Organisatie

Koninklijk Belgisch Filmarchief

Het Koninklijk Belgisch Filmarchief (KBF) is een stichting van openbaar nut waarvan de diverse opdrachten vervuld worden door een team van zestig personeelsleden. De instelling staat in voor het bewaren en restaureren van een uniek filmisch erfgoed toegankelijk voor het publiek. Haar activiteiten beantwoorden aan culturele, wetenschappelijke en educatieve doeleinden: een permanente historische tentoonstelling en filmprogrammatie, schoolactiviteiten, cursussen en seminaries, publicaties en dvd-uitgaven, alsook een uitgebreid documentatiecentrum.

Functieomschrijving

Onder leiding van de verantwoordelijke van het departement Access, zorgt de Collectiemedewerker - Digitale Filmcollecties voor:

 • Het opvolgen van aanvragen met betrekking tot toegang van de digitale collecties
  • Opzoekingen uitvoeren in de collecties en inlichtingen verschaffen aan onderzoekers/studenten en professionelen (filmproducenten, regisseurs, musea, filmarchieven, festivals, etc. ) met tot doel advies te verlenen en te informeren
  • Archiefbeelden ter beschikking stellen aan onderzoekers, professionelen en het publiek, voor verschillende doeleinden (educatieve doeleinden, filmconsultaties, hergebruik van beelden in nieuwe producties, etc.)
  • Opvolgen van de administratieve taken en budgettaire vragen gelinkt aan de ter beschikking stelling van archiefbeelden (offertes opstellen, cliplicenties verlenen, adviseren met betrekking tot auteursrecht, coördinatie met het financieel departement, etc.)
  • De technische opvolging van de aanvragen: aanmaken en leveren van de archiefbeelden volgens aanvraag (voorbereiden voor codering in verschillende digitale formaten, clips aanmaken, etc.) met inbegrip van de kwaliteitscontrole en in coördinatie met het digitaal labo
 • Assistentie verlenen bij het beheer van de filmcollecties binnen het departement Access
  • Inlichtingen verschaffen aan onderzoekers/studenten, professionelen en het publiek teneinde hen advies te verlenen en te informeren
  • Opvolgen van aanvragen tot terbeschikkingstelling van filmkopijen aan onderzoekers/studenten en professionelen
  • Opvolgen van aanvragen tot filmconsultatie binnen de muren van het archief
  • Administratieve opvolging van elke terbeschikkingstelling van materialen, in coördinatie met het financieel departement en met de print manager
  • Administratieve opvolging van filmdeponeringen
 • Het opstellen en opvolgen, in samenwerking met het Digilab, van aanvragen en projecten voor digitalisering en restauratie, rekening houdend met de kalenders en deadlines;
 • Het organiseren, samen met de verantwoordelijken van de Analoge en Digitale Collecties, van de levering van elementen volgens aanvraag.
 • Het beheer van de digitale collecties (inventaris, ingest, catalogiseren, verificatie, behoud op lange termijn, enz.) met inbegrip van filmdeponeringen (aanvragen, ontvangst, ingest, enz);
 • Het instaan voor de administratieve opvolging van al de bovenvernoemde taken (invoer van leveringen in de database, opmaak offertes, voorbereiden voor facturatie, opmaak bestelbonnen, verzendingen, enz.)

Profiel

Profiel:

 • U beschikt over een diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door ervaring;
 • U bent perfect tweetalig (NL/FR) zowel mondeling als schriftelijk en beschikt over een goede kennis van het Engels;
 • U heeft ervaring binnen de sector van de archieven;
 • U beschikt over een goede kennis van de verschillende analoge en digitale filmformaten;
 • U beschikt over een basiskennis van filmmontage software, bij voorkeur Adobe Premiere Pro;
 • U beschikt over een basiskennis van recht binnen de audiovisuele sector;
 • U heeft noties van filmconservatie en - restauratietechnieken;
 • U heeft kennis van de filmgeschiedenis;
 • U bent vertrouwd met de catalogiseringsprincipes (media en/of boeken);
 • U hebt een goede kennis van Microsoft Office software;
 • U bent een teamplayer;
 • U bent nauwgezet, autonoom en flexibel;
 • U beschikt over een analytische geest en hebt een goede zin voor synthese;
 • U bent georganiseerd, grondig en kan vlot prioriteiten stellen;

Aanbod

Een deeltijds contract (70%) van onbepaalde duur.

CINEMATEK biedt u de unieke kans om in een uitzonderlijke omgeving te werken in een team van gepassioneerde mensen. Je krijgt tevens extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en terugbetaling vervoer.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest