Organisatie

CIVA

CIVA is een centrum voor tentoonstellingen, educatie, conservatie en ontmoetingen voor het brede publiek en al wie geboeid is door de moderne en hedendaagse architectuur, het landschap en stedelijke ecosystemen. CIVA organiseert activiteiten in Elsene en in KANAL, waar het tegen 2024 haar intrek in zal nemen.

CIVA ontwikkelt tal van activiteiten en diensten: tijdelijke tentoonstellingen, een permanente expo voor kinderen, ruimte voor debat en een veelheid aan opinies, pedagogische activiteiten en animaties. CIVA stelt ook een uitzonderlijk rijk archief en een omvangrijke bibliotheek (bijna 50.000 oude en recente werken) ter beschikking van het publiek.

Functieomschrijving

Onder het toezicht van de artistiek directeur ontwikkelt en volgt de curator/curatrice “hedendaagse architectuurˮ de culturele programmering rond dit thema. Hij of zij vertegenwoordigt en positioneert de instelling op nationaal en internationaal gebied.


De hem of haar toevertrouwde opdrachten:


 • Deelnemen aan het ontwikkelen van culturele programma’s (tentoonstellingen, publicaties en evenementen)
 • Follow-up van de productie (inhoud, scenario, scenografie en vormgeving) van de culturele programma’s, in samenwerking met de diensten Productie, Publicaties en Communicatie
 • Vertegenwoordiging en positionering van de instelling (onderwijs, researchers, vakmensen en culturele sector)
 • Opwaarderen van de activiteiten en collecties, met name door ze te laten reizen
 • Deelnemen aan de uitwerking van het aankoopbeleid van de diensten Bibliotheek en Archief (aankopen, schenkingen, veilingen, abonnementen)
 • Opzetten van partnerships (verenigingen, scholen, culturele instellingen) op nationale en internationale schaal
 • Expertise rond de thematiek, advies en bijstand aan de teams van de instelling
 • Secretariaat en aansturen van de wetenschappelijke raad “architectuur en stedenbouwkundeˮ
 • Voorbereiding van de verhuizing naar Kanal
 • Follow-up van de subsidies
 • Budgettaire follow-up
 • Rapportage

Profiel

Diploma


Master (architectuur, geschiedenis of kunstgeschiedenis) of gelijkwaardige beroepservaring.


Ervaring


Drie referenties van tentoonstellingen in instellingen die openstaan voor het grote publiek.


Drie referenties van artikels of publicaties.


Vereiste bekwaamheden


Uitstekende kennis van een van de twee landstalen (Nederlands of Frans) en een goede kennis van de andere.


Uitstekende kennis Engels.


Beheersing van de Microsoft Office Suite.


Dynamisch, initiatiefrijk, doeltreffend, veelzijdig en zelfstandig.


Blijk geven van belangstelling voor erfgoed en architectuur.

Aanbod

Stelsel


Voltijds


Aanvang contract


herfst 2021

Solliciteren

Vereiste documenten

CV (inclusief referenties over tentoonstellingen en publicaties) en sollicitatiebrief (twee afzonderlijke documenten in PDF-formaat, als bijlage bij de e-mail)

De kandidaturen worden behandeld met de grootste discretie.

Kandidatuur toezenden per e-mail aan

b.erarts@civa.brussels

Contactpersonen

Nikolaus Hirsch en Benjamin Erarts

Reageren voor: 26/09/2021
Solliciteren

Vereiste documenten

CV (inclusief referenties over tentoonstellingen en publicaties) en sollicitatiebrief (twee afzonderlijke documenten in PDF-formaat, als bijlage bij de e-mail)

De kandidaturen worden behandeld met de grootste discretie.

Kandidatuur toezenden per e-mail aan

b.erarts@civa.brussels

Contactpersonen

Nikolaus Hirsch en Benjamin Erarts

Reageren voor: 26/09/2021
Categorie
Artistiek
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest