Organisatie

Dokters van de Wereld België

Dokters van de Wereld is een internationale medische niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie die deel uitmaakt van een internationaal netwerk. Wij verlenen medische hulp aan kwetsbare groepen, in België en in de rest van de wereld.

Wij streven naar een universele gezondheidszorg waarbij ieder mens toegang heeft tot zorgen, en dit zonder enige obstakels (zoals financiële, culturele, geografische, enz..).

In België en in de rest van de wereld richten onze projecten zich tot alle personen die geen toegang hebben (of niet meer hebben) tot de gezondheidszorg. De projecten beogen vijf doelgroepen: mensen die aan de rand van de maatschappij leven (daklozen, mensen zonder verblijfspapieren, druggebruikers, sekswerkers, enz..); kinderen in kwetsbare situaties; vrouwen (bijvoorbeeld in hun strijd voor gelijkheid of tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht, en de slachtoffers van crisissen of conflicten.

Onze missie is gebaseerd op 3 pijlers:

 • Verzorgen: we willen een reële toegang tot zorg voor de bevolking.
 • Veranderen: we willen niet alleen helpen, we willen op lange termijn een verschil maken.
 • Getuigen: dankzij onze ervaring en aanwezigheid op het terrein dagen wij de lokale, regionale en (inter)nationale autoriteiten uit met feiten, cijfers en realiteiten.

Onze projecten volgen een reeks waarden waarop heel onze organisatie gebaseerd is: Sociale rechtvaardigheid, Empowerment, Onafhankelijkheid, Engagement, Evenwicht.

Wij werken aan specifieke thema's zoals seksuele en reproductieve gezondheid, gender gerelateerd geweld en het "One Health"-beginsel.

Onze NGO telt 130 personeelsleden in België en 30 in het buitenland, alsook een 300-tal nationale contracten voor internationale programma's, en 500 vrijwilligers.

Om aan de doelstellingen van het strategisch plan te voldoen zoeken wij momenteel een Communication Officer om mee te werken aan het definiëren, ontwikkelen, programmeren en ten uitvoer brengen van een communicatieplan.

Functieomschrijving

DE ESSENTIE

Onder de supervisie van de Campaign Director bent u belast met de initiatieven en de uitvoering van de communicatie activiteiten voor al onze operaties in België alsook voor onze internationale projecten.

De belangrijkste opdrachten van de Communication Officer kunnen onderverdeeld worden in volgende rollen:

Als Communication Officer binnen de cel Communication

Alle taken op gebied van communicatie uitvoeren om de zichtbaarheid en de bekendheid van Dokters van de Wereld België te bevorderen.

Voorbeelden van taken :

 • Als referent communicatie optreden voor 1-3 landen op internationaal vlak
 • Deelnemen aan het opstellen van de communicatie campagnes
 • Steun verlenen aan de redactie van de offline communicatiemiddelen (het donateursmagazine, de rapporten, brochures/fiches, artikels…)
 • Onze projecten, operaties en pleidooi-activiteiten ondersteunen en valoriseren door online materiaal te ontwikkelen (video’s, infografie, getuigenissen, copywriting).
 • Onze strategie online op de website en de sociale media ondersteunen en uitwerken, met name de website aanpassen en de sociale media animeren.
 • De sociale media-accounts beheren een taalregime en de communities van Facebook, twitter, Instagram en LinkedIn ontwikkelen en animeren hetzelfde taalregime.
 • Een regelmatige, pertinente en coherente aanwezigheid verzekeren op de verschillende kanalen waarop de organisatie aanwezig is (web & sociale media)
 • Thema’s in het oog houden die verband houden met het werk van Dokters van de Wereld en zorgen dat er in pertinente gevallen op gereageerd wordt (actualiteit, commentaar…).
 • Speciale acties voorstellen en uitvoeren om de hoogtepunten te ondersteunen op het vlak van communicatie, marketing en pleidooi van onze vereniging.
 • De collega’s die verantwoordelijk zijn voor de contacten met de pers ondersteunen, hetzij door het samen organiseren en deelnemen aan conferenties, persreizen en andere evenementen die verband houden met perscontacten, maar ook door het opstellen van persmateriaal.
 • De marketing activiteiten, waarvan de evenementen deel uitmaken, ondersteunen.

Als verantwoordelijke voor het project binnen het departement Campaign, en in functie van de noden:

De taken programmeren en uitvoeren die nodig zijn om specifieke projecten in werking te stellen zodat de doelstellingen van het project kunnen bereikt worden binnen de gestelde termijn.

Voorbeelden van taken :

 • Het budget plannen, een tijdschema van de activiteiten opstellen, de geïdentificeerde activiteiten uitvoeren, de resultaten opvolgen
 • Verslag uitbrengen over de middelen die nodig zijn om het project te realiseren, bijsturende maatregelen voorstellen.
 • Ad hoc vergaderingen organiseren met de betrokken personen in de organisatie
 • Meewerken aan het maandelijks rapport

Deze lijst van taken is niet exhaustief en men zal ook andere taken op zich nemen in functie van de noden van de projecten en van het departement.

INTERESSE ?

Stuur uw aanvraag met behulp van het daartoe bestemd wervingsformulier vóór 15/07/2022.

Dokters van de Wereld dankt u voor uw belangstelling in onze organisatie en wenst u veel succes bij uw traject.

Wij behouden ons het recht voor om een aanwerving te voltooien vóór de uiterste datum voor ontvangst van de kandidaturen.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een handicap en strijdt tegen alle vormen van discriminatie.

Wij informeren u dat uw gegevens geautomatiseerd zijn en vertrouwelijk zullen worden behandeld.

In het kader van deze aanvraag worden uw gegevens gedurende een periode van 6 maanden bewaard.

Alleen personen die op grond van ons Algemeen Privacy Beleid gemachtigd zijn, hebben toegang tot uw gegevens voor strikt interne doeleinden.

Profiel

 • Hogere studies in communicatie of een gelijkwaardige ervaring
 • Minimum 3 jaar professionele ervaring in communicatie
 • Goede vaardigheden op het gebied van projectbeheer
 • Uitstekende kennis van informatica middelen
 • Uitstekende vaardigheden wat betreft redactie/copywriting voor de media, on- en offline
 • Perfecte spelling van FR of NL
 • ‘Digital native’, dus uitstekende kennis van de sociale media, van de tools voor online marketing en van hun business management (Drupal, SEO/SEA, Google Grant, FB adds, wordpress)
 • Zeer goede kennis van de tools voor visuele ontwerpen: grafisch, eenvoudig ontwerpconcept, ontwerpen van eenvoudige video’s (opname en montage).
 • Zeer goede kennis van de Belgische media
 • 1 ervaring op internationaal gebied is een pluspunt
 • Zin voor synthese, zelfstandigheid, flexibiliteit, teamgeest, creativiteit; ondernemingsgeest verantwoordelijkheidszin, organisatietalent, engagement, dynamiek.
 • Flexibiliteit (‘s avonds of in het WE kunnen werken)
 • Talen: idealiter tweetalig FR/NL, of een zeer goede beheersing van de ene en een goed niveau van de andere taal. Zeer goede kennis van het Engels

Aanbod

WIJ BIEDEN

 • Een verrijkende en essentiële functie in het hart van Dokters van de Wereld België.
 • Zo vlug mogelijke indiensttreding
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (39u)
 • Werkplaats: Brussel
 • Een bruto salaris van 2.944,11 € voor 0 jaar ervaring; een bruto salaris van 3.238,53 € voor 10 jaar ervaring. Pertinente ervaring wordt erkend.
 • Maaltijdcheques – Hospitalisatieverzekering - 100 % terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer.
Solliciteren

INTERESSE ?

Stuur uw aanvraag met behulp van het daartoe bestemd wervingsformulier vóór 15/07/2022.

Dokters van de Wereld dankt u voor uw belangstelling in onze organisatie en wenst u veel succes bij uw traject.

Wij behouden ons het recht voor om een aanwerving te voltooien vóór de uiterste datum voor ontvangst van de kandidaturen.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een handicap en strijdt tegen alle vormen van discriminatie.

Wij informeren u dat uw gegevens geautomatiseerd zijn en vertrouwelijk zullen worden behandeld.

In het kader van deze aanvraag worden uw gegevens gedurende een periode van 6 maanden bewaard.

Alleen personen die op grond van ons Algemeen Privacy Beleid gemachtigd zijn, hebben toegang tot uw gegevens voor strikt interne doeleinden.

Reageren voor: 15/07/2022
Solliciteren

INTERESSE ?

Stuur uw aanvraag met behulp van het daartoe bestemd wervingsformulier vóór 15/07/2022.

Dokters van de Wereld dankt u voor uw belangstelling in onze organisatie en wenst u veel succes bij uw traject.

Wij behouden ons het recht voor om een aanwerving te voltooien vóór de uiterste datum voor ontvangst van de kandidaturen.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een handicap en strijdt tegen alle vormen van discriminatie.

Wij informeren u dat uw gegevens geautomatiseerd zijn en vertrouwelijk zullen worden behandeld.

In het kader van deze aanvraag worden uw gegevens gedurende een periode van 6 maanden bewaard.

Alleen personen die op grond van ons Algemeen Privacy Beleid gemachtigd zijn, hebben toegang tot uw gegevens voor strikt interne doeleinden.

Reageren voor: 15/07/2022
Categorie
Marketing & communicatie
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest