Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:


1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:− een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;


− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;


− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A of B


buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit);


− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt


door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.


2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.


Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.
3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie
De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als deskundige bij gemeenschapscentrum Nekkersdal kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.
Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket


Als deskundige (met salarisschaal B111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 16 760 EUR en 24 460 EUR. Dit komt neer op een bruto-maandwedde van 2.409,57 EUR en een netto maandwedde van 1.750,33 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:


− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.− Je krijgt een MIVB-abonnement.


− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je


voordelig laten aansluiten.


− Je ontvangt maaltijdcheques.


− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.


− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.


− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.


− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en


telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

Functieomschrijving

De VGC organiseert een functiespecifiek aanwervingsexamen voor:


− deskundige – communicatiemedewerker (niveau B) bij gemeenschapscentrum Nekkersdal (Laken);


Als deskundige communicatie werk je samen met de centrumverantwoordelijke aan de visieontwikkeling, de planning en de operationele uitwerking van het gemeenschapscentrum op het vlak van informatie, communicatie en onthaal en zorg je voor de dagelijkse aansturing van de onthaalploeg.

Je maakt gebruik van de sociaal-culturele methodieken en werkt participatief.


Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.Opdrachten


Implementeren en opvolgen van beleidsbeslissingen:


− Je staat in voor een kwaliteitsvolle invulling van de kernopdracht ‘communicatie, onthaal en informatie’ in het gemeenschapscentrum.− Je bent mee verantwoordelijk voor de opmaak, implementatie en opvolging van het communicatieplan van het gemeenschapscentrum.− Je zorgt voor een maximaal bereik van diverse doelgroepen en stakeholders en informeert hen over de verschillende aspecten van de werking. Instaan voor interne en externe dienstverlening binnen een beleidsdomein:
− Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. communicatie / publiekswerking, zowel binnen de VGC als tussen gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.− Je neemt actief deel aan hoofdstedelijk overleg met collega’s in het kader van ontwikkeling regionale en bovenlokale communicatie.− Je neemt deel aan teamoverleg en werkoverleg.


− Je brengt verslag uit aan het bestuursorgaan van vzw Nekkersdal.


− Je organiseert regelmatig intern overleg in functie van onthaal en communicatie. Ontwikkelen en optimaliseren van concepten, werkprocessen en procedures:− Je ontwikkelt communicatiestrategieën voor de gehele werking van het gemeenschapscentrum (huisstijl, communicatie van activiteiten, imago-ontwikkeling …).− Je maakt (mede) het communicatiebudget op en beheert het.


− Je ontwikkelt mede de publiekswerking van het gemeenschapscentrum (adressenbeleid/beheer, doelgroepencommunicatie, screening zaalgebruik …)− Je beheert de backoffice van de software programma’s die gebruikt worden in de dagelijkse werking (Kwandoo, Yesplan, Paspartoe …).


Operationeel beheren van dossiers en projecten met betrekking tot een beleidsdomein (voorbereiden, analyseren en uitvoeren):

− Je ontwikkelt promotiemateriaal.


− Je bent eindverantwoordelijk voor de content van de website, de digitale nieuwsbrief en sociale media.− Je bent eindverantwoordelijk voor het magazine van het gemeenschapscentrum.


− Je werkt mee aan het onthaal- en informatiebeleid van het gemeenschapscentrum.


− Je stuurt de onthaalploeg aan.


− Je bent verantwoordelijk voor de archivering van alle gepubliceerde materialen,


persberichten, interne documenten, drukwerk …


Ingeschakeld worden in de brede werking van het gemeenschapscentrum:


− Je ondersteunt bij andere activiteiten van het gemeenschapscentrum.


− Je neemt het verslag tijdens vergaderingen.


− Je bent bereid occasioneel avond- en weekendwerk te verrichten


Zie onze website www.vgc.be/vacatures voor meer informatie en alle gevraagde documenten.

Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard cv volledig en correct in en stuur het ten laatste op dinsdag 20 april 2021 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur communicatiemedewerker GC Nekkersdal’. Voeg ook een kopie van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

Je kunt het standaard CV downloaden op onze website: www.vgc.be/vacatures/vacantefuncties-bij-de-vgc.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 20/04/2021
Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard cv volledig en correct in en stuur het ten laatste op dinsdag 20 april 2021 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur communicatiemedewerker GC Nekkersdal’. Voeg ook een kopie van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

Je kunt het standaard CV downloaden op onze website: www.vgc.be/vacatures/vacantefuncties-bij-de-vgc.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 20/04/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest