Profiel

DIPLOMA: In het bezit zijn van een Master diploma.


COMPETENTIES


Begeleiden/coachen


Handelen met integriteit en professionalisme


Samenwerken


Een team leiden


Beslissen


Risico's beheren


Conflicten beheren


Werk van de medewerkers plannen en organiseren


Zich ontwikkelen


Leerbekwaamheid


Eigen werk structureren


Resultaat gericht werken


Goede kennis van Excel, Word, Outlook


Strategisch kunnen denken en handelen in termen van doel, middelen, timing en evaluatieKennis van management en communicatie technieken


Kennis van de wetgeving en reglementering in verband met overheidsopdrachten


Zin voor initiatief en verantwoordelijkheid


Grondige kennis van strategische beleidsplanning en van de regelgeving cultuur


Kennis van subsidiëring

Organisatie

Gemeentebestuur van Evere

Aanbod

CONTRACT: Contract van onbepaalde duur


INDIENSTTREDING: 18.01.2021


VOORDELEN: MIVB abonnement, bedrijfsparking, goede bereikbaarheid, hedendaagse werkomgeving, talrijke opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.

Functieomschrijving

OPDRACHT


Overeenkomstig de instructies van mijn operationeel verantwoordelijke ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk van mijn sectie en voor de efficiënte uitvoering van de aspecten van het operationeel plan die mijn sectie betreffen. Ik zorg voor de dagelijkse omkadering van mijn team en zie erop toe dat de werkomstandigheden optimaal zijn.


TAKEN


Behoeften, aanvragen en gegevens onderzoeken


De organisatie lanceren, opvolgen en uitvoeren en de evenementenprojecten evalueren in samenwerking met de aanvragende diensten


De overheidsopdrachten binnen de projecten beheren


De stappen in een evenementenproject vastleggen en plannen


Documenten, verslagen en briefwisseling opstellen


Evenementendossiers opstellen, aanmaken en opvolgen


Haalbaarheidsstudies en risicoanalyses uitvoeren


Op zoek gaan naar subsidies voor de organisatie van evenementenprojecten


Een intern en/of extern netwerk uitbouwen/onderhouden


Promotiedragers verspreiden


SMART-doelstellingen en deliverables van de evenementenprojecten bepalen


Vergaderingen voorbereiden en organiseren


Verslagen uitbrengen aan de hiërarchie en (indien van toepassing) de subsidiërende bevoegdheden over de vooruitgang van de projecten en de dossiers


Coördinatie van het gemeentelijk cultuurbeleid


Begeleiding bij de opmaak en de uitvoering van het cultuurbeleidsplan


Redactie van het cultuurbeleidsplan, het actieplan en het werkingsverslag


Controleren van dossiers, de termijnen, de uitgaven (bv. overheidsopdrachten, uitgavenkassa, budget)Verzorgen, organiseren en animeren van de teamvergaderingen


Voeren van de functioneringsgesprekken en van de evaluatiegesprekken


Vastellen van de doelstellingen van het team en van individueel doelstellingen


De vakantieplanning, werkuren en vervangingen in geval van ziekte beheren


Organiseren van de integratie van nieuwe medewerkers in het team


Organiseren van de taken en van de activiteiten van de personeel


Deelnemen aan de werving van nieuw teamleden (in voorkomend geval)

Solliciteren

Via de website www.evere.brussels

Reageren voor: 07/02/2021
Solliciteren

Via de website www.evere.brussels

Reageren voor: 07/02/2021
Categorie
Onthaal en administratie
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest