Organisatie

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel (KMSKB)

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België werden twee eeuwen geleden opgericht en maken deel uit van de tien federale wetenschappelijke instellingen die onder de bevoegdheid vallen van BELSPO, de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (POD) van België. De collecties omvatten meer dan 20.000 objecten waaronder voornamelijk schilderijen, sculpturen en tekeningen.

Gevestigd in Brussel verenigen de KMSKB verschillende museale entiteiten, ingedeeld volgens de samenstelling van hun collectie en hun locatie in de stad: op de Kunstberg het Old Masters Museum, het Fin-de-Siècle Museum, het Magritte Museum en het Modern Museum (momenteel gesloten) en elders in de stad het Wiertz Museum en het Meunier Museum. De musea nemen deel aan tal van internationale tentoonstellingen en trekken bezoekers uit alle hoeken van de wereld aan.

Functieomschrijving

De functie wordt ingeschreven op het DIGIT-programma. De datamanager zorgt binnen de dienst Digitaal Museum – voor technische ondersteuning bij het datamanagement (analyse, opschoning, modellering, publicatie volgens FAIR-principes ...) en het beeldbeheer (metadata, auteursrechten, publicatie ...).

Het Digitaal Museum werd in het leven geroepen binnen het kader van de informatisering van de collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. In de wereld van het culturele en artistieke erfgoed is digitalisering tegenwoordig meer dan ooit aan de orde, en dat geldt zowel voor conservering en informatieverspreiding als voor de herwaardering en de studie van de museumcollecties. Het Digitaal Museum heeft als taak de collecties van de KMSKB via digitale media te valoriseren. Dit gebeurt onder meer via het updaten van de collectiedatabanken, het voorbereiden van digitale museumtoepassingen en het opzetten van een workflow voor reprofotografie. Daarnaast leidt de dienst een aantal onderzoeksprojecten met betrekking tot de digitale inventarisatie van kunstwerken.

Profiel

Vereisten

 • Master in Computer Sciences en/of Digital Humanities (of gelijkwaardige door ervaring)
 • Ervaring in het werken met erfgoeddata: kennis van domeinspecifieke thesauri (bv. Getty Vocabularies), classificatiesystemen (bv. Iconclass) en metadatastandaarden (vb. CDWA)
 • Ervaring met data cleaning en enrichment (vb. via Open Refine), datamodellering, mapping (bv. EDM) en datareconciliatie
 • Wetenschappelijke data kunnen beheren en publiceren volgens de FAIR-principes
 • Ervaring met het opzetten en/of gebruik van IIIF
 • Kennis van de belangrijkste Belgische wetgeving en Europese richtlijnen rond auteursrecht en hergebruik (GDPR) in de erfgoedsector
 • Uitstekende beheersing van het Nederlands of het Frans en voldoende beheersing van de andere landstaal om te kunnen functioneren in een tweetalige werkomgeving.

Pluspunten

 • Achtergrond in de kunstwetenschappen (of gelijkaardig door ervaring)
 • Kennis van databaseprogrammering en de gangbare programmeertalen binnen de digital humanities (bv. Javascript, PHP, Python ...)
 • Vertrouwd met het semantische web en Linked Open Data en/of de wil/capaciteiten zich hierin te verdiepen (bv. CIDOC-CRM, RDF …)
 • Een passie voor nieuwe technologieën

Competenties

 • Zorgvuldige en resultaatgerichte projectaanpak (projectmanagement)
 • Zelfgemotiveerd, in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken
 • Sterk analytisch en probleemoplossend vermogen

Aanbod

ARBEIDSVOORWAARDEN EN VERGOEDING

Er wordt een voltijds contract voor bepaalde tijd (1 jaar) aangeboden. Mogelijkheid op verlenging. De gekozen kandidaat wordt aangeworven als Assistent-stagiair(klasse SW1) met daaraan verbonden weddenschaal SW10 of SW11 (SW11 indien minstens 2 jaar erkende wetenschappelijke anciënniteit). Minimumbezoldiging (brutobedragen niet aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): SW10 (0 jaar anciënniteit): € 43.758 per jaar.

WERKPLEK
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Museumstraat 9, 1000 Brussel

STARTDATUM EN WERKTIJDEN
Start voorzien op 01.12.2023

Maandag tot en met vrijdag; 38-urenweek, glijdende uren.

VOORDELEN:

https://fine-arts-museum.be/nl...

Categorie
ICT & internet
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest