade@stad.gent

Voor meer informatie over deze vacature of bij vragen kan je terecht bij Els De Clercq (via els.declercq@stad.gent)

Uiterste datum om te solliciteren 01/12/2021

Selectieprocedure

 1. Eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief
 2. Selectieproef en gesprek op 8 of 9 december 2021 (gelieve deze data alvast vrij te houden)
Reageren voor: 02/12/2021
Solliciteren

Solliciteren: stuur je motivatie en CV door naar sollicitatie.defietsambassade@stad.gent

Voor meer informatie over deze vacature of bij vragen kan je terecht bij Els De Clercq (via els.declercq@stad.gent)

Uiterste datum om te solliciteren 01/12/2021

Selectieprocedure

 1. Eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief
 2. Selectieproef en gesprek op 8 of 9 december 2021 (gelieve deze data alvast vrij te houden)
Reageren voor: 02/12/2021
Categorie
Financieel
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen