Deeltijds Vast


Organisatie
Cultuuroverleg Meetjesland
Functie
Jouw takenpakket:
- Je bouwt expertise op over het erfgoed van de streek en deelt die met de aangesloten gemeenten van de IOED.
- Je bouwt een netwerk uit in de sector en volgt de laatste ontwikkelingen op voor onroerend erfgoed en beleidsdomeinen die daarbij aansluiten.
- Je neemt een loketfunctie op en fungeert als aanspreekpunt voor de gemeenten inzake bouwkundig onroerend erfgoed.
- Je neemt actief een intermediaire rol op in erfgoeddossiers.
- Je streeft naar de best mogelijke integratie van onroerend erfgoed in het stedenbouwkundig beleid en geeft advies bij gemeentelijke projecten.
- Je ondersteunt gemeenten door expertiseverslagen te schrijven over bouwkundig erfgoed.
- Je ontwikkelt een vrijwilligerswerking rond bouwkundig erfgoed en betrekt hierbij zowel bestaande vrijwilligersgroepen als nieuwe vrijwilligers. Samen met de vrijwilligers sta je onder andere in voor het actualiseren, eventueel vervolledigen en waarderen van de inventaris van bouwkundig erfgoed.
- Op vraag van de gemeenten werk je projectmatig rond een afgebakend onderwerp of sta je in voor de gedeeltelijke opmaak van beheersplannen.
- Je stimuleert initiatieven die een groter draagvlak creëren voor onroerend erfgoed bij het grote publiek (vb. instaan voor communicatie Open Monumentendag activiteiten)
- Je staat mee in voor een laagdrempelige communicatie over het onroerend erfgoed van de streek en de werking van de IOED. Je promoot en ondersteunt lokale en bovenlokale erfgoedinitiatieven die bijdragen aan het draagvlak in de regio.
- Je neemt actief deel aan de algemene werking van COMEET en legt voldoende inhoudelijke linken naar de erfgoedcel. Je staat in nauw contact met de regionale netwerken van COMEET.
Profiel
Jouw profiel:
Je beschikt over een diploma (bij voorkeur master) in één van de volgende richtingen of gelijkaardige richtingen, aangevuld met een diploma Monumenten- en landschapszorg en
aantoonbare relevante ervaring:

- Ingenieurswetenschappen: architectuur of bouwkunde
- Geschiedenis
- Archeologie
- Kunstwetenschappen

Bovendien ben je:
- op de hoogte van de laatste (beleidsmatige) ontwikkelingen in de erfgoedsector
- ondernemend, neem je verantwoordelijkheid en initiatief
- een open en nauwgezette communicator, zowel mondeling als schriftelijk
- sterk in enthousiasmeren, overtuigen en argumenteren
- bedreven in de begeleiding van vrijwilligerswerking
- een teamspeler en kan je zelfstandig werken in een klein team
- bekend met de werking van (lokale en hogere) overheden
- idealiter vertrouwd met de regio Meetjesland
- bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk en beschik je over een wagen en een rijbewijs B
Aanbod
Wij bieden:
- Een contract van onbepaalde duur, met onmiddellijke indiensttreding
- Een verloning die correspondeert met die van het gemeentepersoneel (schaal A1a). Relevante anciënniteit kan (gedeeltelijk en in onderling overleg) meegenomen worden.
- De mogelijkheid (optioneel) deze functie te combineren met een andere halftijdse opdracht voor een lopend erfgoedproject binnen COMEET, afhankelijk van je competenties en ervaring (duurtijd: 1,5 jaar)
- Een toffe werkplek op de cultuursite van Eeklo; Pastoor de Nevestraat 8, 9900 Eeklo
- De ondersteuning van een klein maar fijn team collega’s
- Maaltijdcheques (7 euro)
- 30 vakantiedagen (voor een halftijdse functie 15 dagen)
- Mogelijkheid tot occasioneel thuiswerk
Solliciteren
Contactpersoon: Veerle Van de Veire
Reageren voor: 20/03/2018

Meer info Zie www.comeet.be, www.veneco.be, www.rlm.be info@comeet.be of 09 373 75 96 De procedure CV met motivatiebrief ten laatste op 20 maart 2018 om 12u per mail aan info@COMEET, t.a.v. Veerle Van de Veire