Voltijds Vast


Organisatie
Gemeente Vorst
Vorst is één van de 19 Brusselse gemeentes, omringd door Sint-Gillis, Ukkel, Drogenbos en Anderlecht. Er zijn ongeveer 55.000 inwoners, twee grote parken en een dynamisch cultureel leven.
Functie
De Gemeente Vorst is op zoek naar een nieuwe cultuurbeleidscoördinator voor het stimuleren, uitwerken, realiseren en evalueren van het gemeentelijk Nederlandstalig cultuurbeleid. Hiervoor werkt hij/zij/x in nauw overleg samen met de beleidsverantwoordelijken, het culturele werkveld, de inwoners en de lokale en bovenlokale verenigingen. De coördinator is ook verantwoordelijk voor de opvolging van de gemeentelijke subsidies aan Nederlandstalige verenigingen. In 2019 houdt de coördinator ten slotte samen met de vaste partners en stakeholders de pen vast van het nieuwe gemeentelijke cultuurbeleidsplan 2020-2025.

Takenpakket
U analyseert de lokale noden en uitdagingen en u brengt kansen en culturele pistes in kaart.
U gaat op zoek naar partners en uitvoerders om de gemaakte strategische keuzes te versterken en u breidt het cultuurnetwerk uit.
U coördineert de verschillende culturele dossiers van het departement Nederlandstalige aangelegenheden en u ontwikkelt synergieën met de andere deelwerkingen van het departement (bibliotheek, brede school, onderwijs).
U begeleidt de voorbereiding, de redactie en opmaak, de uitvoering, de evaluatie van het cultuurbeleidsplan, van de jaarlijkse actieplannen en voortgangsrapporten en van de gerelateerde subsidiedossiers.
U verzorgt waar nodig de praktische organisatie van culturele evenementen zoals het jaarlijkse kinderkunstenfestival SuperVliegSuperMouche, en staat in voor de digitale en schriftelijke communicatie en promotie ervan.
U coördineert de werking van de Adviesraad Cultuur en organiseert overleg, inspraak en beleidsparticipatie rond culturele dossiers.
U participeert aan het gewestelijke cultuurbeleidscoördinatorenoverleg.
U verzorgt de administratieve handelingen verbonden aan uw functie. U legt de nodige contacten met andere gemeentelijke diensten om uw projecten vlot te laten verlopen (bv. het organiseren van evenementen in publieke ruimte,…).
Profiel
U bent titularis van een universitair diploma.
U bent Nederlandstalig en u drukt zich ook vlot uit in het Frans.
U hebt ervaring in beleidswerk en/of in het opzetten van culturele projecten.
U bent een vlotte facilitator in het overleg en de samenwerking met lokale partners.
U hebt een hart voor cultuur en inzicht in de Brusselse culturele sector.
U bent vertrouwd met het decreet lokaal cultuurbeleid.
U kent de Brusselse structuren en de plaats van een Brusselse gemeente die voor haar Nederlandstalig cultuurbeleid samenwerkt met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
U denkt en handelt proactief, analytisch, strategisch en kunt gemakkelijk de prioriteiten vastleggen.
U bent creatief, dynamisch en neemt vlot initiatief.
U bent diplomatisch ingesteld, communicatief en luisterbereid, u probeert problemen zelf op te lossen, u bent resultaatgericht en u communiceert zorgvuldig en constructief met collega’s en partners.
U bent flexibel en mobiel en werkt regelmatig ’s avonds en tijdens het weekend.
Aanbod
Voltijds contract met onbepaalde duur
Gemeentelijk barema niveau A
Valorisatie van de anciënniteit in de berekening van de wedde
Volledige terugbetaling van de openbare vervoerskosten (+ fiets)
Vormingsmogelijkheden
Solliciteren
Contactpersoon: hdevisscher@vorst.brussels
Reageren voor: 28/02/2018

Geïnteresseerde kandidaten dienen tegen uiterlijk 28 februari 2018 hun kandidatuur (motivatiebrief en curriculum) te sturen naar Dienst Nederlandstalige aangelegenheden, Hilde De Visscher, Pastoorstraat 2, 1190 Vorst – hdevisscher@vorst.brussels.