Profiel

De toekomstige Conservator / Conservatrice zal over volgende kwaliteiten moeten beschikken:


 Uitgebreide kennis van film, filmgeschiedenis, de technische evolutie van filmvertoning, en vertrouwd zijn met de verschillende professionele sectoren uit de filmwereld zowel in België als in het buitenland.

 Uitgebreide kennis van filmconservatie en valorisatie, zowel analoog als digitaal.

 Vaardigheden op het gebied van culturele en institutionele communicatie.

 Ervaring in management en leiding personeel.

De nieuwe Conservator / Conservatrice moet tweetalig zijn, Nederlands of Frans en Engels, en engageert zich om het Frans of het Nederlands te leren binnen 12 maanden. Hij / Zij zal een toekomstgerichte visie moeten ontwikkelen wat betreft de rol van het Filmarchief in een culturele, institutionele en technologische omgeving in volle ontwikkeling.


Organisatie

Het Koninklijk Belgisch Filmarchief

Het Koninklijk Belgisch Filmarchief is een Stichting van openbaar nut die geniet van een structurele financiering van de Federale overheid (Departement van Wetenschapsbeleid).

De voornaamste taak is het bewaren van een nationale en internationale collectie films en filmgerelateerde documenten alsook hun valorisatie zowel naar de wetenschappelijke gemeenschap als naar het grote publiek.

Aanbod

 Het gaat om een voltijdse functie.

 Het Koninklijk Belgisch Filmarchief biedt u de mogelijkheid om in een uitzonderlijke omgeving te werken binnen een gepassioneerd team.

 Daarnaast geniet u extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en maaltijdchèques.

Functieomschrijving

De Conservator / Conservatrice zal verantwoordelijk zijn voor de goede werking van de instelling en voor de uitvoering van de beslissingen genomen door de Raad van Bestuur van de Stichting.


Hij / Zij zal aan het hoofd staan van het Beheercomité waarin momenteel de diensthoofden van de voornaamste departementen zetelen (filmcollecties, publieke activiteiten, documentatiecentrum, administratie en financiën), evenals van het voltallige personeel van het Filmarchief, dat momenteel uit ongeveer 60 leden bestaat. Hij / Zij delegeert een deel van het zakelijke beheer aan de Operationeel Directeur.

Naast zijn / haar uitgebreide kennis van film, filmgeschiedenis en de technische evolutie van filmvertoning heeft de Conservator / de Conservatrice een grondige kennis van filmconservatie en valorisatie, zowel analoog als digitaal.De nieuwe Conservator / Conservatrice zal een toekomstgerichte visie ontwikkelen over de rol van het Filmarchief in een culturele, institutionele en technologische omgeving in volle ontwikkeling.


De Conservator / Conservatrice zal over een hernieuwbaar mandaat beschikken van 6 jaar. Hij / Zij zal in dienst treden in het tweede semester van dit jaar.

Solliciteren

De kandidaturen, gericht aan de Voorzitter van de Stichting en met in bijlage een CV, een motivatiebrief en een strategische visie, moeten ontvangen worden voor 7 september,
op het volgende adres: Eric De Keuleneer, Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel
of per e-mail, via: selection@cinematek.be

Selectie voorzien tijdens de tweede helft van september 2020. Indiensttreding zo spoedig mogelijk.

Reageren voor: 07/09/2020
Solliciteren

De kandidaturen, gericht aan de Voorzitter van de Stichting en met in bijlage een CV, een motivatiebrief en een strategische visie, moeten ontvangen worden voor 7 september,
op het volgende adres: Eric De Keuleneer, Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel
of per e-mail, via: selection@cinematek.be

Selectie voorzien tijdens de tweede helft van september 2020. Indiensttreding zo spoedig mogelijk.

Reageren voor: 07/09/2020
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest