Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een aanwervingsreserve samen voor de functie van deskundige communicatiemedewerker (niveau B) bij de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin.

Als communicatiemedewerker sta je in voor het opzetten en uitvoeren van een algemene communicatiestrategie van de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin. Je draagt een gedifferentieerde, toegankelijke en klantvriendelijke communicatie over de werking en dienstverlening naar buiten uit; je neemt initiatieven om de externe en interne communicatie gestroomlijnd te laten verlopen en je biedt ondersteuning op vlak van communicatie aan collega’s en partners. Je zet onze algemene directie op de kaart, zowel binnen onze organisatie als daarbuiten.

• Je bouwt een algemene communicatiestrategie uit voor de gehele algemene directie. Dit gebeurt in samenspraak met de collega’s en specifiek in afstemming met de communicatiemedewerker van de Entiteit Gezin:

o Je werkt hiervoor tevens een netwerkwerkstrategie uit die bijdraagt tot de zichtbaarheid en imago-ontwikkeling van onze algemene directie, zowel binnen als buiten de VGC.

o Je zorgt ervoor dat de algemene directie een consistente en coherente eigen merkidentiteit ontwikkelt en die ook uitdraagt.

o Je bouwt mee aan een (sociale) mediastrategie om onze algemene directie nog verder op de kaart te zetten.

• Je staat in voor de interne en externe dienstverlening binnen de algemene directie:

o Je bent het algemeen aanspreekpunt voor communicatie binnen onze algemene directie.

o Je bent redacteur en coördinator van communicatie van de algemene directie en werkt hiervoor nauw samen met de communicatiemedewerker van de Entiteit Gezin.

o Je volgt het communicatiebeleid van de VGC op voor de algemene directie en werkt communicatiecampagnes mee uit. Je neemt hierbij actief deel aan het communicatieplatform van de VGC en draagt bij tot gezamenlijke VGC-projecten.

o Je coördineert of staat mee in voor de organisatie van evenementen, lezingen, studiedagen en ontmoetingen en verzorgt alle communicatie hierrond.

o Je onderhoudt de websites en werkt mee aan de verdere uitbouw ervan.

• Je draagt een gedifferentieerde, toegankelijke en klantvriendelijke communicatie over de werking en dienstverlening naar buiten uit:

o Toegankelijk en leesbaar schrijven zijn voor jou geen vreemde begrippen.

• Je volgt communicatie-opdrachten met betrekking tot dossiers en projecten binnen het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid op (voorbereiden, analyseren en uitvoeren):

o Je verspreidt en ontwikkelt publicaties/oproepen/brochures/materialen op maat van het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid;

o Je staat in voor het uitwerken van communicatielijnen naar diverse stakeholders en doelgroepen (adressen- en contactbeheer in Viks, mailings, nieuwsbrieven of advertenties via (sociale) media …). Je zorgt hierbij voor een gepaste en gedifferentieerde communicatie aan de hand van diverse kanalen en producten.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

− een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;

− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;

− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A of B buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit);

− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

Laatstejaarsstudenten 2021-2022 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.

3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als deskundige bij de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als deskundige (met salarisschaal B111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 16 760 EUR en 24 460 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 2.431,60 EUR en een netto maandwedde van 1.769,64 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.

− Je krijgt een MIVB-abonnement.

− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.

− Je ontvangt maaltijdcheques.

− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.

− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.

− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.

− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

− Je geniet bovendien van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering wanneer je langdurig ziek bent.

Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar https://www.jobsolutions.be/re... en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op maandag 22 augustus 2022.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2021-2022 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 23/08/2022
Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar https://www.jobsolutions.be/re... en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op maandag 22 augustus 2022.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2021-2022 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 23/08/2022
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest