Profiel

Competenties


 • Je bent gemotiveerd om je via leeftijdsgebonden activiteiten te engageren voor kinderen. Sportieve ateliers zijn je ding!
 • Je hebt enige ervaring in het jeugdwerk.
 • Je beschikt maximaal over een getuigschrift hoger secundair onderwijs.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en van het Frans.
 • Vertrouwdheid met de Brusselse context is een troef.
 • Je hebt inzicht in het begeleiden en opzetten van activiteiten en projecten met kinderen en jongeren.
 • Je beschikt over het nodige beginnende leadership en kan autonoom werken.
 • Je bent flexibel en bereid tot avond- en weekendwerk en kampen.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de leefwereld van tieners en jongeren.

Organisatie

D'Broej Vzw

Context

Ratatouille is één van de acht wijkgebonden deelwerkingen van D’Broej vzw (De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren). Ratatouille is een jeugdwerking in Schaarbeek (Brabantwijk & Wijk Liedts) en ontwikkelt doelgerichte vrijetijdsinitiatieven en begeleidingstrajecten voor en met kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in maatschappelijk kwetsbare situaties. Vertrekkende vanuit hun leefwereld, de Brusselse wijken, biedt Ratatouille een positieve belevingsruimte waarin kinderen en jongeren hun talenten en competenties verder kunnen ontplooien, met als doel het bevorderen van de persoonlijke emancipatie en de maatschappelijk participatie.

Aanbod

Aanbod


 • Bediendecontract voor 70% (CAO’s van PC 329.01 zijn van toepassing), onbepaalde duur.
 • In aanmerking komen voor het GESCO-statuut (maximum hoger middelbaar onderwijs en minimaal 6 maanden ingeschreven bij Actiris) en wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Volledige terugbetaling woon/werkverplaatsing en vergoeding voor telefoon.
 • Bijscholing en vorming in functie van de kwaliteit van het werk.

Functieomschrijving

Functieomschrijving


 • Als jeugdwerker ben je verantwoordelijk voor de planning, uitwerking, begeleiding en evaluatie van een voornamelijk sportief , maar soms ook creatief aanbod voor kinderen. Dit gebeurt vanuit de visie van D'Broej vzw en in samenwerking met collega’s en lokale partnerorganisaties.

 • Je werkt regelmatig samen met vrijwilligers voor de voorbereiding en uitvoering van activiteiten.

 • Je vertaalt pedagogische doelstellingen naar activiteiten.

 • Je houdt je aan de vooropgestelde budgetten, rapporteert en verantwoordt uitgaven aan de coördinator.

 • Als jeugdwerker ben je medeverantwoordelijk voor de contacten met de ouders, de wijk en lokale partnerorganisaties. Je stimuleert en organiseert maximaal hun participatie in de werking.

 • Je werkt met iedereen samen als een ideaal teamplayer en bent flexibel met betrekking tot de leeftijdsgroepen (inspringen waar nodig).

Solliciteren

INTERESSE ?

Stuur je motivatiebrief en CV, enkel per e-mail, voor 31 januari 2021 naar Lies Verhoeven, onze personeelsverantwoordelijke: lies.verhoeven@dbroej.be

Solliciteren

INTERESSE ?

Stuur je motivatiebrief en CV, enkel per e-mail, voor 31 januari 2021 naar Lies Verhoeven, onze personeelsverantwoordelijke: lies.verhoeven@dbroej.be

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest