Voltijds Vast


Organisatie
HISK/Hoger Instituut voor Schone Kunsten
Het HISK organiseert in Vlaanderen postacademisch onderwijs op het gebied van beeldende en audiovisuele kunst. Het biedt jonge kunstenaars uit binnen- en buitenland gedurende twee jaar een eigen atelier aan. Binnen het programma wordt gestreefd naar een werkbaar evenwicht tussen de eigen praktijk in het atelier, gesprekken met gastdocenten, workshops, reading groups, studiereizen en publieksgerichte presentaties.
Functie
Deze functie heeft tot doel
• de kandidaat-laureaten, het HISK-team en de HISK-bestuursorganen te adviseren en instrueren met betrekking tot hun communicatie.
• de externe communicatie van het HISK te optimaliseren en te stroomlijnen
• via een doeltreffend gebruik van nieuwe en klassieke media het HISK en haar activiteiten, en de activiteiten van kandidaat-laureaten en alumni, bekend te maken naar de stakeholders en doelgroepen.
• de informatie op website en andere media steeds actueel te houden en proactief informatie te vergaren teneinde een doeltreffende communicatie te verzekeren (actief content management)
• actief bijdrage te leveren tot een vlotte dagelijkse werking van het HISK, door het verlenen van administratieve en logistieke ondersteuning aan de kandidaat-laureaten, de medewerkers van het HISK en de leden van het Vast Buro.
Profiel
• Bachelor diploma in een communicatie-gerichte opleiding (bvb. communicatiewetenschappen, communicatiemanagement, …)
• Minimaal 3 jaar professionele ervaring met betrekking tot communicatie
• Ervaring met hedendaagse media
• Ervaring met online content management
• En goede voeling met het onderwijs- en beeldende kunstenveld
• Goed ontwikkelde pedagogische en communicatievaardigheden
• De functie vereist een flexibele instelling in functie van piekmomenten en noodwendigheid
• Operationele kennis van Nederlands en Engels - kennis van andere talen is een troef
• Basiskennis informatica (courante kantoortoepassingen)
Aanbod
De functie is een voltijdse opdracht met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.
De functiehouder wordt ingeschaald in weddeschaal B van het HISK (overeenstemmend met bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld).
Maximaal 20 aantoonbare voor de functie relevante jaren professionele ervaring kunnen worden meegenomen bij het bepalen van de effectieve startanciënniteit
Solliciteren
Contactpersoon: Willem Elias, voorzitter
Reageren voor: 12/03/2018

Stuur uw kandidatuur (C.V. en motivatiebrief) uiterlijk op maandag 12 maart 2018 t.a.v. Willem Elias, voorzitter, Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Charles de Kerchovelaan 187A, 9000 Gent, België of digitaal via info@hisk.edu