Profiel

Je beschikt over een diploma Hoger Onderwijs of Universitair Onderwijs bij voorkeur in een sociale-agogische richting of je bent gelijkwaardig door ervaring.


Je hebt professionele ervaring met de thematiek van werk en de hiermee verbonden samenlevingsvraagstukken enerzijds en de rol die vakbonden hierin spelen via het sociaal overleg anderzijds. Je hebt een hart voor werkmensen.


Je bent bekend met pedagogisch-didactische technieken, maar ook nieuwere vormen van leren zoals digitaal leren en blended learning zijn jou niet vreemd.
Je hebt al eerder mensen aangestuurd of projecten geleid en je houdt ervan om mensen te enthousiasmeren en mee te nemen in een (nieuwe) visie. Je hebt een ontwikkelingsgerichte en kordaat coachende stijl.


Je bent een planner die resultaat- en doelgericht kan werken en zorgvuldig rapporteren. Je werkt oplossingsgericht en kan zowel strategisch als pragmatisch denken. Je bent bekend met beleidsvoorbereidend en -uitvoerend werk.
Je bent een netwerker met een vlotte en correcte communicatiestijl aangepast aan het doelpubliek. Je hebt een vlotte pen en bent ICT-vaardig.
Je herkent jezelf in de visie en missie van Vorming en Actie.

Organisatie

Vorming & Actie

Vorming en Actie is een socioculturele organisatie verbonden aan het ABVV, die zich met vormings- en bewegingswerk inzet rond de thematiek van werk, werkloosheid en de hiermee verbonden samenlevingsvraagstukken.

De coördinator Vorming werkenden staat in voor de operationele coördinatie van de vorming aan vakbondsmilitanten.

De coördinator geeft leiding aan een klein landelijk team en organiseert de nodige ondersteuning aan en verbinding met de 6 regionale afdelingen.

Aanbod

* een voltijds contract van onbepaalde duur


* loon volgens ABVV-barema


* opleiding en ondersteuning door de organisatie


* andere extralegale voordelen


* een prettige werksfeer


* standplaats Brussel

Functieomschrijving

Taken


Je werkt mee aan het beleidsplan van Vorming en Actie en je bent mee verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van het jaarplan voor de dienst Vorming Werkenden.


Je formuleert ism de directeur van Vorming en Actie visie- en rapportagenota’s voor de Raad van Bestuur en de verschillende stakeholders. Je leidt mee de nota’s in.


Je organiseert de nodige ondersteuning van de 6 regionale afdelingen oa door de organisatie van periodiek en thematisch overleg.


Je verbindt de teams in de afdelingen door je visie en overtuigingskracht. Je tekent mee een visie en beleid voor de dienst op langere termijn uit. Je staat open voor verandering en speelt actief in op veranderingen in de organisatie en in de omgeving.


Je geeft leiding aan een klein landelijk team en bent verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten ervan.


Je voert als direct leidinggevende ons personeelsbeleid uit ten aanzien van je medewerkers.


Je neemt op een actieve manier deel aan overlegfora zoals overleg met centrales en externe partners.


Je rapporteert aan de directeur Vorming en Actie.

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest