Profiel

- Je bent houder van een Master diploma, dat werd erkend door NARIC Vlaanderen;
- Je bent houder van een taalattest voor de tweede landstaal (geschreven en mondeling) uitgereikt door SELOR of bent bereid dit te behalen;
- Je bent Nederlandstalig, maar je drukt je vlot uit in het Frans en ook in het Engels;
- Je hebt ervaring in beleidswerk of in het opzetten van culturele projecten;
- Je voelt je comfortabel in een grootstedelijke context en bij de verschillende culturele identiteiten die daarbij horen;
- Je bent een vlotte facilitator in het overleg en de samenwerking met lokale partners;
- Je hebt een hart voor cultuur en inzicht in de culturele sector in Brussel;
- Je bent vertrouwd met het decreet lokaal cultuurbeleid;
- Je kent de Brusselse structuren en de plaats van een Brusselse gemeente die voor haar Nederlandstalige cultuurbeleid samenwerkt met de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
- Je denkt en handelt proactief, analytisch, strategisch en kunt gemakkelijk de prioriteiten vastleggen;
- Je bent creatief, dynamisch en neemt vlot initiatief;
- Je bent diplomatisch ingesteld, communicatief en luisterbereid, je probeert problemen zelf op te lossen, je bent resultaatgericht en je communiceert zorgvuldig en constructief met collega’s en partners;
- Je bent flexibel en mobiel en werkt regelmatig ‘s avonds en tijdens het weekend;
- Je bent erg sociaal en houdt van netwerken.

Organisatie

Gemeente Elsene
Elsene (door sommige ook wel ‘Petit Paris’ genoemd, ook delen van Etterbeek en Sint-Gillis) is de culturele gemeente bij uitstek. Je kan er genieten van een rijke cocktail aan theaters, bioscopen, centra, bibliotheken en boekhandels, galerijen en uitgaansgelegenheden. Aantrekkingspolen zijn Matonge, Flagey, Châtelain, La Cambre en de universiteitswijk (ook met de Cimitière). De gemeente is vlot bereikbaar, en er is een stijgende aandacht voor zachte mobiliteit (minder autoverkeer, meer fietsen en openbaar vervoer).De bevolking is overwegend jongvolwassen en internationaal, met veel studenten en Europeanen.

Aanbod

• Je wordt aangeworven in de hoedanigheid van Bestuurssecretaris (Niveau A1.1);
• Je zal werken in het Departement Onderwijs, Cultuur en Sport, bij de dienst Nederlandstalige cultuur;
• Het betreft een voltijds vervangingscontract (37h30/week) voor de periode van 1 jaar, verlenging mogelijk.

Loon

Minimum aanvangswedde, A1.1, salaristrap 0 (zonder anciënniteit): 2.997,44 EUR (maandelijks bruto salaris, aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Hier kan een valorisatie van maximum 6 jaar anciënniteit van de privé worden toegevoegd (A1.1 salaristrap 6): 3.325,39 EUR (maandelijks bruto salaris), of meer indien de anciënniteit een professionele werkervaring in de publieke sector betreft.


Voordelen

• Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (228,14 Euro bruto/maand).
• Flexibel uurrooster van 37uur30/week.
• Regelmatig werken ’s avonds en tijdens het weekend.
• Tussenkomst van de werkgever bij woon-werkverkeer (openbaar vervoer en fiets)
• Bedrijfsrestaurant dat democratische prijzen hanteert;
• Continue opleiding van minstens 5 dagen / jaar (cf het sociaal charter van 28 april 1994)

Functieomschrijving

• Je analyseert de lokale noden en uitdagingen en je brengt kansen en culturele pistes in kaart;
• Je gaat op zoek naar partners en uitvoerders om de gemaakte strategische keuzes te versterken en je breidt het cultuurnetwerk uit;
• Je coördineert de verschillende Nederlandstalige culturele dossiers en je ontwikkelt synergieën met de andere deelwerkingen van het departement Cultuur, Sport en Onderwijs. Dit doe je samen met de Franstalige en Nederlandstalige collega’s van de diensten Cultuur, Museum en de twee bibliotheken;
• Je begeleidt de voorbereiding, de redactie en opmaak, de uitvoering de evaluatie van het cultuurbeleidsplan, van de jaarlijkse actieplannen en voorgangsrapporten en van de gerelateerde subsidiedossiers.
• Je springt waar nodig in voor de praktische organisatie van culturele evenementen zoals een jaarlijkse seizoensopening, Dansen in het Park, Café Congé, Living Stories,… en helpt mee aan de digitale en schriftelijke communicatie en promotie ervan;
• Je coördineert de werking van de cultuuradviesraad en organiseert overleg, inspraak en beleidsparticipatie ronds culturele dossiers;
• Je participeert aan het Brussels cultuurbeleidscoördinatorenoverleg;
• Je draagt bij tot de administratie verbonden aan je functie. Je legt de nodige contacten met andere gemeentelijke diensten om culturele projecten vlot de laten verlopen (vb het organiseren van evenementen in publieke ruimte of infrastructuur van de gemeente).
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest