Profiel

 • je levert een bijdrage aan de communicatiestrategie van de Stichting in het algemeen en de verschillende projecten in het bijzonder in overleg met het head of communication
 • je bent contactpersoon voor en bouwt goede contacten uit met de Nederlandstalige media
 • je hebt een vlotte pen en een grote taalgevoeligheid en je bent in staat om teksten en inhoud helder en duidelijk over te brengen bij diverse doelgroepen
 • je wordt betrokken bij het bepalen van de projectcommunicatie : kanalen, boodschap, doelpubliek, …
 • je levert een bijdrage aan de diverse communicatie-instrumenten : nieuwsbrieven, e-news, sociale media,...(thematisch, nationaal en internationaal)
 • je besteedt aandacht aan het imago van de Stichting bij decision makers
 • je bouwt gemakkelijk netwerken uit - zowel op nationaal als op internationaal vlak - en onderhoudt goede contacten met allerhande stakeholders
 • je zorgt voor de kwaliteitsbewaking en-verbetering van alle communicatie
 • je hebt een ondernemende en enthousiasmerende attitude, bent proactief, identificeert opportuniteiten en neemt initiatief
 • je werkt autonoom en hebt duidelijke verantwoordelijkheden, maar bent terzelfdertijd een teamplayer
 • jouw werkterrein kan zowel lokaal, regionaal, federaal als internationaal zijn
 • je volgt de ontwikkelingen in de communicatiesector, ontdekt en gebruikt nieuwe communicatietechnieken
 • je volgt de maatschappelijke ontwikkelingen van de programma’s van de Stichting : armoede & sociale rechtvaardigheid, gezondheid, erfgoed, maatschappelijk engagement, …
 • je verwerft inzicht in complexe maatschappelijke vraagstukken
 • je werkt planmatig en kan externen aansturen.

Je hebt


 • een master diploma
 • enige ervaring en bijzondere affiniteit met diverse sociale, culturele, politieke of economische thema’s
 • uitstekende redactionele vaardigheden
 • uitstekende intermenselijke vaardigheden
 • talenkennis : een perfecte kennis van het Nederlands en een heel goede mondelinge (en schriftelijke) kennis van het Frans en het Engels, kennis van het Duits is een pluspunt
 • kennis van de courante softwarepakketten Word, Outlook, Excel, Powerpoint
 • ervaring met sociale media en websites

Organisatie

Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving in België, in Europa en in de wereld.

De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

Integriteit en transparantie, bevorderen van solidariteit, respect voor diversiteit, pluralisme en onafhankelijkheid zijn haar belangrijkste waarden.

Onze visie voor de toekomst: onze activiteiten op alle niveaus in België verankeren, de positie van de Koning Boudewijnstichting op Europees vlak verder versterken en, op het internationale vlak, het referentiepunt worden voor grensoverschrijdende filantropie, in het bijzonder dank zij ons ‘familie’: KBFUS en KBF Canada en ons recent partnerschap met de organisatie Give2Asia.

Haar programma’s momenteel zijn armoede en sociale rechtvaardigheid, gezondheid, erfgoed, maatschappelijk engagement, internationaal, onderwijs en ontwikkeling van talenten, Europa, klimaat, milieu en biodiversiteit.

Aanbod

 • een inhoudelijk boeiende en gevarieerde job met veel autonomie en contacten
 • een open, dynamische en menselijke sfeer
 • een aantrekkelijk salaris met voordelen
 • een flexibele werkregeling (glijdende uren, telewerk)

Functieomschrijving

De Koning Boudewijnstichting is op zoek naar een COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE (m/v)


Het communicatieteam (hoofd communicatie, twee communicatieverantwoordelijken en vier project & knowledge managers) is verantwoordelijk voor de communicatie over de projecten van de Koning Boudewijnstichting en voor de communicatie ‘van het huis’.

Solliciteren

Stel je kandidaat door ons jouw CV en motivatiebrief te bezorgen via onze jobsite: https://jobpage.cvwarehouse.com/?companyGuid=9ea0c58d-aa8c-4450-ae86-313805bd9a81&lang=nl-BE&job=216405

Reageren voor: 20/08/2021
Solliciteren

Stel je kandidaat door ons jouw CV en motivatiebrief te bezorgen via onze jobsite: https://jobpage.cvwarehouse.com/?companyGuid=9ea0c58d-aa8c-4450-ae86-313805bd9a81&lang=nl-BE&job=216405

Reageren voor: 20/08/2021
Categorie
Marketing & communicatie
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest