Profiel

- Master in het domein van humane wetenschappen of gelijkgesteld door ervaring en/of master Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer of gelijkgesteld door ervaring
- Ervaring in een relevante professionele context strekt tot aanbeveling
- Kennis en affiniteit met hedendaagse afbeeldende kunst
- Uitgesproken affiniteit en kennis van het erfgoedveld (inventarisatie, behoud en beheer, archiveren, waarderen, herbestemmen, selectie, …)
- Grondige kennis van digitaal archiefbeheer
- Vlot kunnen omgaan met digitale platvormen
- Grondige kennis van Nederlands en Engels

Organisatie

M HKA
Het M HKA is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende (en onafhankelijke) grote instelling gevestigd in Antwerpen. Het M HKA is een museum dat werkt rond beeldcultuur in het algemeen en de hedendaagse beeldende kunst, film en mediakunst in het bijzonder. Vandaag zet M HKA in op een verhoogde musealisering, met uitgesproken expertisefuncties op vlak van wetenschappelijk onderzoek, archiefwerking en digitale ontsluiting. In uitvoering van de beleidsnota van Minister Sven Gatz startte M HKA een Centrum Kunstarchieven Vlaanderen (CKV). Het gaat om kunstenerfgoed met een actualiteitswaarde voor een artistieke deelsector – hedendaagse beeldende kunst - waarin Vlaanderen een internationale capaciteit heeft en waarvan het recente verleden zich op een performante manier in een internationale context heeft afgespeeld. Beeldende kunstarchieven zijn de sleutel om het verhaal van de hedendaagse beeldende kunst te kunnen vertellen. Het CKV richt zich primair op de collecties en hun context van private archiefvormers en nalatenschappen: kunstenaars of hun erven alsook op archiefvormers in het bredere veld van hedendaagse beeldende kunst: reflectieve actoren (onderzoekers, critici, denkers), beeldende kunstorganisaties en organisatoren (galerieën, curatoren, kunsthallen), kunst – en erfgoedorganisaties en verzamelaars.

Aanbod

- Een gevarieerde en uitdagende functie in een gedreven team en in een boeiende en artistieke werkomgeving;
- een deeltijds contract (50%) van onbepaalde duur;
- een verloning volgens capaciteiten en ervaring, gebaseerd op barema van paritair comité 329.01;
- Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, terugbetaling van woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering;
- Glijdende uren en interessante verlofregeling;
- Mogelijkheid tot het volgen van vormingen.
We werven op basis van competenties, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Functieomschrijving

DOEL VAN DE FUNCTIE
Realiseren van de dienstverlening en advies verlenen aan diverse archiefvormers vertrekkende vanuit het waarderingskader en methodologie voor kunstarchieven. Formuleren, ontwikkelen en begeleiden samen met de belanghebbenden/archiefvormers m.b.t de structuur en opzet van archiefgehelen als ook de archiefzorg.

JE OPDRACHT
Als Consulent Archieven sta je in voor het bepalen en verfijnen van de archiveringsmethodiek in overleg met de archivaris. Dit behelst o.a. meewerken aan het beleid voor archieven en nalatenschappen en vorm geven aan hedendaags archief- en documentbeheer.
Daarnaast is je opdracht om op basis van je expertise archiefvormers en beheerders van nalatenschappen te ondersteunen bij de zorg voor hun archieven en collecties. Dit betekent dat je bijdraagt aan het ontwikkelen, organiseren van archief- en collectiezorg.
Ook het realiseren van een helder en open waarderingskader voor kunstarchieven in Vlaanderen a.h.v. een set aan waarderingsmethodieken behoren tot je takenpakket. Tot slot kom je in een nieuw team terecht dat beoogt een zelfsturend team te worden, waar je zelf een bijdrage aan zal leveren.
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen