Profiel

Creatief, dynamisch, resultaat gericht, teamspirit, positief ingesteld.

Organisatie

Side by Side
Het kunstproject ‘​Side by Side’​ is op zoek naar een team enthousiaste studenten die hun eindwerk willen toespitsen op de communicatie van een fototentoonstelling die zal plaats vinden te Zandhoven (13.09 - 31.10.2020) Dit uniek concept bestaat uit drie luiken: een kunstenaarsopdracht aan Jessica Hilltout die resulteert in ​een fototentoonstelling​ gratis toegankelijk voor het grote publiek in het park van een privé natuurdomein, een ​kunstenaarsboek ​met foto’s van Jessica Hilltout en teksten van Sébastien de Fooz en een ​symposium​ rond duurzaam ondernemen voor KMO’s. Doelstellingen van de opdracht : ● Het kenbaar maken van het artistiek project bij het grote en gespecialiseerd publiek om zo veel mogelijk bezoekers aan te trekken en notorieteit te ontwikkelen voor het totaalproject ● Het uitwerken van de volledige communicatie rond het artistiek project in nauwe samenwerking met de stagemeester van de studieïnstelling en met de stagebegeleider van het artistiek project Doelstellingen het project : ● Het openen van gevoels-en waardeperspectieven op ieders persoonlijk leven ● Focussen op de welvaart van de streek, ontstaan dankzij dynamische ondernemers ● Het linken van het historische landschap en natuurbehoud aan de economische vooruitgang ● Het bevorderen van de netwerking tussen de lokale ondernemers en andere partners ● De creativiteit aanspreken door gebruik te maken van het aanwezige natuurlijke kader

Aanbod

Onbetaalde stage

Functieomschrijving

Taakomschrijving voor de studenten
● Opstellen en concreet uitwerken van een algemeen communicatieplan (pers, sociale media, partnerbeleid, algemene kenbaarheid geven aan alle activiteiten...)
● Uitwerken en opvolgen van een algemene perscommunicatie (geschreven en audiovisuele pers, persconferentie, persdossiers, persopvolging...)
● Uitwerken van een multimedia communicatieplan, redactie van alle communicatiemiddelen, opvolging van alle contacten etc...
● Website ontwikkelen voor de launch van de expo en updaten van de website voor en tijdens de tentoonstelling
● Twitter, instagram, facebook account aanmaken en beheren met allerlei intiatieven en updates voor en tijdens de tentoonstelling
Categorie
Marketing & communicatie
Type
Stage
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen