Organisatie

Het Neerhof, jeugd- en gezinsboerderij

Het Neerhof is de jeugd- en gezinsboerderij, op de grens van Brussel en Dilbeek. We zijn een actieve biologische boerderij op 12 hectare. Ontstaan als educatieve kinderboerderij pur sang werkt het Neerhof voor de scholen van het Nederlandstalig onderwijs uit Brussel: kinderen en jongeren leren er ervaringsgericht wat er bij boerderij en voedselproductie komt kijken. Breder richt het Neerhof zich naar het jeugdwerk, met projecten als Camping Neerhof, en zijn er workshops en activiteiten voor gezinnen. Het Neerhof groeide de jongste jaren door als natuureducatief centrum met verschillende projecten. BX Grown is er één van: het korte-keten-groentenproject. De authentieke vierkantshoeve dient zo als canvas om scholieren, jongeren en families te ontvangen en ze op een positieve en bewuste manier te laten omgaan met de omgeving, landbouw en neerhofdieren.

Het Neerhof wordt gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel.

Het Neerhof vernieuwt

De groei als educatief centrum voor jongeren zetten we door, met nog meer klemtoon op biodiversiteit en klimaat, en met een stap van biologische naar herstellende landbouw. Centraal in de werking komt de aandacht voor een bewust ecologisch voedselsysteem. Het scholen- en jeugdwerkaanbod richten we naar de werklijn ‘van grond tot bord’. Om deze evolutie mee vaart te geven, zoeken we organisatietalent. Aan het hoofd van het Neerhof komt een leidinggevend duo: een food entrepreneur die tuinbouw en boerderij aanstuurt, en een zakelijk leider, die het Neerhof verder professionaliseert en uitbouwt.

Het Neerhof werft aan: zakelijk leider / co-coördinator

Als zakelijk leider van de jeugd- en gezinsboerderij het Neerhof sta je in voor de goede werking van het Neerhof en creëer je mee de nieuwe toekomst. Je werkt in duo met de co-coördinator Boerderij. Jullie leiden samen het Neerhof richting een klimaatneutrale, educatieve boerderij die duurzame voedselcultuur centraal stelt.
Als zakelijk leider voel je je volledig thuis in de financiële, organisatorische en strategische kanten van een non-profit organisatie. Je bent voor het bestuursorgaan eindverantwoordelijk voor het zakelijke beleid en het strategisch management. Je staat sterk in helder personeelsbeleid. Je stuurt organisatorisch de educatieve ploeg aan. En samen met de co-coördinator Boerderij werk je de plannen en projecten uit voor de toekomst. Je toont inhoudelijke ambities en matcht die met de financiële realiteit. Krijg en hou je een organisatie topfit, dan is deze job voor jou.

Functieomschrijving

Als zakelijk leider sta je samen met de co-coördinator in voor de algemene leiding van het Neerhof.

 • Je bepaalt, samen met alle betrokkenen, mee de visie en richting van het Neerhof en draagt de missie, visie, waarden en werking uit.
 • Je werkt in nauw en open overleg met de bestuursorganen.
 • Je zoekt verbinding met organisaties in het netwerk en in andere sectoren.

Je hebt een totaaloverzicht over alle facetten van het Neerhof en je verzekert de toekomst door strategisch en planmatig werk.

 • Je coördineert en bent eindverantwoordelijke voor de opmaak van het meerjarenplan, jaarplannen, begrotingen en jaarrekeningen.
 • Je professionaliseert tot in de puntjes het Neerhof.
 • Je onderhandelt de beheersovereenkomsten met de subsidiënten.
 • Organisatiedoelen vertaal je door naar planningen en objectieven voor medewerkers.

Je bent eindverantwoordelijke voor het zakelijk management en financieel beleid en beheer.

 • Je staat in voor de opmaak en de opvolging van de begrotingen, projectbudgetten en (jaar)rekeningen.
 • Je garandeert rechtszekerheid (statuten, verzekeringen, UBO…).
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de zakelijke verantwoording van de resultaten aan de bestuursorganen en de subsidiënten.
 • Je maakt subsidiedossiers op en gaat actief mee op zoek naar nieuwe financieringen.
 • Het uitwerken en nauwgezet opvolgen van het financieel beheer is jouw verantwoordelijkheid.
 • Je werkt de nodige financiële procedures uit en staat in voor het goed verloop van de boekhouding, betalingen en facturatie.
 • Je houdt de contacten met de externe accountant en revisor.

Je geeft richting aan het medewerkersbeleid.

 • Het personeelsbeleid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de co-coördinatoren. Jullie werken samen aan interne werkmethodieken, heldere functieprofielen, planningen.
 • Je begeleidt en coacht het team op diverse vlakken bij het uitoefenen van hun job.
 • Je staat in voor de personeelsadministratie en werkt hierin samen met het sociaal secretariaat.
 • Je bouwt actief een sterk vrijwilligersbeleid uit voor het Neerhof.

Je maakt en houdt mee de communicatie van het Neerhof sterk zodat bereik en imago groeien.

 • Je organiseert en versterkt de communicatie van het Neerhof.
 • Je zorgt mee voor een goed beheer van website en sociale media.

Je stuurt de educatieve ploeg aan.

 • Je staat er voor in dat de educatieve werking organisatorisch efficiënt loopt.
 • Je coacht de ploeg in continue vernieuwing en zorgt er mee voor dat de doelstellingen op vlak van inhoud, organisatie en bereik worden gehaald.

Profiel

Je hebt een hart voor jongeren en een visie op duurzame land- en tuinbouw en ecologische voedselcultuur. Je wil je mee inschrijven in de boeiende evoluties rond food shift en voedselstrategieën. Je bent maatschappelijk en ondernemend ingesteld. Je staat sterk in cijferwerk, organisatiekracht en zakelijk management van een middelgrote organisatie. Naast een relevant diploma of ervaring op dat vlak, heb je vooral de ambitie om je te blijven ontwikkelen op de zakelijke kant. Je bezit een groot doorzettingsvermogen om doelstellingen te halen.

Aan de basis beschik je over:

 • een relevant masterdiploma, of gelijkwaardige kwalificaties door minstens 5 jaar ervaring;
 • ervaring in het zakelijk en financieel beleid van een organisatie, is een plus;
 • vertrouwdheid met het Brussels en regionaal werkveld (onderwijs, jeugdwerk) en netwerk;
 • affiniteit met educatief werk en vrijwilligerswerking.

Kennis op onderstaande technische competenties, of in staat die snel en grondig te verwerven:

 • financieel beheer (jaarrekeningen, begrotingen, boekhouding…);
 • personeelsbeleid (personeelsontwikkeling, arbeidswetgeving);
 • wetgeving en administratie voor verenigingen.

Jouw persoonlijke competenties zijn:

 • Objectieven halen
 • Leiderschap
 • Sterke klantgerichtheid
 • In team werken
 • Betrouwbaarheid tonen

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur;
 • Een boeiende job in algemeen management, met volop ontplooiingskansen;
 • Het loon wordt bepaald door de barema’s uit PC 329.01 en door je ervaring;
 • Bovenop je loon krijg je een fietsvergoeding en een bijdrage in telefoonkosten;
 • Een prachtige plek om te werken
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant